19.6 C
De Bilt

Stedelijke regio ondertekent Pact van Moerdijk: Wij zijn West!

De zeven gemeenten binnen de Stedelijke Regio West-Brabant West (Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht) én het waterschap Brabantse Delta hebben woensdagmiddag officieel hun handtekeningen gezet onder het Pact van Moerdijk. Daarmee zet de stedelijke regio een nieuwe stap in de samenwerking, waarin zij gezamenlijk optrekken richting provincie en het Rijk bij de grote regionale ruimtelijke en economische opgaven. Dit alles gebeurde in het Mauritshuis in Willemstad.

Ons land op een goede manier inrichten voor de toekomst is een uitdagende puzzel. We willen voldoende duurzame, betaalbare en bereikbare woningen hebben, plus schone energie en een gezonde natuur. Maar, ook een goede bereikbaarheid en ruimte voor economie. Dat vraagt keuzes, slimme combinaties en innovaties, want niet alles kan overal. De stedelijke regio gelooft in de kracht van deze regio, waar kansen liggen voor duurzame ontwikkeling. Zowel op korte, als op lange termijn.

Vijf thema’s

De zeven gemeenten en het waterschap hebben daarvoor, in samenspraak met Provincie Noord-Brabant, de Regionale Investeringsagenda (RIA) vastgesteld. Met het ondertekenen van het Pact van Moerdijk committeren de deelnemers zich aan deze RIA. Hierin wordt omschreven hoe er de komende jaren, in ieder geval tot 2040, gezamenlijk wordt gewerkt aan de vijf thema’s: Economie, Energie, Mobiliteit, Wonen en Klimaatadaptatie (water, natuur en landschap). Brede welvaart is daarbij een overkoepelend en verbindend thema. De gemeentes Etten-Leur, Zundert en Tholen zijn ook uitgenodigd om op deze thema’s mee te doen.

Grote ambities

‘De ambities zijn groot’, zegt Arwen van Gestel, wethouder Roosendaal: ‘We hebben als westelijke regio goud in handen. We liggen op het knooppunt van Rotterdam, Antwerpen, Zeeland en Eindhoven. Dat gaan we gebruiken voor onze economie, leefbaarheid en het voorzieningenniveau van stad en dorp, onze Kloppende Harten. Ons diverse landschap vraagt om keuzes, zoals ook perspectief voor agrariërs. In onze regio gaat het de komende 20 jaar gewoon gebeuren en we pakken als Roosendaal graag de hamer op voor onze regio. Als Roosendaal zetten we bijvoorbeeld in op het realiseren van meer woningen op en rondom het station, met snelle verbindingen houden we zo jonge talenten vast voor onze regio.’

Kijken naar kansen

Wethouder Danny Dingemans (Gemeente Moerdijk): ‘Als je kijkt naar de vijf thema’s van onze RIA, dan begrijp je dat we keuzes moeten maken. Ieder stukje land kan je maar één keer invullen. Door samen te kijken naar de krachten van de verschillende gemeentes en daarmee ook de kansen voor de anderen, kunnen we de puzzel voor onze stedelijke regio veel beter leggen. Zo zetten wij als Moerdijk enorm in op de PowerPort Moerdijk, een omgevingsvisie waarin we opgaven van verstedelijking, energie en circulaire economie samenbrengen. Eén ding is zeker: de opgaven zijn te groot om als gemeente alleen aan te pakken.’

Sterke stedelijke regio West-Brabant West

Burgemeester Margo Mulder (Gemeente Bergen op Zoom): ‘Door deze samenwerking in de regio versterkt West-Brabant zich binnen de provincie. De groeiende ongelijkheid doet een dringend beroep op ons vermogen tot verbinden en het overbruggen van de tegenstellingen. Het versterken van de economie (wonen, werken, energie en klimaat) en tegelijkertijd de zogenaamde brede welvaart, is van groot belang voor onze toekomst. Die kracht van de samenwerking is vandaag in grote lijnen vastgelegd in het Pact van Moerdijk en dat moet zich de komende jaren uitbetalen in een sterkere regio West-Brabant West.’

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio