20.7 C
De Bilt

Subsidies 2023 liggen ter inzage in Halderberge

Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Halderberge heeft de subsidies 2023 vastgesteld. Dat is onder voorbehoud van vaststelling van de subsidieplafonds in de begroting 2023. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds voor de subsidieregelingen vast. Na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad, ontvangen de instellingen die een subsidieverzoek hebben gedaan, een subsidiebeschikking.

De gemeenteraad neemt geen besluit over de afzonderlijke subsidiebedragen voor verenigingen. De subsidieplafonds worden opgenomen in de begroting 2023. De begroting wordt volgens planning vastgesteld op donderdag 3 november 2022. De gemeenteraad gaat de financiële haalbaarheid beoordelen. Dit kan leiden tot het bijstellen van subsidieplafonds zoals deze in het overzicht zijn opgenomen.

Plafond subsidies

Subsidieplafonds zijn totaalbedragen die beschikbaar zijn voor activiteiten in de categorieën: zorg, informatie, jeugd, ouderen, leefbaarheid, cultuur en sport. De gemeenteraad neemt in november een besluit over de begroting 2023. Het ontwerp–overzicht te verlenen subsidies wordt, voordat de begroting wordt vastgesteld, voor inspraak ter inzage gelegd. Alle instellingen die een subsidieverzoek 2023 hebben ingediend, krijgen bericht dat het overzicht ter inzage ligt.

In totaal is er voor de subsidies in 2023 een bedrag nodig van € 2.215.702. Dit is ten opzichte van 2023 gestegen met € 172.114.

Ter inzage legging

Van 20 oktober tot en met 23 november 2022 staat het ontwerp-overzicht te verlenen subsidies op de website ter inzage. Gedurende deze periode kunnen zienswijzen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge.

Besluitvorming

Het overzicht wordt na de inspraakperiode tegelijk met de ingekomen zienswijzen ter vaststelling voorgelegd aan het college. Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2023 in november kan de gemeenteraad nog besluiten tot bijstelling van de subsidieplafonds.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio