Snellere bussen tussen Breda Gorinchem en Utrecht

Gorinchem – Voor Gorinchem worden er stappen gezet om meer en snellere bussen tussen Breda – Gorinchem en Utrecht te realiseren. Afgelopen vrijdag informeerden minister Van Veldhoven en minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Zij gingen daarbij in op de voortgang van de MIRT en enkele moties en toezeggingen. Ook de busverbinding Breda – Gorinchem – Utrecht werd besproken.

Onderzoek naar vervoer tussen Breda- Gorinchem – Utrecht

Het ministerie van IenW, de provincies Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, gemeente Breda het samenwerkingsverband U10 (vertegenwoordigd door gemeente Vijfheerenlanden en Gorinchem)  onderzochten gezamenlijk een innovatief OV-concept op de corridor Breda- Gorinchem-Utrecht. Dit onderzoek is besproken en het resulteert in het besluit dat het plan van aanpak voor het verbeteren van de bestaande OV verbinding en snellere bussen verder wordt uitgewerkt. Een innovatief vervoersconcept voor de toekomst wordt onderzocht. Een busverbinding die in snelheid, comfort en betrouwbaarheid vergelijkbaar is met de trein, maar in aanleg en exploitatie goedkoper is. Bij de uitwerking van deze plannen wordt verbinding gezocht met programma’s zoals minder Hinder of Samen Bereikbaar Drechtsteden.

Ontwikkeling van een stedelijke hub

Belangrijk onderdeel uit het plan van aanpak voor onze regio is het ontwikkelen van hubs waar vervoersstromen bij elkaar komen. Een hub zorgt voor een goede doorstroming waardoor reizigers snel van Breda naar Utrecht kunnen reizen en ontsluiting van het tussengelegen gebied. Het is een belangrijke kans voor het verbeteren van de ruimtelijk-economische ontwikkeling van het gebied langs de Merwede en de Linge. Daarnaast kijken het rijk en regio naar de mogelijkheden om de bestaande treinverbinding tussen Breda en Utrecht via ‘s-Hertogenbosch te verbeteren met het oog op de werkzaamheden op de A27.

Bereikbaarheid van de stad

Wethouder Joost van der Geest: “We zijn zeer blij met deze uitkomst. Het betekent dat we serieus naar de mogelijkheden van het realiseren van een hub op het kruispunt van de A15, A27 en de MerwedeLingeLijn kunnen gaan werken, ook weleens Gorinchem West genoemd. Het is niet alleen interessant voor de Gorcummers, maar zeker ook voor inwoners uit de regio. Dit betekent heel veel voor de bereikbaarheid van onze stad, samen met de verbreding van de A27 en de toekomstige verbeteringen op de A15. De hub kunnen wij als gemeente Gorinchem niet alleen realiseren, daar hebben we de hulp van onder andere de Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en ProRail voor nodig.” 

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Opening vaccinatielocatie in sporthal Dijnselburg in Zeist

Zeist - Op 26 april 2021 opent de GGD regio Utrecht (GGDrU) een vaccinatielocatie in sporthal Dijnselburg, aan het Badmeester Schenkpad 2 in Zeist....

Sporen van malaria in duizend jaar oude Vlaardingse schedels

Op maandag 19 april bekijkt onderzoekster dr. Rachel Schats in het Vlaardings archeologisch depot enkele duizend jaar oude schedels. Aan de hand van het...

Fonds Schiedam Vlaardingen geeft Heemtuin toekomst

Welke organisatie of ondernemer ziet mogelijkheden om de Heemtuin een toekomst te geven?’’ Achter die vraag ging een noodkreet schuil. De gemeente zag zich...

U10 gemeenten tekenen voor kwalitatief, innovatief taalonderwijs aan inburgeraars

Utrecht - Gemeenten in de U10-regio gaan samen taalonderwijs inkopen voor inburgeraars. Dat biedt inburgeraars in de regio vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid...

Inkomenstoets Krimpen bij WMO-aanvraag huishoudelijke hulp

Het college van burgemeester en wethouders in Krimpen aan den IJssel stelt haar raad voor de verordening Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te wijzigen. Wethouder...

Rotterdam zuid ontvangt 18 miljoen extra van het Rijk voor energietransitie

Een bedrag van 18 miljoen. Dat krijgt Rotterdam-Zuid extra van het Rijk om wijken aardgasvrij te maken. De gemeente gebruikt het bedrag onder meer...

Regio Utrecht tekent voor kwalitatief, innovatief taalonderwijs aan inburgeraars

Gemeenten in de U10-regio gaan samen taalonderwijs inkopen voor inburgeraars. Dat biedt inburgeraars in de regio vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid tot kwalitatief...

Heuvelrugtuin Zeist geopend

Zeist - Op 14 April opende burgemeester Wouter Catsbrug de derde Heuvelrugtuin. Hij opende de voorbeeldtuin door samen met een vrijwilliger een bordje in...