14.8 C
De Bilt

B&W Hardenberg: adviezen winningsplan onvoldoende verwerkt

Hardenberg – Gaswinning in de gemeente Hardenberg kan alleen plaatsvinden als de minister het vertrouwen geeft dat gaswinning veilig en betrouwbaar is. Dat schrijft het college van B&W in de zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat voor de gaswinning in Hardenberg. Wethouder Falco Bruinsma: “Onze adviezen zijn onvoldoende verwerkt in het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister. Daarom vragen wij hiervoor nogmaals aandacht.”

Winningsplan

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft al vele tientallen jaren een vergunning van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om gas te winnen in de gemeente Hardenberg. Om een vergunning te krijgen, is een winningsplan nodig. Hierin staat onder meer hoeveel gas het bedrijf wil winnen, op welke manier,  wat de invloed van de gaswinning is op bijvoorbeeld de bodem en of de gaswinning kan leiden tot bevingen of bodemdaling. De Minister van EZK moet instemmen met het winningsplan. Om een nieuwe vergunning te krijgen, heeft de NAM de Minister in oktober 2017 gevraagd om in te stemmen met het ‘geactualiseerd winningsplan Hardenberg’. Dit winningsplan richt zich op het verlengen van gaswinning uit vier velden in de gemeente Hardenberg

Advies

Voordat de Minister van EZK een instemmingsbesluit neemt over het winningsplan, heeft hij diverse instanties gevraagd hierover een advies uit te brengen. Ook het college van B&W van de gemeente Hardenberg heeft begin maart een advies naar de Minister gestuurd. Het advies van de gemeente Hardenberg luidt “Nee, tenzij”, waarbij het college aan de verlenging van de gaswinning specifieke voorwaarden koppelt.

Ontwerp-instemmingsbesluit

Begin juli heeft de Minister van EZK een ontwerp-instemmingsbesluit over het winningsplan Hardenberg genomen. Na bestudering constateren burgemeester en wethouders dat de adviezen van de gemeente Hardenberg onvoldoende zijn verwerkt in het ontwerp-instemmingsbesluit. Daarom dienen zij bij de Minister een zienswijze in.

“Adviezen onvoldoende verwerkt”

Wethouder Falco Bruinsma: “De belangen van onze inwoners staan voorop. Daarom vinden wij dat gaswinning in onze gemeente alleen plaats kan vinden als de Minister het vertrouwen kan geven dat de gaswinning veilig en betrouwbaar is. Wij hebben in ons advies verwoord hoe de Minister daarvoor kan zorgen. Wij constateren dat onze adviezen onvoldoende zijn verwerkt. In onze zienswijze vragen we nogmaals aandacht voor de door ons aangedragen punten. Wij zien onze zienswijze graag opgenomen in het definitieve besluit van de Minister.”

Zienswijze

In de zienswijze vraagt het college de Minister nogmaals om gaswinning in eerste instantie toe te staan tot 2025 en op dat moment te evalueren of gaswinning in het kader van de energietransitie nog nodig of wenselijk is. Als het aan het college van B&W ligt, voert de NAM nog dit jaar een actuele hoogtemeting uit en wordt van alle gebouwen in het gebied een bouwkundige opname gemaakt. Het kunnen traceren van een eventuele beving is volgens het college van cruciaal belang. Daarom vraagt het college de Minister om de NAM te verplichten binnen het gebied drie extra meetpunten te realiseren en aan te sluiten op het KNMI-meetnet. Het college dringt er bij de Minister nogmaals op aan ervoor te zorgen dat voor het eind van het jaar er een onafhankelijk schadeprotocol is. Tenslotte wijst het college nogmaals op het belang van goede en transparante communicatie.

Falco Bruinsma: “Mocht er als gevolg van een beving of bodemdaling schade ontstaan, dan kan deze schade worden vergeleken met de bouwkundige opname. Dankzij de extra meetpunten kan er een link gelegd worden met de beving omdat deze door de extra meetpunten gelokaliseerd is. Het schadeprotocol zorgt ervoor dat de schade inderdaad vergoed wordt. Dat geeft onze inwoners rust en vertrouwen in de overheid en in de NAM.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio