19.2 C
De Bilt

Financiële toekomstbeeld Olst-Wijhe is positief

Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe geeft met enige voorzichtigheid aan dat het financiële vooruitzicht van de gemeente een stuk gunstiger is dan vorig jaar rond deze tijd. Zowel de rapportage over het begin van dit jaar als de kadernota voor 2023 – 2026 bevestigen dit beeld. Met de kadernota geeft de gemeente inzicht in het financiële huishoudboekje voor de komende vier jaar.

Financiële vooruitzichten zijn goed

Dat vooruitzicht is beter dan verwacht. Portefeuillehouder Financiën Hans Olthof is echter wel voorzichtig. “Het beeld is positief, maar ik wil wel realistisch zijn. Het is niet onwaarschijnlijk dat er in het najaar nog zaken op ons afkomen waarvoor het nu goed is om alvast geld opzij te zetten. Denk bijvoorbeeld aan de oplopende inflatie en de alsmaar stijgende energiekosten. Daarbij komt ook dat het nog onzeker is wat de uiteindelijke bijdrage van het Rijk aan gemeenten dit najaar zal zijn.”

Geld opzijzetten

Het college van B&W stelt daarom voor aan de gemeenteraad om het voorlopige resultaat over de eerste maanden van 2022 van 400.000 euro beschikbaar te houden. Dit om daarmee bovengenoemde tegenvallers op te vangen, mochten die zich voordoen. Het beeld dat nu uit de kadernota naar voren komt, is dat de jaren 2023-2026 een positief resultaat kennen.

Geen nieuw beleid

Door de installatie van de nieuwe raad, de komst van een nieuw college en het vormen van een strategische raadsagenda en bestuursakkoord is gekozen voor een zogenaamde beleidsarme kadernota. Dat betekent dat hierin geen nieuwe beleidswensen zijn opgenomen. “Dit hebben we gedaan om de nieuwe gemeenteraad zo ruim in de gelegenheid te stellen zijn eigen accenten aan te brengen”, zegt Hans Olthof. “Vervolgens kan de raad dan bij de behandeling van de begroting in november die beleidswensen tegen elkaar afwegen rekening houdend met de financiële stand van zaken op dat moment.”

De gemeenteraad besluit op 4 juli aanstaande over de kadernota, de jaarstukken 2021 en de eerste bestuursrapportage 2022.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio