14.8 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Kernenaanpak in Oudega levert kansrijke woningbouwlocaties op voor starters- en seniorenwoningen

De voormalige schoollocatie aan de Waeren en de speeltuinlocatie aan de Pastorijstrjitte zijn potentiële locaties voor woningbouw in Oudega. Voor de langere termijn is ook de locatie Tsjerkelân in beeld. Genoemde locaties zijn samen met de inwoners in beeld gebracht en tijdens bewonersavonden besproken.

Maar liefst zes mogelijke locaties voor woningbouw kwamen naar voren tijdens de verschillende gesprekken met het dorp en uit de onderzoeken. Tijdens de bewonersavonden werden alle locaties besproken. “Het is echt prachtig om te zien hoe bewoners enthousiast meedenken over de toekomst van hun eigen dorp.

Toekomstige ontwikkelingen

Het gaat er ten slotte om dat zij blij zijn met toekomstige ontwikkelingen in het dorp. Als er te weinig draagvlak is voor een locatie, en er is een goed alternatief, dan gaan we graag met het alternatief aan de slag”, blikt Michel Rietman, wethouder Wonen, terug op de samenwerking met de inwoners van Oudega.

Drie potentiële woningbouwlocaties Oudega worden breed gedragen

Drie van de zes locaties lijken draagvlak onder inwoners te hebben en bovendien geen andere belemmeringen te hebben. Het gaat om twee inbreidingslocaties en één uitbreidingslocatie: Tsjerkelân. “We stellen voor om eerst met de inbreidingslocaties aan de slag te gaan. Daarmee geven we het dorp een impuls van binnenuit”, aldus Rietman.

De volgende stap is het maken van een ontwerp voor de locaties. Ook in deze fase zal de gemeente weer een beroep doen op de inwoners. “We gaan echt samen verder. De inwoners hebben echt goede ideeën en zij kennen het DNA van het dorp. Daar willen we bij aansluiten met de woningbouwontwikkeling. Natuurlijk kan niet alles en dat geven we ook duidelijk aan, maar de inzet van de inwoners is voor ons zeer waardevol.”

Kernenaanpak: Geen kern op slot

De kernenaanpak Woningbouw is opgezet voor (kleinere) kernen in Súdwest-Fryslân die zelf aangeven een sterke behoefte te hebben aan woningbouw, maar waar nog geen uitzicht is op woningbouwlocaties. De gemeente gaat in zo’n geval samen met de kern op zoek naar geschikte woningbouwlocaties waarbij alle mogelijkheden en belemmeringen worden besproken met de inwoners van de kern zelf. De kernenaanpak is opgezet vanuit het uitgangspunt van de gemeente ‘geen kern op slot’. Op dit moment loopt er een pilot in drie kernen: Blauwhuis, Hindeloopen en Oudega.

De gemeente is inmiddels gestart met het evalueren van de kernenaanpak, zodat deze aanpak bijgesteld kan worden waar nodig.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio