17.3 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Súdwest-Fryslân zet stappen naar een toekomst zonder afval

In 2050 geen afval meer, alleen nog grondstoffen. Dat is waar de gemeente Súdwest-Fryslân de komende jaren naar toe wil werken met het nieuwe grondstoffenbeleid. Voorheen was dit het afvalbeleid. Daarmee zet de gemeente in op hergebruik en recycling. Ook de dienstverlening wordt hier de komende jaren op aangepast.

Het huidige afval bestaat grotendeels uit grondstoffen die nog hergebruikt kunnen worden, zoals plastic, papier en glas. Het kleine deel wat niet meer hergebruikt kan worden als grondstof is afval en wordt door een afvalverwerker verbrand.

Focus op afval scheiden en hergebruiken

Om een toekomst zonder afval te realiseren, wil de gemeente inwoners helpen om hun afval goed te kunnen scheiden, dichtbij huis en bij de milieustraten. Ook is er de ambitie om een “sirkulêr ambachtssintrum” te realiseren in Súdwest-Fryslân. Hierbij ligt de focus op de inname van grondstoffen voor hergebruik. Daarnaast blijft Omrin het restafval nascheiden. De gemeente verwacht dat de hoeveelheid restafval dat wordt verbrand flink omlaag kan.

Afvalenquête Súdwest-Fryslân

Inwoners van Súdwest-Fryslân vinden het belangrijk dat afval gescheiden wordt. Dit blijkt uit de resultaten van de afvalenquête die de gemeente onlangs uitzette. Daarbij geven veel inwoners aan nog niet goed te weten hoe ze afval kunnen scheiden en waar ze terecht kunnen.

Wethouder Michel Rietman: “Het is belangrijk dat we nu samen met onze inwoners de eerste stappen zetten naar een afvalvrij 2050. Volgend jaar willen we onze inwoners informeren over afvalscheiding en hun helpen om de eerste stappen hierin te zetten. Ondertussen blijven we gewoon de containers ophalen, zoals de inwoner dat van ons gewend is.” Onderdeel van deze campagne is de inzet van afvalcoaches. Zij gaan inwoners adviseren over het scheiden van afval.

Vervolgstappen

De gemeenteraad bespreekt het grondstoffenbeleid en de visie op de toekomstige milieustraten in het najaar. Medio 2024 volgt een uitvoeringsprogramma voor de milieustraten. In het uitvoeringsprogramma staat wat de gemeente gaat doen met de verschillende milieustraten. Op welke locatie milieustraten blijven of komen en hoe ze eruit moeten zien. Voor de inwoners moet duidelijk zijn welke grondstoffen ze waar kwijt kunnen en wanneer. Na het uitvoeringsprogramma kan de gemeente aan de slag met de milieustraten van de toekomst.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio