Meer geld voor lokaal klimaatbeleid

Culemborg – Gemeenten kunnen en moeten een belangrijke rol spelen om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen. Die verantwoordelijkheid wil een aantal betrokken wethouders nemen. De budgetten van de gemeente staan echter onder druk. Daarom pleiten de wethouders van Culemborg, Ede, Arnhem, Zutphen, Renkum en Doetinchem voor meer geld vanuit het rijk om deze rol waar te kunnen maken. Woensdag 27 juni 2018 diende wethouder Joost Reus van de gemeente Culemborg een motie van die strekking in bij de ledenvergadering van de VNG. De motie is bij acclamatie aangenomen.  Wethouder Joost Reus is blij met de steun. ‘Alleen met voldoende financiële middelen vanuit het rijk kunnen we als gemeenten de rol waarmaken die nodig is om de ambitieuze klimaatdoelen te halen.

 

Aan verschillende overlegtafels onderhandelen vertegenwoordigers van bedrijfsleven, milieuorganisaties en overheden over het Klimaatakkoord. Het gaat over de vraag hoe ze de kabinetsdoelstelling om 49% minder CO2 uit te stoten in 2030, kunnen gaan halen. De gemeenten staan 100% achter deze doelstelling en weten als geen ander dat iedereen nu in actie moet komen. Voor gemeenten is er een grote rol bij het realiseren van deze doelstelling. Vooral als het gaat om ruimte scheppen voor zon en wind en het aardgasvrij maken van woonwijken. Maar de ervaring leert dat zulke ingrijpende opgaven alleen haalbaar zijn als gemeentebesturen hun inwoners meenemen.

Het komen tot geschikte locaties voor windmolens is een langdurig proces en ondernemers motiveren om hun daken vol te leggen met zonnepanelen kost tijd. Nog moeilijker is het om samen met inwoners plannen te maken die een betaalbaar alternatief kunnen zijn voor aardgas. Het aanleggen van het aardgasnet was in de jaren ’60 een operatie die top-down werd uitgerold over Nederland. Aanleggen van alternatieven voor het aardgas vraagt om zorgvuldige afstemming met inwoners, woningbouwcorporaties en netbeheerders. Niemand wil immers in de kou zitten. Maar er is nog geen antwoord op hoe om te gaan met  de grote investeringen die zowel woningbouwcorporaties als huiseigenaren moeten doen om van het aardgasnet los te raken en alternatieve warmtebronnen aan te leggen.

De wethouders willen de verantwoordelijkheid nemen voor een ambitieus klimaatbeleid.  Tegelijkertijd zien ze dat gemeentelijke budgetten slinken door alle andere taken die op gemeenten af komen. Veel gemeenten kampen bijvoorbeeld met tekorten op de budgetten voor jeugdzorg en bijstandsuitkeringen. Bovendien missen kleine gemeenten de menskracht en de expertise om de klimaatopgave adequaat aan te kunnen pakken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Kindcentrum De Plantage in Meteren officieel geopend

Meteren - Voor de zomervakantie was het Kindcentrum in de nieuwbouwwijk De Plantage in Meteren klaar. De kinderen maakten toen kennis met het nieuwe...

Voormalig gemeentehuis Asperen te koop: monumentale villa blijft behouden

Asperen - De gemeente West Betuwe verkoopt het voormalige gemeentehuis in Asperen. Na de fusie van gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen in 2019 heeft...

De Malsnaruiters uit Buurmalsen krijgt Koninklijke Erepenning

Buurmalsen - Vrijdag 24 september was het feest bij De Malsnaruiters uit Buurmalsen. Deze rijvereniging bestaat namelijk 50 jaar. Dit was voor burgemeester Servaas...

Kijk eens om! Eenzaamheid is vaak dichterbij dan u denkt

Tiel - De gemeente Tiel, Mozaïek Welzijn en Movisie doen mee aan het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid. Zij willen Tielse inwoners die zich eenzaam...

Eben Haezerschool in Waardenburg van het gas af

De gemeente West Betuwe maakt werk van duurzaamheid. Het verduurzamen van basisscholen staat hoog op de agenda. De Eben Haezerschool is in de zomerperiode...

Kansrijke Start voor jonge gezinnen

Op 13 september zette vijftien zorgorganisaties in West Betuwe hun handtekening onder de samenwerking voor een Kansrijke Start. Dit samenwerkingsverband zet zich de komende...

Kunstwerk artikel 1 van de Grondwet onthuld in de Stadszaal Culemborg

Culemborg - In de raadsvergadering van donderdag 9 september 2021 heeft burgemeester Gerdo van Grootheest een grafisch kunstwerk onthuld in de Stadszaal. Het werk...

Koninklijke Erepenning voor gymnastiekvereniging Wij Houden Vol uit Asperen

Op zaterdag 4 september verraste locoburgemeester Ton van Maanen gymnastiekvereniging Wij Houden Vol uit Asperen. De vereniging bestaat dit jaar 75 jaar en kreeg...