23.8 C
De Bilt

De gemeente Boxtel hield in 2021 incidenteel geld over

Jaarlijks maakt de gemeente Boxtel na afloop van het jaar een jaarrekening. In deze jaarrekening staat beschreven hoeveel geld er waaraan is uitgegeven. Op deze manier legt de gemeente financieel verantwoording af. Het college van Boxtel heeft ingestemd met de jaarrekening van 2021 en legt deze voor aan de gemeenteraad. In de jaarrekening van 2021 staat beschreven dat we eenmalig 4,39 miljoen euro overhouden. 1,9 miljoen euro wordt overgeheveld naar 2022 en 2,48 miljoen gaat naar de algemene reserves. Dit versterkt de financiële positie van de gemeente Boxtel op de kortere en langere termijn.

Een incidenteel overschot in Boxtel

Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor de gemeente Boxtel. Vanaf 1 januari 2021 werd Esch onderdeel van de gemeente Boxtel. In maart startte het nieuwe college. Helaas hadden we vorig jaar ook nog te maken met een pandemie en de gevolgen daarvan. Niet alle activiteiten konden uitgevoerd worden en de organisatie had te maken met niet ingevulde vacatures. Ook de kerntakendiscussie heeft invloed gehad op de snelheid van uitgaven. Tot slot werd pas laat in het jaar duidelijk dat we vanuit het Rijk extra geld kregen. Dit geld kon niet meer in 2021 worden uitgeven. Deze oorzaken zorgden ervoor dat we minder geld uitgaven dan begroot.

Toevoeging aan reserves

2,48 miljoen van het geld dat de gemeente Boxtel in 2021 overhield, wordt toegevoegd aan de reserves. Deze reserves heeft de gemeente om eventuele tekorten in de toekomst op te vangen. Met dit overschot wordt de financiële positie van Boxtel dus versterkt.

Verdere procedure

Het college heeft ingestemd met de jaarrekening. Hij is ook gecontroleerd door de accountant. De gemeenteraad is op 12 juli aan zet om de jaarrekening te bespreken. Wanneer de gemeenteraad met de jaarrekening heeft ingestemd, moeten we hem naar de provincie sturen. Dit moeten we uiterlijk voor 15 juli doen.

Financiën 2022 en 2023

Het college stelde tevens de eerste bestuursrapportage voor 2022 en de kadernota voor 2023 vast. Beide documenten worden ook op 12 juli aan de gemeenteraad voorgelegd. Op dit moment zien we een positief resultaat voor de komende jaren. Om dit positieve resultaat te halen, is het waarmaken van de bezuinigingen van de kerntakendiscussie noodzakelijk. Vanaf 2026 hebben we helaas te maken met een negatief resultaat. Dit komt doordat we vanaf dat jaar minder geld krijgen vanuit het Rijk. Ook om deze reden is het halen van de bezuinigen belangrijk, zodat we uit kunnen gaan van een financieel gezonde toekomst van onze gemeente.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio