23.8 C
De Bilt

Bijstandsbestand Enschede daalt voor het eerst in vijf jaar

Enschede- Gemeente Enschede heeft voor het eerst sinds 2012 het omslagpunt in de bijstand bereikt. De uitstroom van mensen in het bijstandsbestand is groter dan de instroom. Van de mensen die uitstromen uit de uitkering, wordt het percentage dat werk vindt steeds groter: 49% in 2017 tegenover 30% in 2012.

Uitstroom naar werk fors toegenomen

De economische vooruitgang en dynamiek van Enschede zijn terug te zien in de resultaten van de Enschedese Arbeidsmarktaanpak (EAA). Wethouder Economie & Werk Patrick Welman: “We doen het in Enschede al een tijdje beter dan het landelijk gemiddelde, maar we blijven onze werkwijze aanscherpen. Dat heeft er onder meer toe geleid dat vanaf de zomer van 2016 het aantal mensen dat instroomt in de bijstand flink is afgenomen.”

Bijstandsbestand: 3,38% afgenomen

De gemiddelde afname van de bijstand in Enschede in 2017 ten opzichte van eind 2016 is 3,38%. Landelijk is er bij de grote gemeenten een afname van 0,2% te zien.

Effectief arbeidsmarktinstrumentarium

Het gedaalde volume van het bijstandsbestand in Enschede heeft meerdere oorzaken. Door de aantrekkende economie daalt het aantal mensen in de WW sterk, net als het aantal dat vanuit de WW instroomt in de bijstand. Ook de inzet van het arbeidsmarktinstrumentarium voor mensen in de bijstand draagt hier aan bij. Voorbeelden van succesvolle instrumenten zijn ‘Direct Werk’, de Wijkgildes, participatieplaatsen en vakscholing.

Succesvolle samenwerking met werkgevers 

Een andere oorzaak voor het gedaalde volume van het bijstandsbestand is de succesvolle samenwerking met werkgevers. “We zoeken voortdurend naar kansen om werkzoekenden weer in het arbeidsritme te helpen en duurzaam te laten uitstromen naar werk, maar dat kunnen we niet alleen”, zegt Patrick Welman. “De match wordt namelijk niet achter een bureau gemaakt, maar op de werkvloer. De gezamenlijke aanpak met werkgevers werkt goed, daar zijn we blij mee.”

Accentverschuivingen in aanpak

De grootste ‘winst’ in de uitstroom naar werk is behaald bij de groep mensen die nog maar kort een bijstandsuitkering ontvingen en makkelijker bemiddelbaar waren naar werk. Van het huidige bijstandsbestand heeft de meerderheid een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Enschede heeft daarom al eerder de aanpak bijgesteld.

Soft skills

Naast het matchen van kandidaten op basis van binnenkomende en opgehaalde vacatures wordt vanuit een breder profiel naar de werkzoekende gekeken. Daarbij kijkt de gemeente naast opleidingsachtergrond en werkervaring ook naar zogenaamde ‘soft skills’. “We willen een nog beter beeld krijgen en houden van de personen én meer zicht hebben op datgene dat hen tegenhoudt in het voorzien in eigen inkomen”, zegt Welman. “De werkzoekende heeft zelf meer verantwoordelijkheid gekregen voor het bijhouden van de eigen gegevens. We hebben geïnvesteerd in slimme systemen, maar omdat niet iedereen digitaal vaardig is, communiceren we op een andere wijze. We benaderen werkzoekenden op een meer persoonlijke manier.”

Instroom bijstand

Enschede kent, net als veel andere gemeenten, nog altijd instroom van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning), al was de grootste toename in 2015 en 2016 en is de ontwikkeling in 2017 gestabiliseerd. Tegelijkertijd is nu wel zichtbaar dat statushouders die vanaf 2010 zijn ingestroomd en een langere aanloop naar betaald werk nodig hadden, uitstromen.

Participatiewet

Ook is er een toename doordat de mensen die eerder voor een uitkering op grond van de Wet sociale werkvoorziening of Wajong in aanmerking kwamen, nu een beroep doen op de Participatiewet. Welman: “Deze ontwikkeling laat zien dat we stevig moeten blijven inzetten op het helpen van mensen vanuit de bijstand naar werk. Daarvoor continueren we onze bestaande arbeidsmarktaanpak, met een aantal accentverschuivingen, en zetten we de goede samenwerking met de andere Twentse gemeenten voort onder de vlag van Werkplein Twente.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio