14.9 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Gemeente Enschede introduceert transparante selectieprocedure voor zakelijke kavels op bedrijventerreinen

De gemeente Enschede voert nieuwe regels voor de selectieprocedure van zakelijke kavels op bedrijventerreinen in. Met deze maatregel zorgt de gemeente voor een eerlijke en transparante toewijzing van kavels aan geïnteresseerde partijen, waarbij gelijke kansen voor iedereen worden geboden.

De nieuwe regels hebben als doel om de selectie en toewijzing van kandidaten voor zakelijke kavels op bedrijventerreinen te reguleren. Hiermee voldoet de gemeente aan de uitspraak van de Hoge Raad in het Didam-arrest, waarin is bepaald dat de overheid gelijke kansen moet bieden bij de verkoop van hun onroerende zaken.

Vernieuwde procedure

Bij de selectieprocedure hanteert de gemeente Enschede verschillende objectieve selectiecriteria, waarbij punten worden toegekend op basis van onder andere het aantal werknemers en de vestigingsstatus. In geval van meerdere gelijkwaardige kandidaten voor een kavel, vindt de uiteindelijke toewijzing plaats door middel van loting onder toezicht van een onafhankelijke notaris, om een objectief en transparant proces te waarborgen.

Met deze aanpassingen in het uitgiftebeleid voor zakelijke kavels heeft de gemeente Enschede haar procedure Didam-proof gemaakt. Hierdoor hebben ondernemers de zekerheid dat de grond op een eerlijke en rechtvaardige wijze wordt toegewezen. Voor de langere termijn en nieuwe projecten werkt de gemeente aan een integrale actualisering van het beleid, waarbij het huidige uitgiftebeleid volledig wordt herzien. Naar verwachting worden de voorstellen hiervoor begin 2024 aan de gemeenteraad voorgelegd.

Aanvullende eisen voor Kennispark

Na toewijzing van een kavel vindt er een reservering plaats volgens de Reserveringsvoorwaarden voor de verkoop van grond, zoals vastgesteld in de Nota Grondbeleid Enschede 2020. Daarnaast zijn de Algemene verkoopvoorwaarden 2018 of de Algemene erfpachtvoorwaarden 2021 van toepassing, aangevuld met specifieke voorwaarden per locatie.

Voor Kennispark zijn aanvullende uitgiftecriteria geformuleerd om ervoor te zorgen dat alleen science-bedrijven die actief zijn in de focusgebieden van de Universiteit Twente zich op die locatie kunnen vestigen. Daarmee zorgt de gemeente ervoor dat de bedrijven passen bij het profiel van Kennispark.

Verkoop kavels opnieuw opgestart

Wethouder Jeroen Diepemaat: “Met de invoering van de nieuwe regels starten we de verkoop van de huidige voorraad zakelijke kavels opnieuw op om aan de groeiende vraag vanuit de markt te kunnen voldoen. Door transparantie en gelijke kansen te waarborgen, wil de gemeente een eerlijke en competitieve omgeving creëren voor bedrijven die zich op de bedrijventerreinen van Enschede willen vestigen.”

Meer informatie over de beschikbare kavels en het uitgifteproces is vanaf 17 juli beschikbaar via www.enschede.nl/bedrijfskavels.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio