16 C
De Bilt
dinsdag, 28 juni 2022

Gemeentelijke belastingen in Hellendoorn gaan omlaag

Het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn stelt de raad voor om de onroerendezaakbelasting (OZB) te verlagen. De tarieven voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing en de OZB zijn lager dan de raad eind vorig jaar had beoogd en gelden met terugwerkende kracht per 1 januari 2022.

Belastingtarieven 2022

De raad en het college hebben uitvoerig met elkaar gesproken over de belastingtarieven 2022, waarbij de raad ideeën heeft aangedragen. Het college heeft deze ideeën doorberekend en kan o.a. op basis daarvan een verlaging voorstellen.
Sinds 2020 betalen inwoners en ondernemers extra OZB om voorzieningen binnen onze gemeente op peil te houden. Na een aantal jaren stevig financieel beleid is er nu bij de gemeente Hellendoorn weer wat ruimte ontstaan. Het college komt de inwoners tegemoet door de belasting te verlagen (zowel een verlaging, als geen inflatie).

Consequent beleid en extra inkomsten

“Als college hebben we altijd gezegd dat we de lasten willen verlagen, zodra dat mogelijk is”, vertelt wethouder Jelle Beintema. “Door consequent beleid en de extra inkomsten in het gemeentefonds is er voldoende ruimte om die belofte na te komen. We zijn blij dat we richting inwoners nu een eerste stap kunnen zetten. We houden rekening met investeringen die nog nodig zijn op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en wegen. Door nu een zorgvuldige afweging te maken, houdt de nieuwe raad financiële ruimte om ook aan die en aan andere plannen invulling te geven.”

Afvaltarieven

Het afvalbedrijf heeft goede resultaten behaald, waardoor de verhoging van de afvaltarieven beperkt kan worden tot 1,4 procent. Volgens het voorstel van het college wordt het rioolrecht alleen verhoogd met de inflatie (2,4 procent).
OZB De gemeente baseert de belasting op huizen op de WOZ-waarde. Deze waarde van woningen is vorig jaar landelijk gemiddeld met 9 procent gestegen.

Alleen huurder duurder uit

In de gemeente Hellendoorn zelfs met 17 procent. De tarieven worden daarop aangepast. Het college stelt voor de OZB te verlagen en geen inflatie door te berekenen. Gevolgen Voor een gemiddelde woningbezitter betekent dit een verlaging van de woonlasten met ruim negentien euro, voor een gemiddeld bedrijf een verlaging van zo’n € 291,00.

Voor een huurder vallen de kosten voor afval en riool bijna negen euro hoger uit dan in 2021 (lager dan de inflatie). De raad beslist op 1 februari over de voorstellen van het college.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio