Afval scheiden wordt nu nog makkelijker in Montfoort

Montfoort – Afval scheiden in de gemeente Montfoort gebeurt nu nog maar met 55% van het afval. En dat is zonde. Bijna alles kan weer opnieuw worden gebruikt. Vanaf 1 januari worden waardevolle grondstoffen daarom vaker huis-aan-huis opgehaald en verandert de afvalinzameling.

Waarom gft- en pmd-afval vaker ophalen?

Wethouder Vlaar: “Omdat we juist van die soorten afval het meeste hebben. Als je kijkt naar al ons afval, is het grootste gedeelte daarvan gft- en pmd-afval. Maar liefst 80%. Dat zijn goede grondstoffen die we als gemeente dus vaker gaan ophalen. Het restafval dat dan nog overblijft, de resterende 20%, is droog afval en veel kleiner van volume. Dat restafval hoeven we dan nog maar eens in de vier weken op te halen.”

Wat verandert er?

Alle inwoners van de gemeente Montfoort krijgen te maken met het nieuwe ophaalschema. Vanaf 1 januari 2018 wordt om de week het gft-afval of het pmd-afval op vrijdag opgehaald. De minicontainer van het restafval wordt volgend jaar nog maar eens in de vier weken geleegd, op dinsdag. Daarbij geldt dat per woonkern (Montfoort versus Linschoten) het verschillend is op welke dinsdag het restafval wordt opgehaald. Andere afvalsoorten, waaronder papier en grof tuinafval, worden net als voorgaande jaren ook huis-aan-huis opgehaald.

Renewi

Maurice Geelen, director Renewi Overheidsdiensten: “De gemeente biedt inwoners goede faciliteiten om grondstoffen te scheiden. Wie gft- en pmd-afval goedt scheidt, zou goed moeten uitkomen met het vierwekelijks legen van de minicontainer van restafval.” Gemeente Montfoort heeft een contract met Renewi voor het ophalen van alle (afval)stromen. Renewi is dit jaar opgericht na afronding van de fusie tussen het Britse Shanks Group en de Van Gansewinkel Groep. Renewi is een internationaal waste-to-productbedrijf dat zich in Nederland bezighoudt met het inzamelen, sorteren, behandelen en recyclen van bedrijfs- en huishoudelijk afval.

Extra minicontainers

Voor restafval is de eerste minicontainer gratis. Voor gft-afval geldt dat de eerste twee gratis zijn. Pmd-zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de supermarkten en op het stadskantoor. Aanvragen van een extra minicontainer kan via www.montfoort.nl/afval.

Verzamelcontainers met speciale luierbakken

Alle bestaande verzamelcontainers blijven gewoon bestaan. Verspreid door heel Montfoort en Linschoten zijn dat zo’n 12 locaties waar inwoners onder andere glas en pmd-afval kunnen wegbrengen. Ook worden op deze verzamellocaties binnenkort speciale luierbakken geplaatst. Inwoners die luiers en ander soortgelijk (incontinentie-) materiaal in de toekomst willen recyclen, kunnen dat afval naar de speciale luierbakken brengen. Verder kunnen inwoners, wanneer zij een keer niet uitkomen met hun restafval, dit naar de gemeentewerf brengen.

Proef eerder dit jaar

Bij wijze van proef heeft gemeente Montfoort eerder al haar afvalbeleid gewijzigd. Begin 2017 is een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder huis-aan-huis ophalen van pmd-afval en driewekelijks ophalen van rest-, gft- en pmd-afval. Wethouder Vlaar: “Sinds de invoering van thuis op te halen van pmd-afval zien we een ruime verdubbeling van dit afval iedere maand. Dat is mooi, want dat pmd-afval was anders (onnodig) terecht gekomen in het restafval. Bij het restafval zien we dan ook een afname het afgelopen jaar: ongeveer 2,5 kilo minder per inwoner per maand.”

Gedurende het jaar hebben inwoners aangegeven last te hebben van stankoverlast. Met name al het zogenaamde ‘natte’ afval zorgt voor overlast. Juist deze ‘natte’ vormen van afval worden volgend jaar vaker opgehaald.

Pmd blijft in zakken

Gedurende de proefperiode hebben diverse inwoners gevraagd of pmd-afval ook ingezameld kan worden met een minicontainer. Tegengeluid was dat inwoners juist geen extra minicontainer wensen. Uit de digitale enquête -die is gehouden na de proefperiode- bleek meer draagvlak te zijn voor pmd-zakken dan voor minicontainers. Daarom blijft de inzameling van pmd-afval voorlopig in zakken.

Vernieuwde afvalkalender

Wat moet in welke afvalbak? En wanneer wordt welk afval opgehaald? Afval scheiden wordt nog makkelijker met de nieuwe digitale afvalkalender: https://afvalkalender.montfoort.nl. Hier vinden inwoners van alles rondom afval. Zoals welk afval waar moet. Maar natuurlijk ook het ophaalschema. Inwoners kunnen de kalender eenvoudig in hun eigen digitale agenda plaatsen, printen of via mobiele telefoon te raadplegen. Naast de actuele inzameldagen en informatie over de verschillende afvalstromen biedt de online kalender een handig functie om te zoeken op producten en hoe deze het beste ingezameld kunnen worden. Voor inwoners die geen gebruik maken van digitale middelen, blijft de afvalkalender op papier beschikbaar (gratis af te halen bij de balie van het Stadskantoor).

Op weg naar 2020 – van afval naar grondstof

Hoeveel we moeten recyclen, is bepaald door de landelijke overheid. In 2020 wil de landelijke overheid dat we 75% van al het huishoudelijk afval recyclen en mag iedere inwoner nog maximaal 100 kg restafval per jaar produceren. Gemeente Montfoort realiseert zich dat dit een ambitieus plan is. Daarom is dat percentage iets bijgesteld: naar 70%. Op dit moment wordt ongeveer 55% van al het huishoudelijk afval gerecycled en produceert iedere inwoner van de gemeente Montfoort ongeveer 190 kg restafval per jaar.

Afval is waardevol

Jan Vlaar: “Afval is waardevol. Het verwerken van gescheiden afval zorgt voor een besparing van grondstoffen en energie. Met het huis-aan-huis ophalen van pmd-afval waren we al een beetje op weg om het doel van 2020 te behalen. Maar het moet echt nog een stuk beter, ook gezien de 75% ambitie van de landelijke overheid. Daarom dat we de voornaamste grondstoffen nu vaker gaan ophalen. Als heel Montfoort en Linschoten afval scheidt, besparen we bovendien heel veel CO2 uitstoot. Minder luchtvervuiling en dus veel milieuwinst op.”

In de tweede week van december ontvangen inwoners een uitgebreide brief met informatie over de wijzigingen. Ook start de gemeente een campagne om afval scheiden te stimuleren. Meer informatie: www.montfoort.nl/afval.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img