2.1 C
De Bilt

Gezamenlijke opgave voor klimaatbestendige straten en tuinen

Zeist Het college van burgemeester en wethouders wil investeren in klimaatbestendige straten en tuinen. Maatregelen zijn nodig en het college wil van de effecten van klimaatverandering een gezamenlijke opgave, omdat ongeveer 50% van de ruimte (huizen, tuinen enzovoort) van inwoners en bedrijven is. De raad behandelt op donderdag 4 maart het voorstel over de route naar een Klimaatbestendig Zeist, met daarin ambities en maatregelen.

Wouter Catsburg: “Klimaatbestendigheid is niet alleen een lokale verantwoordelijkheid, daarom zijn hier wereldwijde afspraken over gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs. Dit is verder uitgewerkt in een landelijk klimaatakkoord. Regionaal is de Regionale Adaptatie Strategie omarmd en ook als gemeente Zeist willen we er voor zorgen dat onze inwoners, nu en in de toekomst, hier prettig kunnen wonen, werken en recreëren.”

Periodes van grote hitte en langdurige droogte, maar ook extreme regenval: het zijn gevolgen van klimaatverandering waar Zeist mee te maken heeft en krijgt. Naast het tegengaan van klimaatverandering, wil de gemeente ook werken aan maatregelen om voorbereid te zijn op onvermijdelijke gevolgen van een warmer klimaat.

Het plan beschrijft ambities en concrete doelstellingen, veel willen we bereiken door slim mee te koppelen met projecten in de openbare ruimte of de energietransitie. Tegelijkertijd zullen bepaalde knelpunten sneller aangepakt moeten worden, dit wordt meegenomen in het nieuwe gemeentelijk rioleringsplan dat dit jaar opgesteld wordt. Voorbeelden zijn de infiltratievelden voor het regenwater op de Kromme Rijnlaan en Oude Arnhemseweg Een infiltratieveld kan regenwater dat afkomt van verharde oppervlakken zoals dakvlakken, wegen en fietspaden tijdelijk vasthouden en laat het infiltreren in de bodem.

Gezamenlijke opgave

Deze gezamenlijke opgave wil Zeist samen met Samen Duurzaam Zeist vorm geven in bijvoorbeeld het project Operatie Steenbreek of met andere partners zoals het project Heuvelrugtuinen. Beide projecten dragen bij aan het ontstenen en klimaatbestendig inrichten van tuinen. Het voorstel Klimaatbestendig Zeist beschrijft, naast de ambitie ook concrete doelstellingen en een plan van aanpak hoe we dit gaan bereiken.

De gemeente werkt samen met vele partners aan het beperken van klimaatverandering. Want hoe minder ons klimaat opwarmt, hoe minder we ons hoeven aan te passen aan alle negatieve effecten van klimaatopwarming. De raad heeft daarom in 2019 besloten dat Zeist zo snel mogelijk energieneutraal is, maar uiterlijk in 2050. Dat doen we duurzame energie op te wekken, door over te gaan naar duurzame mobiliteit en door woningen en bedrijven te isoleren en op termijn aardgasvrij te maken. Meer informatie over hoe de gemeente werkt aan duurzame energie: www.zeist.nl/nieuweenergie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio