Integrale aanpak woningbeleid ouderen en bijzondere doelgroepen

IJsselstein – De gemeente IJsselstein, woningbouwvereniging Provides en woonzorgorganisatie Vecht en IJssel gaan onderzoek doen naar mogelijke samenwerking op een Integrale aanpak woningbeleid voor de ontwikkeling van woningen, met en zonder zorg, voor ouderen en bijzondere doelgroepen op en in de omgeving van zorgcomplex Ewoud.

De drie partijen hebben daartoe maandag 23 april jl. een intentieovereenkomst getekend.
Alle drie de partijen zijn in IJsselstein, op hun eigen wijze en vanuit een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid, bezig met een toekomstbestendige ontwikkeling van woningen en zorg voor bijzondere doelgroepen.
De gemeente IJsselstein ontwikkelt momenteel een nieuwe woonvisie en kijkt onder andere naar maatschappelijke opvang, beschermd wonen en huisvesting van bijzondere doelgroepen, mogelijk in combinatie met kwetsbare senioren.
Provides heeft op de thema’s Wonen, Welzijn en Zorg een aantal speerpunten opgesteld voor IJsselsein waaronder het huisvesten van bijzondere doelgroepen, het zelfstandig wonen van ouderen met zorg en het inspelen op het scheiden van wonen en zorg.
Zorgorganisatie Vecht en IJssel ontwikkelt voor haar vier locaties, waaronder Ewoud in IJsselstein, een nieuwe strategische koers en vastgoedbeleid. Voor Ewoud wordt gestreefd naar een aanbod van zorg en wonen voor ouderen in de hele keten van de ouderenzorg. Voor de korte termijn wordt ingezet op het scheiden van wonen en zorg, aanvullende diensten en zorgpension (Eerste Lijn Verblijf). Op de langere termijn is een transitie nodig naar zwaardere somatische en psychogeriatrische zorg. Om die zorg te kunnen bieden, is renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw nodig van de zorglocatie en de woningen op het Ewoud-complex.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Wijkbijeenkomsten over Mobiliteitsplan Zeist

Zeist - Komende maanden organiseert gemeente Zeist vijf online bijeenkomsten over het mobiliteitsplan en het verkeer in haar wijken en dorpen. Zij gaat in...

Buitengebied zonder drugslabs; (anoniem) melden helpt!

Wijk bij Duurstede - Gemeenten en politie zien steeds vaker opslag en productie van drugs in het buitengebied. Dit brengt grote risico’s met zich...

Op zoek naar verkoeling langs de Lek? Voorkom een parkeerboete!

Lopik - Met de zomerse temperaturen zoeken veel mensen verkoeling langs de Lek. Houd er daarbij rekening mee dat er op de gehele Lekdijk...

Groen licht provincie Utrecht ontwikkeling 2 woningbouwlocaties buiten bebouwde kom

Montfoort - De gemeente Montfoort is al geruime tijd in gesprek met provincie Utrecht over een aantal woningbouwlocaties die buiten de bebouwde kom liggen....

Ondertekening ontwikkeling Bedrijvenpark ‘De Kroon’

IJsselstein - Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst door wethouder Bekker en de heer Van Wijk, directeur van Van Wijk Ontwikkeling is een grote...

Gemoderniseerde dubbeldekker in fonkelnieuw jasje gepresenteerd door NS

Utrecht - Vandaag presenteerde NS de gemoderniseerde dubbeldekker van het type VIRM 2 en 3 bij NS Treinmodernisering in Haarlem. De trein is voorzien...

Gemeente Bunnik staat onder financiële druk

Bunnik - Corona heeft effect gehad op de geplande werkzaamheden van de gemeente Bunnik voor 2020 en 2021. Veel processen zijn aangepast, vertraagd of...

Slot Zuylen en Kasteel de Haar bezoeken én uitwaaien op de fiets

Stichtse Vecht - Slot Zuylen en Kasteel de Haar zijn voortaan met elkaar verbonden in een nieuwe kastelenfietsroute. Deze kastelenronde is vandaag op Wereldfietsdag...