17.8 C
De Bilt

Forse investering onderwijshuisvesting door gemeente Soest

Goede schoolgebouwen zijn essentieel voor goed onderwijs. Daarom wil de gemeente Soest schoolgebouwen in Soest en Soesterberg uitbreiden en vervangen door nieuwbouw. Samen met schoolbesturen is het Integraal Huisvestingsplan 2021-2035 aangepast. De Carolusschool krijgt twee extra lokalen en er komt vervangende nieuwbouw voor het Griftland College, de 2de Van der Hucht en daarna de Postiljon. Het college legt dit nu voor aan de gemeenteraad.

Een van de grotere investeringen is de vervangende nieuwbouw van het Griftland College

Het gebouw is bijna 50 jaar oud en wordt vervangen door een modern, duurzaam gebouw. Het gebouw wordt energiezuinig en flexibel voor toekomstige onderwijstrend. Er is ook aandacht voor het multifunctionele gebruik van dit gebouw. Zo blijft de aula zoals nu beschikbaar als podium voor cultuuraanbieders en komt er extra geld om de gymzalen te verbreden voor binnensportverenigingen. De aanbesteding voor de bouw is al gestart. Oplevering is gepland voor 2026. Met dit nieuwe gebouw kan de school weer jaren vooruit.

Goede onderwijsgebouwen voor onze kinderen

Voor de komende vijf jaar is een uitvoeringsprogramma gemaakt. Hierin staan de stappen voor investeringen in schoolgebouwen die dit het hardst nodig hebben. Zo krijgt de Carolusschool twee extra lokalen en komt er vervangende nieuwbouw voor het Griftland College, de 2de Van der Hucht en daarna de Postiljon.
Wethouder Karin Scholten: “Ik ben enorm blij hoe we met de schoolbesturen samen hebben gewerkt. Hun positieve insteek en inzet hebben het IHP gemaakt zoals het nu voorligt. Wij hadden hetzelfde doel: goede onderwijsgebouwen voor onze kinderen. En duidelijkheid voor de toekomst. Wat een mooi resultaat heeft dat gegeven!”.

Gemeentes hebben de wettelijke plicht om te zorgen voor goede schoolhuisvesting

Dat geldt voor alle scholen in het primair, voortgezet en gespecialiseerd onderwijs. Gemeenten stellen hiervoor een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) op. Met ingang van 2025 is dit zelfs een wettelijke plicht. In Soest is het laatste IHP in 2021 vastgesteld. Veranderingen zoals gewijzigde leerlingprognoses, stijgende bouwkosten en nieuwe inzichten maakten een actualisatie noodzakelijk. Deze ontwikkelingen zijn nu verwerkt in het herijkte IHP. 

Investeringen in het onderwijs zijn essentieel voor goed onderwijs in een goede omgeving

Onze leerlingen zijn immers onze toekomst. Die investeringen in schoolgebouwen kosten veel geld, maar zijn ook hard nodig. De totale kosten voor het IHP tot 2035 worden geraamd op circa € 70 miljoen. Er is jaarlijks circa € 75.000 extra nodig ten opzichte van eerdere ramingen toen het oude IHP in 2021 werd vastgesteld. De stijging van de kosten komt met name door de sterk gestegen bouwkosten. Voorgesteld wordt om nu € 32,3 miljoen beschikbaar stellen om het nieuwe Griftland College ook daadwerkelijk te kunnen bouwen. Verder is circa € 400.000 nodig om plannen te ontwikkelen voor de vervangende nieuwbouw van de 2de Van der Huchtschool.

Het college van burgemeester en wethouders legt het herijkte IHP nu voor aan de gemeenteraad. De eerste behandeling door de gemeenteraad is gepland op donderdag 13 juni a.s.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio