Montessorischool ’t Ronde niet naar nieuwbouwlocatie

Leusden – Het overeengekomen plan tussen de gemeente Leusden en de schoolbesturen van Voila en Vereniging Montessori Onderwijs Leusden (VMOL) om versneld een nieuw gezamenlijk gebouw voor drie basisscholen te realiseren op de locatie van basisschool De Heerd gaat in de huidige samenstelling niet door. Het bestuur van Montessorischool ’t Ronde heeft besloten zich terug te trekken uit de het voorbereidingstraject. Binnen de vastgestelde financiële kaders van het Strategisch Integraal Huisvesting Plan 2015-2020 en aanvullende toezeggingen vanuit het college van burgemeesters en wethouders ziet het bestuur onvoldoende mogelijkheden om een Montessori Kind Centrum te realiseren dat past bij haar visie. Op een later moment tijdens het ontwerpproces terugtrekken zou niet meer mogelijk zijn.

 

Eind 2015 is in de gemeenteraad het Strategisch Integraal Huisvesting Plan 2015-20020 vastgesteld voor versnelde geclusterde nieuwbouw van de 7 basisscholen in Leusden en Achterveld die nog niet in een multifunctioneel centrum waren ondergebracht. Het Integraal Kind Centrum / Montessori Kind Centrum Berkelwijk is de eerste nieuwbouwontwikkeling binnen dit plan.

Op de locatie zouden twee Integrale Kind Centra gerealiseerd en bouwkundig aan elkaar verbonden worden: Montessori Kind Centrum  ’t Ronde (met Montessorischool ’t Ronde en kinderopvang) en Integraal Kind Centrum Berkelwijk (met basisscholen de Heerd en de Holm inclusief expertisecentrum voor kinderen met taalachterstanden en kinderopvang).

 

Het afgelopen jaar hebben beide schoolbesturen en leerkrachten van Montessorischool ’t Ronde (VMOL), basisschool De Heerd en basisschool De Holm (Voila) samen met de gemeente Leusden gewerkt aan de voorbereidingen voor de nieuwbouw op deze locatie en is een Programma van Eisen opgesteld.

Na een uitgebreide kostenraming is gebleken dat in de huidige markt de bouwkosten sterk stijgen en dat het in 2015 berekende budget niet meer toereikend is voor de nieuwbouw van de 3 scholen. Het college heeft aangegeven deze kostenstijging mee te willen nemen in een ophoging van het budget. Dit budget is ook dan niet toereikend om een kindcentrum te realiseren dat past bij de kwaliteit en omvang die het bestuur van VMOL voor ogen heeft. Aangezien het budget bestaat uit vergoedingen die voor elke school gelijk zijn, kan het college hierin echter niet voorzien.

Het bestuur van VMOL heeft daarom besloten om zich terug te trekken uit de ontwikkeling van de gezamenlijke nieuwbouw. De Montessorischool ’t Ronde blijft dus op de huidige locatie en gaat zich beraden over mogelijkheden voor een toekomstbestendige huisvesting voor Montessori Kind Centrum ‘t Ronde.

 

Zowel Wethouder Erik van Beurden als Wichert Eikelenboom (lid van de Raad van Bestuur van Voila) betreuren maar respecteren het besluit van het bestuur van VMOL. Het bestuur van Voila ziet nog steeds voldoende mogelijkheden om De Heerd en de Holm te huisvesten in een nieuw Integraal Kind Centrum (onderwijs en kinderdagopvang), inclusief een expertisecentrum voor kinderen met een taalachterstand en een buitenschoolse opvang. Vanwege nieuwe onderwijsconcepten, de huidige staat van de beide scholen en de kansen voor maximale duurzaamheid en energieneutraal bouwen is nieuwbouw voor Voila van essentieel belang.

 

In de komende periode zal de bouw van het nieuwe IKC op die locatie worden voorbereid en zal worden gestart met het Voorlopig Ontwerp. De planning blijft erop gericht om in 2020 de nieuwe huisvesting in de gewenste vorm voor De Heerd en De Holm gereed te hebben.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

‘Buurtgezinnen’ Utrechtse Heuvelrug viert feest

Utrechtse Heuvelrug - Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen gezinnen, waar het minder makkelijk gaat, aan een stabiel gezin in de...

Weekmarkt terug in binnenstad IJsselstein

IJsselstein - Nu de coronamaatregel om in alle gevallen 1,5 meter afstand te bewaren is vervallen, keert de weekmarkt van IJsselstein weer terug naar...

In Bunnik van klaslokaal naar een volledig huurappartement

Bunnik - In de gemeente Bunnik is een grote vraag naar huurwoningen en zeker naar gelijkvloerse woningen. De vijf vrijgekomen klaslokalen aan de Salamander...

Extra treinen Leiden-Utrecht dankzij goede samenwerking

Leiden/ Utrecht - Wie tussen Leiden en Utrecht reist, kan vanaf eind dit jaar in en rond de spits elk kwartier de trein pakken....

Stichtse Vecht bouwt aan samenleving voor iedereen

Stichtse Vecht - De meeste mensen kunnen gewoon meedoen in de samenleving. Maar voor sommige mensen is 'meedoen' een uitdaging. Daarom stelde het college...

Gemeente Zeist kapt bomen om veiligheid

Zeist - Ieder najaar houdt de gemeente Zeist een actie om dode of zieke bomen te verwijderen. Dit najaar betreft het zo’n 180 bomen...

Bezoek op Afspraak op milieustraat pakt goed uit voor inwoners én gemeente

Utrechtse Heuvelrug - Sinds begin dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug alleen op afspraak terecht bij de gemeentelijke milieustraat aan de...

28 verschillende activiteiten in Week van de Duurzaamheid

Zeist - De Week van de Duurzaamheid Zeist 2021 biedt opnieuw een gevarieerd programma aan duurzame activiteiten. 28 organisaties bieden een activiteit aan, op...