Ruimtelijke visie voor Politieacademie in Den Dolder

De Politie wil graag een Politieacademie in den Dolder starten. In de Integrale Ruimtelijke Visie die de Politie daarvoor heeft opgesteld is veel aandacht voor de natuurwaarden, het landschap en de inpassing ten opzichte van de naastgelegen woningen, bedrijven en de toekomstige Politieacademie. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart ingestemd met deze Integrale Ruimtelijke Visie en legt de Integrale Ruimtelijke Visie en het bijbehorende Participatierapport op 22 april voor aan de raad.

Politieacademie

De Integrale Ruimtelijke Visie is het vertrekpunt voor de verdere planontwikkeling en laat daarmee globaal zien hoe het gebied er in de toekomst uit komt te zien. De Politie besteedt aandacht aan natuurwaarden, het landschap en de inpassing ten opzichte van de naastgelegen woningen en bedrijven. Langs het terrein van de Politieacademie komt een brede groene zone en de mooie bomenlaan op het midden van het terrein krijgt een belangrijke plek in de plannen. Daarnaast blijkt uit de visie dat de Politie oog heeft voor een veilige verbinding voor voetgangers en fietsers via het bruggetje over de Provinciale weg. Ook is de Politie zich goed bewust van de geluidsaspecten ten opzichte van het naastgelegen bedrijventerrein Fornhese.

Het college is enthousiast over de komst van een Politieacademie. Deze nieuwe functie draagt positief bij aan de levendigheid en economische vitaliteit van Den Dolder. Voor de Politie is het ook een mooie, centrale en goed bereikbare plek voor het opleiden van nieuwe generaties agenten.

De ontsluiting van Politieacademie naar de nieuwe Dolderseweg is nog niet definitief bekend. In de huidige situatie loopt de ontsluiting van het terrein via het bedrijventerrein Fornhese. De bedrijven op Fornhese zien liever geen ontsluiting via de Fornheselaan, omdat het daar nu al behoorlijk druk is op momenten. Aan de andere kant willen bewoners en omwonenden van de Hertenlaan de route via de Hertenlaan graag uitsluiten. Hoe de Politieacademie definitief wordt ontsloten, is onderdeel van het project Nieuwe Verbindingen. Dit hangt vooral samen met de mogelijke nieuwe aansluiting op de provinciale weg.

Nieuwe verbindingen Den Dolder

De gemeente werkt met inwoners en bedrijven aan het project Nieuwe Verbindingen in Den Dolder. In dat project wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en verkeersdoorstroming in Den Dolder, nu en in de toekomst. De verkeersontsluiting van de Politieacademie is onderdeel van dit project.

Meer informatie over het project Almata kunt u lezen op de website www.zeist.nl/almata

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Onderzoek nepprofielen: Camstra handelde alleen

Zeist - Het onderzoek naar het gebruik van nepprofielen op Facebook door de ex-fractievoorzitter van GroenLinks Zeist, Ronald Camstra, is afgerond. De externe commissie komt...

Weekmarkt geeft welkom terug-bloemetje aan marktkraamhouders

De Bilt - De weekmarkt op de Planetenbaan in De Bilt is nagenoeg weer compleet! Samen met marktmeester Rein Bloemendaal heeft wethouder Madeleine Bakker-Smit...

Lezing ‘Wolven in Nederland’ op 11 mei 2021, door Glenn Lelieveld

Utrecht - Op dinsdag 11 mei geeft Glenn Lelieveld om 15:00 uur een (online) lezing over de terugkeer van wolven in Nederland. Deelname is...

Zeldzame bijen en vlinders aangetroffen in Utrechtse natuur

Utrechts Landschap heeft in 2020 bijzondere bijen en vlinders waargenomen in haar natuurgebieden. De waarnemingen zijn het resultaat van jarenlang zorgvuldig beheer dat erop...

Gemeenten en politie werken samen aan een buitengebied zonder drugslabs

Vanaf 15 april kun je ze tegenkomen: politiemensen die het buitengebied van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede bezoeken....

Verhoging vrijstelling giften bijstand tot € 1200,-

Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht verhoogt de vrijstelling voor giften die mensen in de bijstand mogen ontvangen tot € 1200,- per kalenderjaar ongeacht...

Ambitieverklaring Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Zuid-Oost Utrecht

Utrecht - Op 12 april tekenden de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, de woningbouwverenigingen, de aanbieders van beschermd...

Opening vaccinatielocatie in sporthal Dijnselburg in Zeist

Zeist - Op 26 april 2021 opent de GGD regio Utrecht (GGDrU) een vaccinatielocatie in sporthal Dijnselburg, aan het Badmeester Schenkpad 2 in Zeist....