Sustainable World: City Nieuwegein duurzame binnenstad

Nieuwegein – Sustainable World, duurzame wereld. Dat is de toepasselijke naam van de symbolische wisselbokaal die wethouder Hans Adriani overhandigde aan professor Huub Rijnaarts van Wageningen Universiteit (WU). De bokaal is bestemd voor het team vierdejaars MSc-studenten Urban Environmental Management aan de WU dat met de beste ideeën komt voor de duurzaamheidsopgave voor City West; het gebied van het tram- en busstation en de parkeerplaats in City Nieuwegein.

Living Lab Nieuwegein City West

Het onderzoek dat eind april 2018 klaar moet zijn wordt uitgevoerd in het kader van
de cursus Planning en Ontwerp van Stedelijke Ruimte. Aanleiding voor het onderzoek
is het Koersdocument City dat eind vorig jaar door de gemeenteraad is vastgesteld.
Het document is de leidraad voor verdere ontwikkeling van City, de binnenstad van
Nieuwegein, met als rode draad: duurzaamheid. Het tram- en busstation wordt
aangepast, zodat het een hoogwaardig OV-knooppunt wordt en het gebied eromheen
wordt herontwikkeld met woningbouw en andere functies.

Innovatief

“Nieuwegein wil de uitdaging aangaan om van City Nieuwegein de meest duurzame
binnenstad van Nederland te maken”, vertelt wethouder Hans Adriani. “Om de
mogelijkheden voor deze ambitie voor City West te onderzoeken gaan ruim 40
studenten van de WU in groepen, via een Living Lab, zich richten op vraagstukken
rond water, energie en bebouwde omgeving. Vervolgens ontwikkelen ze een
duurzaam, innovatief ‘state of the art’, groen ontwerp voor City West. Het mooie van
deze aanpak is dat de studenten hun ontwerp afstemmen met inwoners,
wijkplatforms, ontwikkelaars, bedrijven, publieke groepen en de gemeente. Dat
vinden we belangrijk, want we willen de beschikbare ruimte in City zo goed mogelijk
gebruiken.”

Leerzame samenwerking

Professor Huub Rijnaarts van de Wageningen Universiteit is blij met de opdracht van
de gemeente Nieuwegein. “Studenten kunnen tijdens hun studie de komende 5 jaar
in Nieuwegein, vanuit de praktijk, met een echte casus aan de slag. De kracht van
dit Living Lab is dat ze met de daadwerkelijk betrokkenen in gesprek gaan. Dat is
voor de studenten heel leerzaam. Zij leren zo in co-creatie een uitdaging aan te
pakken.”

Duurzame wisselbokaal

Resultaat van het Living Lab is dat iedere groep met een duurzaam, innovatief,
groen idee komt voor City West. De groep met het beste idee ontvangt de
Sustainable World wisselbokaal. Een lamp met daarin een levend ecosysteem van
planten en mossen, dat bijna geheel zelfvoorzienend is. Het mos en de condens zijn
de basis en houden het systeem stabiel. Aan de winnende studenten de taak om het
ecosysteem een jaar in leven te houden tot de nieuwe winnende groep studenten het
over kan nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Professor dr. Frank Backx uit Maarssen krijgt Koninklijke onderscheiding

Maarssen - Hoogleraar klinische sportgeneeskunde en sportarts professor dr. F.J.G. (Frank) Backx uit Maarssen ontving op zijn afscheidsreceptie op 11 mei tot zijn grote...

Onderzoek nepprofielen: Camstra handelde alleen

Zeist - Het onderzoek naar het gebruik van nepprofielen op Facebook door de ex-fractievoorzitter van GroenLinks Zeist, Ronald Camstra, is afgerond. De externe commissie komt...

Weekmarkt geeft welkom terug-bloemetje aan marktkraamhouders

De Bilt - De weekmarkt op de Planetenbaan in De Bilt is nagenoeg weer compleet! Samen met marktmeester Rein Bloemendaal heeft wethouder Madeleine Bakker-Smit...

Lezing ‘Wolven in Nederland’ op 11 mei 2021, door Glenn Lelieveld

Utrecht - Op dinsdag 11 mei geeft Glenn Lelieveld om 15:00 uur een (online) lezing over de terugkeer van wolven in Nederland. Deelname is...

Zeldzame bijen en vlinders aangetroffen in Utrechtse natuur

Utrechts Landschap heeft in 2020 bijzondere bijen en vlinders waargenomen in haar natuurgebieden. De waarnemingen zijn het resultaat van jarenlang zorgvuldig beheer dat erop...

Gemeenten en politie werken samen aan een buitengebied zonder drugslabs

Vanaf 15 april kun je ze tegenkomen: politiemensen die het buitengebied van de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wijk bij Duurstede bezoeken....

Verhoging vrijstelling giften bijstand tot € 1200,-

Stichtse Vecht - Gemeente Stichtse Vecht verhoogt de vrijstelling voor giften die mensen in de bijstand mogen ontvangen tot € 1200,- per kalenderjaar ongeacht...

Ambitieverklaring Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang regio Zuid-Oost Utrecht

Utrecht - Op 12 april tekenden de gemeenten Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist, de woningbouwverenigingen, de aanbieders van beschermd...