21.5 C
De Bilt

College gemeente Utrechtse Heuvelrug wil meer grip op wonen en zorg door

Gemeente Utrechtse Heuvelrug is bezig met het opstellen van een Woonzorgvisie. In 2022 is gesproken met diverse belangengroepen zoals bewonersverenigingen, corporaties, makelaars, ontwikkelaars en zorgpartijen. In vervolg hierop is een hoofdlijnennotitie geschreven. Het college vraagt hierin van de raad besluiten die daarna in detail worden uitgewerkt. Een voorbeeld is het wel of niet verder uitwerken van mogelijkheden om meer jonge huishoudens aan te trekken.

Door de gemeenteraad vroegtijdig te vragen zich op de hoofdlijnen uit te spreken versterkt de kader stellende rol van de raad. Wonen en zorg hebben een behoorlijke impact op de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Wat is nodig om de dorpen vitaal te houden en welke kant gaat het op met de Woonzorgvisie.

Keuzes voor nadere uitwerking door gemeenteraad

Keuzes die voor nadere uitwerking worden voorgelegd aan de gemeenteraad zijn onder andere:

  • Opstellen van een vereveningsfonds. De gedachte is om bij nieuwbouw van kleine projecten met dure woningen een financiële bijdrage te vragen voor de bouw van betaalbare woningen. Die bijdrage kan worden ingezet voor het realiseren van meer sociale huurwoningen bij andere projecten.
  • Opstellen van regels om meer woningen op een perceel te realiseren als dat past bij de groene en dorpse uitstraling. Dit omdat de gemeente schaarse woningbouwgronden optimaal wil benutten.

Prémantelzorgwoningen

Naast het bespreken van de hoofdlijnennotitie krijgt de gemeenteraad, vooruitlopend op de definitieve woonzorgvisie, enkele punten voorgelegd om vast te stellen. De raad wordt onder andere voorgesteld om akkoord te gaan met het mogelijk maken van het plaatsen van prémantelzorgwoningen, voor huishoudens die vanwege een te lichte zorgvraag nog niet in aanmerking komen voor een mantelzorgwoning.

Ook wordt voorgesteld om de leeftijdsgrens om in aanmerking te komen voor een prémantelzorgwoning vast te stellen op de AOW-leeftijd. Indien de raad hiermee akkoord gaat zal dit verder worden uitgewerkt in beleidsregels. Hierin wordt opgenomen waaraan voldaan moet worden om een prémantelzorgwoning te mogen plaatsen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio