21.2 C
De Bilt

Gemeente Utrechtse Heuvelrug wil tijdelijke, duurzame en betaalbare woningen verspreid over de dorpen mogelijk maken

Utrechtse Heuvelrug – Vanwege de grote en urgente behoefte van woningzoekenden in gemeente Utrechtse Heuvelrug wil de gemeente voor extra huurwoningen zorgen door het plaatsen van tijdelijke flexwoningen. Inwoners die met spoed woonruimte nodig hebben komen in aanmerking. In vervolg op de Motie flexwoningen voor spoedzoekers startte de gemeente een verkennend onderzoek. Het realiseren van flexwoningen vraagt om locaties, financiering en beheerders. Uit de verkenning komen vier locaties naar voren.

Wethouder Jorg: ‘Ook in onze gemeente spreek ik regelmatig jongeren en andere urgente woningzoekenden. Door tijdelijke woningen te bouwen die duurzaam en betaalbaar zijn, en daarnaast ook passen in de wijk waar ze komen, kunnen we deze inwoners een eigen plek en toekomst bieden.’

Snelste manier voor extra woningen in Utrechtse Heuvelrug

Het plaatsen van flexwoningen is één van de snelste manieren om extra woningen toe te voegen aan het bestand van bestaande huurwoningen. Maar, ze mogen en kunnen niet zomaar overal worden geplaatst. Daarom heeft de gemeente een verkenning gedaan naar geschikte plekken. Uit deze verkenning zijn vier locaties gekomen die de gemeente verder gaat uitwerken samen met partners, waaronder de woningbouworganisaties Heuvelrug Wonen en Rhenam Wonen.

Locaties in Utrechtse Heuvelrug waarbij nu al zicht is op verdringing of vertraging van permanente woningbouw of die in strijd zijn met ander gemeentelijk beleid zijn uitgesloten. Met het in beeld hebben van deze vier locaties is de zoektocht naar geschikte locaties niet beëindigd. Indien aanvullende opties in beeld komen, dan zal de gemeente die langs dezelfde meetlat houden als bij deze percelen is gedaan.

De vier beoogde locaties in de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn: Amerongen – Koningin Emmalaan, Doorn – Golfterrein bij Marinierskazerne, Leersum – Bijenlaan, Overberg – Dwarsweg 45 (voormalig terrein justitiële jeugdinrichting).

Gemeente verzorgt participatie en communicatie met omwonenden

Gemeente Utrechtse Heuvelrug is zich er van bewust dat het plaatsen van extra flexwoningen impact heeft op de woonomgeving. De gemeente hecht er grote waarde aan de mening van omwonenden van deze vier locaties, woningzoekenden en andere belanghebbenden te horen en mee te nemen in het proces van afwegingen die de gemeente zal moeten maken.

Haalbaarheidsstudies

De resultaten uit de participatietrajecten worden gebundeld met de resultaten van de studies naar aantal flexwoningen, welke infrastructuur er aanvullend noodzakelijk is en welke planologische besluiten genomen moeten worden. Dit gebeurt per locatie. Op dit moment is slechts in beeld ‘waar’ de flexwoningen in theorie te plaatsen zijn, vanuit de verschillende beleidsdomeinen van de gemeente en provincie.

De uitkomsten van het hierboven beschreven proces worden met de gemeenteraad gedeeld en indien nodig wordt de realisatie van flexwoningen per locatie ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.

Flexwoningen voor spoedzoekers

De woningen moeten voldoen aan duurzaamheid, veiligheid en betaalbaarheid en passen in de wijk/straat waar ze komen. Uiteindelijk wil de gemeente circa 50 tot 60 tijdelijke huurwoningen verspreid over de dorpen plaatsen voor de duur van 10 tot 15 jaar. De gemeente hoopt dat de eerste bewoners eind 2024/ begin 2025 de sleutel van hun tijdelijke woningen in ontvangst kunnen nemen.

Meer informatie is binnenkort te vinden op: www.heuvelrug.nl/gemeentebrede-projecten.
Op deze projectpagina zijn per locatie meer specifieke afbeeldingen te bekijken. Deze site wordt regelmatig geactualiseerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio