12.7 C
De Bilt

College kiest Nijkerkerweg 132 als locatie asielzoekerscentrum Barneveld

Barneveld – Het college van B en W van Barneveld stelt de gemeenteraad de Nijkerkerweg 132 voor als locatie voor de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente. Deze locatie ligt ten noorden van nieuwbouwwijk Bloemendal. De Nijkerkerweg 132 kwam als meest geschikte locatie naar voren na een zorgvuldig onderzoek naar mogelijk kansrijke locaties. In het azc gaan circa 300 vluchtelingen wonen. Als huisvestingsvorm denkt de gemeente aan een opzet met een aantal gezinswoningen in de vorm van rijwoningen.

Na een opvangperiode van tenminste 10 jaar kunnen deze daarna eventueel beschikbaar worden gesteld voor andere doelgroepen/gebruik. De woningen zijn dan extra, bovenop het voorgenomen woningbouwprogramma.

De gemeenteraad stemde op 6 juli 2022 in met de vestiging van een azc in de gemeente Barneveld. Daarmee geeft de gemeente gehoor aan de oproep van het Kabinet om de verantwoordelijkheid te nemen voor de huisvesting van de groeiende groep vluchtelingen. Barneveld wil bijdragen aan de noodzaak voor de opvang van deze mensen.

Proces locatiekeuze

De inwoners van de gemeente Barneveld zijn bij het zoeken naar een geschikte locatie betrokken. In de zomer van 2022 leverden zij 45 locaties aan die mogelijk kansrijk waren voor de vestiging van een azc. Nadat de dubbelingen eruit waren gehaald, zijn de locaties beoordeeld op enkele basis randvoorwaarden. Zo moest het terrein in de gemeente Barneveld liggen, een minimale grootte hebben, in de nabijheid van voorzieningen liggen en voldoende lang beschikbaar zijn. De 22 locaties die daarna overbleven, zijn vervolgens zorgvuldig afgewogen op basis van diverse criteria. Dat gold ook voor negen locaties die de gemeente zelf als kansrijk zag.

Nijkerkerweg

De criteria waarop de locaties getoetst werden, waren onder andere: landschappelijke en stedenbouwkundige inpasbaarheid; planologische uitvoerbaarheid (bijvoorbeeld flora en fauna, geluid, geur, bodem, ontplofbare oorlogsresten, luchtkwaliteit, trillingen en planschade); milieueisen; verkeersveiligheid; beschikbaarheid en eigendom van de grond. Ook is gekeken naar impact op onderwijs, zorg en (sociale) veiligheid. En het azc mag niet conflicteren met andere (toekomstige) plannen. Het college stelt de Nijkerkerweg 132 op basis van al die criteria als locatie aan de gemeenteraad voor. Op 5 juli 2023 neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de locatie.

Huisvestingsvorm

De gemeente kiest als huisvestingsvorm voor een azc dat de inrichting en uitstraling van een woonwijk heeft. Het is de bedoeling dat het azc in de loop van de jaren integreert in de wijk, tussen de nieuw te bouwen huizen (in een volgende fase van Bloemendal), wanneer dit gebied aan Bloemendal I wordt toegevoegd. Daar zal bij het ontwerp van het azc rekening mee worden gehouden. Door te kiezen voor een meer duurzame huisvestingsvorm, kunnen de woningen na een evaluatie eventueel worden ingezet voor andere doelgroepen/gebruik.

Duur en omvang van de opvang

In het azc zullen voor tenminste tien jaar asielzoekers worden opgevangen. Zo’n periode zorgt ervoor dat er betere en meer structurele voorzieningen kunnen worden getroffen. Daar heeft de lokale samenleving ook iets aan. Voorbeelden daarvan zijn onderwijs, zorg en (vrijwilligers)werk. Als een gemeente kiest voor opvang van minimaal 300 personen voor ten minste 5 jaar, zorgt het COA voor een zelfstandige locatie met daarbij gespecialiseerde mensen voor veiligheid, toezicht en medische zorg. Jaarlijks zal er worden gemonitord hoe de opvang verloopt. Na acht jaar volgt er een grote evaluatie om te bezien wat er na de opvangperiode van tien jaar met de gebouwen zal gebeuren.

Gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties

De komende tijd gaat het college in gesprek met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties rondom de inpassing van het azc aan de Nijkerkerweg 132. Burgemeester Jacco van der Tak: ”Ik begrijp dat inwoners vragen hebben bij de komst van een azc in hun buurt. We gaan daarom ook graag met hen in gesprek over hoe we dit samen goed kunnen vormgeven. Waar we antwoorden hebben, zullen we die geven. Sommige details moeten nog verder worden uitgewerkt.                

Ik doe een appèl op de samenleving om deze nieuwe bewoners te accepteren en respecteren. Samen verantwoordelijkheid nemen en het grote hart laten zien dat de inwoners van de dorpen van de gemeente Barneveld kenmerkt.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio