12.3 C
De Bilt

80 flexwoningen voor spoedzoekers in Horst aan de Maas

Voor de spoedzoekers wil de gemeente Horst aan de Maas wil 80 flexwoningen plaatsen. Zij wil een gemeente zijn waar ook inwoners die met spoed op zoek zijn naar een betaalbare woning, goed kunnen wonen, werken en meedoen. De flexwoningen voor deze spoedzoekers komen in Meerlo, America en Horst. Het college van B en W heeft hier 1.635.000 euro voor over. Dit voorstel ligt voor bij de vergadering van gemeenteraad in juni.

Spoedzoekers

Voor de huisvesting van spoedzoekers; onder andere mensen die gescheiden zijn, starters, studenten, arbeidsmigranten die hier blijvend willen wonen en statushouders, is de gemeente Horst aan de Maas samen met Wonen Limburg op zoek naar creatieve oplossingen. Eén van deze oplossingen is gevonden in flexwoningen. Dat zijn kwalitatief goede woningen die relatief snel gerealiseerd kunnen worden en die voor een periode van maximaal 15 jaar op dezelfde plek blijven staan. Daarna kunnen ze verplaatst worden naar een andere locatie waar op dat moment behoefte is aan de woningen. De flexwoningen worden extra toegevoegd aan de al bestaande en geplande sociale huurvoorraad in de gemeente.

Balans

De gemeente Horst aan de Maas vindt het belangrijk dat er voor iedereen in de gemeente iets te kiezen valt, maar ook dat verschillende vormen van huisvesting goed verspreid zijn over de dorpen. De gemeente heeft de ambitie om ongeveer 200 flexwoningen te verspreiden over de gemeente. Het uitgangspunt voor de gesprekken met de omgeving was balans, zodat iedereen de kans heeft om echt mee te doen in de kernen. De uitkomst van de drie participatiegesprekken heeft gemaakt dat er nu in totaal 80 flexwoningen voor spoedzoekers worden toegevoegd.

Wethouder Roy Bouten: “De woningmarkt staat flink onder druk. Dat merkt iedereen, maar zeker ook inwoners met een kleinere portemonnee die zijn aangewezen op de sociale huur en mensen die om andere redenen, zoals een scheiding, met spoed op zoek zijn naar woonruimte. Door het toevoegen van flexwoningen zijn we in staat om daar snel wat aan te doen. Ik ben blij dat de omwonenden van de flexwoningen ondanks hun zorgen constructief hebben meegedacht over hoe we de flexwoningen het beste kunnen inpassen, zodat onze wijken of dorpen in balans blijven.”

Locaties

De ongeveer 80 flexwoningen worden verspreid over drie locaties. In de huidige plannen zijn er 48 woningen voorzien aan de Westsingel naast de brandweerkazerne in Horst, 8 aan de Kerkbosweg in America en tegenover de basisschool aan Mgr. Jenneskensstraat in Meerlo 24. Uit de gesprekken met omwonenden van de locatie in Meerlo kwam de wens om permanente woningbouw aan de Mgr. Jenneskensstraat toe te voegen. Daar komt dus een combinatie van permanente sociale huur en koop met flexwoningen. De gemeente werkt voor het realiseren van de flexwoningen samen met Wonen Limburg. Wonen Limburg gaat de flexwoningen beheren en verhuren.

Vervolg

Na raadsbesluit in juni worden de plannen in procedure gebracht. Omdat het hier om tijdelijke woningen voor spoedzoekers gaat, wordt de procedure van de crisis en herstelwet gevolgd. Deze heeft een wat kortere doorlooptijd. De gemeente hoopt dat in het derde kwartaal van 2024 de eerste flexwoningen staan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio