Hellevoetsluis wil kinderen een kansrijke start geven

Hellevoetsluis – Een goede start in het leven is voor alle kinderen belangrijk. Daarom gaat de gemeente Hellevoetsluis komend jaar aan de slag met partners zoals Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond, verloskundigenpraktijk en kraamzorg. Want de eerste 1000 dagen zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind.

Kinderen met goede start

In de periode vlak vóór, tijdens en na de zwangerschap wordt de basis gelegd voor een gezond leven (lichamelijk, mentaal, en sociaal-emotioneel). Kinderen met een goede start hebben meer kansen op een goede gezondheid. Die start is ook belangrijk voor hun ontwikkeling op school, deelname op de arbeidsmarkt en de manier waarop zij later mee kunnen doen in de samenleving.

Aandacht vlak voor en na geboorte

Wethouder Hans van der Velde: ‘Het is goed dat er steeds meer aandacht is voor de periode vlak voor en net na de geboorte van een kind. We weten meer en meer dat de kansen voor de toekomst van onze kinderen bij de start beginnen. Het is een mooie uitdaging voor komend jaar om dit samen met onze partners op te kunnen pakken.’

Ouders al vroeg ondersteunen

De gemeente heeft zich aangemeld bij het landelijke programma ‘Kansrijke start’. De rijksoverheid stelt geld beschikbaar aan gemeenten voor projecten die de start van kinderen verbetert. Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor een kind een minder goede start heeft dan een ander. Bijvoorbeeld door blootstelling aan roken, slechte voeding en stress. Stress kan samenhangen met onder andere zaken zoals schulden, werkeloosheid, laaggeletterdheid, huisvestingsproblemen en/of huiselijk geweld.

Ook hulp bij andere problemen

Maar ook relatieproblemen, verslaving en/of psychische problemen spelen een rol. Vaak is er sprake van een stapeling van problemen. De samenwerking tussen de gemeente, CJG, verloskundigen en kraamzorg zorgt ervoor dat mogelijke problemen al vroeg aandacht krijgen. Aankomende ouders kunnen zo beter ondersteund worden om hun kind te geven wat nodig is om goed op te groeien.

Nieuws uit deze regio

300ste afvalknijper uitgereikt

Hellevoetsluis - Inwoners die willen helpen met het opruimen van zwerfafval, kunnen daarvoor van de gemeente Hellevoetsluis een afvalknijper in bruikleen krijgen. De heer...

Eindelijk bushokje Terras aan de Maas: nu de bus nog!

Nissewaard - Terras aan de Maas heeft eindelijk een bushokje gekregen. Deze week werden zowel bij Terras aan de Maas als bij het pand...

Nissewaard Lokaal helpt inwoners met zienswijze windpark

Nissewaard - Nissewaard Lokaal biedt inwoners die een zienswijze willen indienen tegen het windpark aan de Brielse Maasdijk de helpende hand. De partij heeft...

Vragen over snelheidsmeter die 50 prima vindt in 30km zone

Nissewaard - Nissewaard Lokaal heeft opnieuw vragen gesteld over de verkeersveiligheid van de Eerste Heulbrugstraat. De snelheidsmeter op deze weg geeft een verkeerde snelheid...

Nissewaard Lokaal zoekt wijk- en buurtvertegenwoordigers

Nissewaard Lokaal is op zoek naar wijk- en buurtvertegenwoordigers. De partij vraagt inwoners zich te melden als ogen en oren van hun buurt. Hiermee...

Wethouder Nissewaard: ‘Windmolens Plaatweg komen er gewoon’

Nissewaard - Wethouder Igor Bal (VVD) wond er woensdag 9 december geen doekjes om. De windmolens aan de Plaatweg komen er gewoon. Dat liet...

Stop plannen windmolens Plaatweg Nissewaard

Nissewaard - Nissewaard Lokaal wil dat de plannen, om windmolens op de Landtong te realiseren, worden herzien. Uit nieuw, internationaal, wetenschappelijk onderzoek blijkt dat...

Aanpak huisjesmelkers via Rotterdamwet voor Nissewaard Lokaal

Nissewaard - Nissewaard Lokaal wil dat de gemeente Nissewaard huisjesmelkers gaat aanpakken door gebruik te maken van de Rotterdamwet. De partij heeft in schriftelijke...