Bezuinigingen en extra lasten in Woerden

Woerden – Om de woelige tijden het hoofd te bieden, presenteerde het college van B&W vanavond een scenariovoorstel voor een pakket aan bezuinigingen en andere maatregelen. Woerden moet ook in 2030 een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Dit maatregelenpakket biedt voldoende ruimte om op een gezonde financiële basis verder te kunnen besturen.

Mix over 4 jaar

Het is een mix van bezuinigingen en lastenverzwaringen om de begroting op orde te brengen, verdeeld over vier jaren. Cultuur, sport en maatschappelijke voorzieningen worden daarbij in stand gehouden. Op tafel liggen voorstellen voor 7,9 miljoen euro.  

Roerige tijden

Ook voor de gemeente Woerden zijn het roerige tijden. Zoals veel gemeenten wordt Woerden geconfronteerd met stijgende kosten. Tegelijk komen veel nieuwe verantwoordelijkheden van de Rijksoverheid op onze gemeente af. Ook corona laat sporen na, al is nog niet bekend wat die sporen precies betekenen. Onze gemeente ziet daarom noodzaak om opnieuw naar de financiën te kijken en maatregelen te treffen om deze structureel op orde te houden.

Mix van bezuinigingen en lastenverhogingen

Het college van B&W stelt een scenario aan de gemeenteraad voor van 5 miljoen euro aan bezuinigingen en voor 3 miljoen aan lastenverzwaringen. Dat houdt onder meer in dat het college vervanging van bijvoorbeeld speelplaatsen en lantaarnpalen uit wil stellen. Om die reden pleit het wel voor meer investeringen in onderhoud. Hierdoor wordt het niveau van de openbare ruimte op peil gehouden. Op het gebied van duurzaamheid verwacht de gemeente meer financiële steun van de Rijksoverheid.

Gebruiker betaalt

Het idee dat de gebruiker betaalt wil het college toepassen bij het parkeren en het onderhoud van het riool. De rioolheffing stijgt, net als de parkeertarieven. Ook binnen de zorg en ondersteuning willen we dure en intensieve zorg voorkomen. Hierbij ontzien we de zwakkeren zo veel als mogelijk.

Verhoging OZB

Verder dragen inwoners in dit scenario bij door middel van een OZB-verhoging van ongeveer 5 euro per maand, gespreid over vier jaren. Met deze verhoging stijgen de lasten van een onder gemiddeld naar een landelijk gemiddeld niveau. Doordat een aantal taken als gevolg van de bezuinigingen niet meer uitgevoerd zullen worden, kan de gemeentelijke organisatie met minder medewerkers en inhuur toe.

Opvangen klappen en afbouwen schulden

Resultaat van het voorkeursscenario van het college is dat de gemeente op termijn 5 miljoen euro bespaart en 3 miljoen euro extra aan inkomsten genereert. Met het saldo op de begroting is Woerden minder kwetsbaar voor risico’s, kan de gemeente klappen opvangen en schulden deels afbouwen. Ook kan in de toekomst worden geïnvesteerd en blijft Woerden zich ontwikkelen. Zo blijft Woerden een gemeente waar mensen met veel vrijwillige inzet een prettig, bruisend en goed leefklimaat blijven creëren.

Keuzemogelijkheden gemeenteraad

Een groot aantal onderwerpen is de afgelopen maanden onder de loep genomen. Elke bezuiniging heeft weer andere consequenties. Het pakket van 8 miljoen aan mogelijke bezuinigingen en lastenverzwaringen biedt de gemeenteraad keuzemogelijkheden. Eerder dit jaar heeft de gemeenteraad gevraagd om een analyse over de gevolgen van de coronacrisis voor het lange termijn investeringsplan.

Het vervolg

Een groot aantal organisaties is door het college uitgenodigd om in de zomermaanden op de voorstellen te reageren. Hun inbreng wordt toegevoegd aan het raadsvoorstel dat de raad eind augustus ontvangt. De gemeenteraad zal het voorstel in september behandelen en er een besluit over nemen. Dit besluit krijgt zijn neerslag in de begroting 2021-2024.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Advertentie

spot_img