14.9 C
De Bilt
donderdag, 21 september 2023

Nieuw ontwerp voor bastions Hogewal en Torenwal

Woerden Het afgelopen jaar is er regelmatig gesproken over de herinrichting van de Hogewal, Torenwal en de aanleg van de bastions. Naar verwachting starten de werkzaamheden in maart dit jaar.

Nieuw ontwerp

In het allereerste ontwerp was sprake van een strakke graswal en een wandelpad langs de Singel. Na verschillende gesprekken en adviezen is dit ontwerp aangepast. In het nieuwe ontwerp is het wandelpad verdwenen en zijn de wallen minder strak ingericht. Daarmee wordt maximaal ingezet op het behoud van de verschillende soorten planten en struiken die daar groeien. De inrichting van de bastions blijft wel hetzelfde.

Nieuwe beschoeiing

Bijna de hele Singel heeft de afgelopen jaren een nieuwe, sterke beschoeiing gekregen. Behalve het deel achter de Hogewal en Torenwal. Adviesbureau Sweco heeft namens de gemeente berekeningen uitgevoerd, waaruit naar voren is gekomen dat het grondlichaam[1] rekenkundig instabiel is. Wanneer deze niet wordt versterkt, zal de oever steeds verder afbrokkelen door golfslag. Uiteindelijk is  afschuiving van de wal waarop de begraafplaatsen rusten zelfs mogelijk. De aanleg van een nieuwe beschoeiing is dan ook noodzakelijk.

[1] Een grondlichaam is een waterkering in de vorm van een verhoging of dijk die ervoor zorgt dat het achterliggende gebied beschermd wordt tegen het water.

Bijzondere aanpak voor groenbehoud

Om de beschoeiing aan te brengen is ruimte nodig. Er is een manier gekozen die zo min mogelijk invloed heeft op de beplanting op de wal. Door gebruik te maken van stalen palen die op het water in elkaar worden gelast, is er minimale werkhoogte nodig en blijft het overhangende groen grotendeels gespaard. Door deze bijzondere toepassing worden er alleen struiken en bomen verwijderd in de eerste anderhalve meter vanaf de waterkant. Hiervan groeit de ene helft op gemeentegrond en de andere op die van de Rooms Katholieke Kerk. De Rooms Katholieke Kerk, eigenaar van het bastion Torenwal, stelt de veiligheid van hun begraafplaats voorop. De gekozen aanpak heeft dan ook hun goedkeuring.

Aanplant bomen

Na aanleg van de nieuwe beschoeiing wordt de grond ingezaaid met een boskruidenmengsel en laten we het gebied met rust. Bovenop de bastions worden ongeveer 20 nieuwe bomen geplant ter compensatie. Als laatste worden er rietkragen aangelegd in de Singel. Deze rietkragen zorgen voor een natuurlijker aangezicht en zijn daarnaast een fijne verblijfplaats voor watervogels en andere dieren.

Singelplan

De herinrichting van de bastions Torenwal en Hogewal is een onderdeel van het Singelplan Woerden, waar sinds 2015 aan wordt gewerkt. Met een breed draagvlak voor dit ontwerp, waarbij de veiligheid en de ecologie belangrijke pijlers zijn, kan dit jaar gestart worden met de uitvoering van het laatste onderdeel van dit plan. In de planning wordt rekening gehouden met het broedseizoen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio