14.3 C
De Bilt

Eco-regelingen krijgen medewerking van Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldestromen geeft toestemming aan agrariërs om in 2023 sloten aan te dragen voor de eco-regelingen. De eco-regelingen zijn onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) waarbij agrariërs bovenop de basispremie subsidie kunnen verkrijgen door extra maatregelen te nemen op het gebied van water, landschap, klimaat, bodem en lucht en biodiversiteit. Door medewerking te verlenen acht het waterschap de kans groter dat agrariërs maatregelen nemen die ook bijdragen aan waterschapsdoelen op het gebied van met name waterkwaliteit en ecologie. 

Lid Dagelijks Bestuur Wim van Gorsel is positief: “Een toekomstbestendig watersysteem is ons uitgangspunt, het is mooi als we hierin kunnen samenwerken met agrariërs die ook willen bijdragen aan de verbetering van waterkwaliteit en ecologie.”  

2023 en verder 

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet ervoor zorgen dat er genoeg voedsel wordt verbouwd op een duurzame manier. Dit Europese landbouwbeleid heeft niet alleen consequenties voor agrariërs, ook het waterschap werkt aan verdere uitwerking en implementatie van de maatregelen. In afwachting van nog op te stellen waterschapsbeleid voor 2024-2027, geeft het waterschap agrariërs toestemming om voor 2023 sloten op te voeren als maatregel.

Hiermee komen agrariërs sneller in aanmerking voor subsidie op de onderdelen landschap (sloten) en biodiversiteit (akkerranden) van de eco-regelingen. Met 12.580 kilometer aan waterlopen in Zeeland, verwacht het waterschap een positieve impuls voor de waterkwaliteit en ecologie. Bij een gedeelde sloot tussen percelen van verschillende eigenaren of pachters, mag de sloot tot de helft worden opgevoerd.  

Eco-regelingen 

Onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn de eco-regelingen. Wanneer agrariërs activiteiten uitvoeren die onder de eco-regelingen vallen en zogenaamd ‘toekomstbestendig boeren’, ontvangen zij een extra subsidie bovenop de basispremie. Er zijn in totaal vijf doelen binnen de eco-regeling waarvoor agrariërs punten kunnen opbouwen: biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water. Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kunnen agrariërs de eco-regelingen aanvragen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio