11.5 C
De Bilt

Waterschap start jaarlijkse maaiwerkzaamheden

Volgende maand start waterschap Scheldestromen met het maaien van delen van de wegbermen om te zorgen voor goed overzicht voor verkeersdeelnemers. Als wegbeheerder heeft het waterschap een wettelijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor verkeersveilige wegen. Bij veilige wegen horen voldoende uitwijkmogelijkheden en goed overzicht. Om waterschapswegen veilig te houden, is het noodzakelijk om de bermen al in het voorjaar te maaien. Het waterschap houdt daarbij rekening met de natuur en weegt zorgvuldig af of er gemaaid kan worden. Om de biodiversiteit verder te verbeteren, gaat het waterschap dit seizoen in drie gebieden andere manieren van maaien uitproberen.

De eerste maaironde, die noodzakelijk is om de verkeersveiligheid te waarborgen, vindt plaats tijdens het broedseizoen. Maaien tijdens het broedseizoen is alleen toegestaan als er zwaarwegende, maatschappelijke belangen zijn. Verkeersveiligheid is zo’n belang. Om verkeersdeelnemers een zo veilig mogelijke omgeving te bieden, is het van belang om al vroeg in het seizoen te starten met de werkzaamheden. Daarbij houdt het waterschap met z’n maaiwijze rekening met de natuur door niet de volledige berm te maaien. Deze strook is door verstoring van verkeer sowieso minder geschikt als broedplaats of als leefgebied voor beschermde en waardevolle plantensoorten.

Waterkeringen en recreatieterreinen 

Waterkeringen maaien we om te voorkomen dat de grasmat z’n sterkte verliest. Iets wat kan gebeuren als het gras te lang wordt. Het is onze plicht om de dijk veilig te houden. Daarom maaien we het grootste deel van onze waterkerende dijken maximaal twee keer per jaar. Het maaisel wordt hierbij afgevoerd. Dit zorgt niet alleen voor een veilige dijk, maar is ook goed voor de natuur. Delen van dijken waar veel gerecreëerd wordt en recreatieterreinen zoals bij het Veerse Meer worden vaker gemaaid.

Om klaar te zijn voor het seizoen, beginnen we daar ook al eind april mee om het gras kort te houden, zodat het geen aantrekkelijke plek wordt voor plant en dier. Bij het Veerse Meer houden we al langer rekening met de natuur door op bepaalde locaties bijvoorbeeld alleen een pad vrij te maken en de rest te maaien op een later, voor de natuur gunstig, tijdstip.  

Proef: anders maaien voor een betere leefomgeving  

Het waterschap heeft dit jaar drie gebieden aangewezen om ervaring op te doen met verschillende maaimethoden om de biodiversiteit (leefomgeving van planten en dieren) te helpen verbeteren. De drie aangewezen gebieden zijn: Hoofdplaatpolder in Zeeuws-Vlaanderen, Colijnsplaat/Kats op Noord-Beveland en de omgeving ten zuiden van Burgh-Haamstede op Schouwen-Duiveland. Het waterschap heeft deze gebieden gekozen omdat ze alle drie wegen, waterkeringen en waterlopen bevatten en ze grenzen aan Natura2000 gebieden.

Door andere maaimethoden, zoals maaien en afvoeren, toe te passen en minder vaak, minder breed of gerichter te maaien wil het waterschap kijken welk effect het heeft op de natuur, onze kerntaken en wat dat betekent voor inzet en kosten. Instanties en bewoners van de proefgebieden worden binnenkort op de hoogte gesteld van de uitgangspunten van de proef.

Monitoring 

Iedereen kan meehelpen met de monitoring van de biodiversiteit in de proefgebieden. Daarvoor heeft het waterschap een app ontwikkeld waarin iedereen zijn waarnemingen kan registreren zodat het waterschap een goed beeld krijgt wat groeit en bloeit in de gebieden. Dit gebeurt met de ‘Bloeibogenscan’. 

Meer informatie

Informatie over maaiwerkzaamheden, hoe het waterschap rekening houdt met de natuur en op welke manier het wil kijken naar mogelijkheden om anders te maaien voor een betere biodiversiteit zijn terug te vinden op: www.scheldestromen.nl/maaien. Meer over de proef staat op: www.scheldestromen.nl/maaiproef.  

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio