Betere inzameling van oud papier door initiatief inwoners

Olst-Wijhe – In Olst-Wijhe wordt het oud papier ingezameld door 15 verenigingen/stichtingen in samenwerking met ROVA. Helaas verdwijnt er op dit moment nog te veel papier in het restafval.

Betere manier van inzamelen

Daarom is de gemeente de afgelopen maanden in gesprek geweest met de inzamelaars om te kijken naar een meer efficiënte wijze van inzamelen die past bij de wensen en behoeften van inwoners. Op initiatief van de inzamelaars zijn er afspraken gemaakt om de inzameling te verbeteren en hierover duidelijker te communiceren met inwoners via de app van ROVA. De papierinzameling wordt op 19 februari besproken in de gemeenteraad.

Nieuwe afspraken

  • Vanaf 1 september 2018 wordt bij alle inwoners binnen de bebouwde kom 10 keer per jaar oud papier opgehaald door de gezamenlijke verenigingen. Voor een deel van de inwoners is dat nu al zo.
  • Vanaf 1 januari 2020 wordt bij alle inwoners in het buitengebied 5 keer per jaar oud papier opgehaald door de gezamenlijke verenigingen. In het buitengebied wordt op dit moment veelal geen oud papier ingezameld.
  • Er komen twee of drie vaste plekken in de gemeente waar inwoners elke zaterdag tussen 10.00 en 12.00 uur oud papier kunnen brengen wanneer zij niet kunnen of willen wachten tot het wordt opgehaald. Nu is er één brenglocatie.
  • De ophaalmomenten worden vooraf samen met inzamelaars bepaald en worden opgenomen in de app van ROVA.
  • In Olst en Herxen blijft de situatie ongewijzigd; hier wordt het papier verzameld in de blauwe container en negen keer per jaar opgehaald door ROVA.

Dank aan de initiatiefnemers

Marcel van Gurp (Showkorps Amicitia), Roy Rientjes (Aloysiusschool Boskamp) en André Smit (Olster Harmonie) zijn de initiatiefnemers. Wethouder Marcel Blind is blij dat zij zich zo hebben ingezet. “Waar het ons om gaat, is dat inwoners achter de wijze van inzameling staan. Daarbij begrijpen wij ook hoe belangrijk de inkomsten van het oud papier zijn voor de inzamelaars.

Voortouw genomen

Deze heren hebben het voortouw genomen in dit traject en zijn samen met de vrijwilligers tot goede afspraken voor de toekomst gekomen. Wij zijn hen dankbaar dat het hen is gelukt om de service naar inwoners te verhogen en de inzameling verder te verduurzamen waarbij zij ook de broodnodige inkomsten voor de inzamelaars hebben weten te behouden. Op deze manier blijven de inkomsten terugvloeien naar de gemeenschap.”

Vervolg

De plannen worden na goedkeuring door de gemeenteraad stapsgewijs ingevoerd. De gemeente verwacht dat er met deze nieuwe werkwijze minder papier verdwijnt in het restafval waardoor er meer papier wordt ingezameld wat weer ten goede komt van de inzamelaars. Met de inkomsten die de inzamelaars hiermee realiseren, worden belangrijke zaken gedaan in Olst-Wijhe. Denk hierbij aan het zo laag mogelijk houden van contributies of lesgeld van verenigingen of het aanschaffen van speeltoestellen voor scholen. Maar ook aan het organiseren van activiteiten die vrij toegankelijk zijn en die diverse verenigingen en mensen met elkaar verbindt.

Inzameldata

De inzameldata zijn te vinden in de afvalkalender van ROVA. Bij onduidelijkheid over de inzameling kunt u contact opnemen met ROVA via telefoonnummer 038 – 427 3777. Het klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Nieuw kapbeleid particuliere bomen binnen bebouwde kom

Raalte - Als gemeente Raalte werken we voortdurend aan het verbeteren van de regelgeving. Zo hebben we nu ook het kapbeleid voor bomen op...

Machinebouwer VMI start samenwerking met Perron038

Het is voor VMI geen onbekend terrein: innovatie en robots. Vanaf deze maand gaat de machinebouwer uit Epe ook op het Zwolse Perron038 met...

Zwolle Unlimited geeft de stad twee weken vol festivals

Zwolle - Het is een bizar jaar geweest, maar de festivalorganisatie van Zwolle Unlimited heeft er het maximale uitgehaald, en doet dat begin juli...

Gemeente Hattem wil rotondes laten adopteren door Hattemse bedrijven

Gemeente Hattem stelt haar rotondes open voor adoptie. Op deze manier kan een Hattemer ondernemer of groep ondernemers reclame voor het eigen bedrijf koppelen...

Campagne rondom het wegnemen en vernielen van verkeersborden

Dalfsen - Laat mij lekker hangen! Gemeente Dalfsen start met campagne tegen het wegnemen en vernielen van verkeersborden Campagne Het komt steeds vaker voor: ‘ineens’ is...

SPOC is de locatie voor Kindcentrum Wijhe

Wijhe - Het kindcentrum Wijhe komt in principe op de SPOC-locatie. De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft hierover gisteravond positief besloten. In het nieuwe kindcentrum...

Gemeente Hattem sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

Hattem - De gemeente Hattem gaat vanaf 1 juni samenwerken met Meld Misdaad Anoniem. De gemeente en het meldpunt tekenden hiervoor recent een samenwerkingsovereenkomst....

Resultaten participatie Omgevingsvisie Hattem

Hattem - Hoe ziet Hattem er in 2040 uit? In de Omgevingsvisie staat op welke belangrijke onderwerpen we ons de komende jaren gaan richten...