14.9 C
De Bilt

Provincie geeft Staphorst de ruimte voor realisatie 12 MW windenergie

De gemeenteraad van Staphorst neemt het initiatief voor de locatiekeuze en bestemmingsplanwijziging voor de plaatsing van 12 Megawatt windenergie. Dat besluit heeft de gemeenteraad van Staphorst vorige week genomen. Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel zien daarom af van een zogeheten Provinciaal Inpassingsplan (PIP). GS hebben dit gisteren besloten. De provincie en gemeente ondertekenen binnenkort bestuurlijke afspraken, onder meer over het te volgen tijdpad.

 

Besluit gemeenteraad Staphorst

Op 9 januari heeft de gemeenteraad van Staphorst besloten om de locatiekeuze en de uiteindelijke realisatie zelf ter hand te nemen. Wethouder Bart Jaspers Faijer: “In de gemeenteraad heeft de laatste maanden een constructief debat plaatsgevonden over windenergie: willen we en kunnen we dit zelf? Het antwoord was ja. We gaan zelf op zoek naar goede initiatieven om aan de taakstelling van de provincie te voldoen. Hierdoor kunnen we de belangen van onze inwoners zo goed mogelijk waarborgen en houden we zeggenschap over de procedure en voorwaarden. Wij zijn daarnaast blij met het vertrouwen van de provincie. Zij steunt de gemeente in de keuze om het zelf op te willen pakken en ziet af van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP).

 

Vertrouwen

Gedeputeerde Annemieke Traag voor Energie, Milieu en Europa: “We zijn blij met de constructieve houding van de gemeente. In de voorbereiding op het besluit van de gemeenteraad is er steeds nauw contact geweest tussen de provincie en de gemeente. Gezamenlijk hebben wij een ruimtelijk onderzoek en een notitie over participatie gemaakt. De gemeenteraad heeft deze stukken nu vastgesteld. Dat geeft vertrouwen in een goed proces en uiteindelijk een positief besluit.”

 

De gemeente komt op korte termijn met informatie over de wijze waarop initiatieven kunnen worden ingediend, aan welke voorwaarden die moeten voldoen en het tijdpad.

 

Doelstelling Energieakkoord

De provincie Overijssel heeft in het kader van het energieakkoord een landelijke taakstelling om vóór 2021 85,5 Megawatt windenergie op land te realiseren. Een groot deel hiervan is of wordt inmiddels gerealiseerd. Maar om aan de doelstelling te voldoen is het nodig dat er op korte termijn een procedure wordt gestart voor de resterende 12 MW. Dit zijn naar verwachting 3 of 4 windmolens. Omdat er concrete initiatieven liggen in Staphorst en omdat een deel van de gemeente is aangewezen als kansrijk zoekgebied, heeft de provincie bepaald dat de resterende windmolens in die gemeente moeten worden gerealiseerd. Nieuwe energie draagt bij aan een schonere leefomgeving, en levert een bijdrage aan de werkgelegenheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio