Wethouder Meijering geeft startsein herinrichting Ebbingestraten

Kampen – Maandag 19 maart gaat wethouder Geert Meijering samen met een of meer bewoners de herinrichting van de Ebbingestraten officieel starten. Dat gaat om 9.00 uur plaatsvinden op de hoek van de Kennedylaan met de 1e Ebbingestraat.

De Ebbingestraten zijn al jaren onderwerp van gesprek. Zowel bij de bewoners van deze straten als bij de bestuurders van de stad. Er heerst een gevoel van verkeersonveiligheid en de bestrating is aan groot onderhoud toe. Afgelopen jaar heeft de gemeente samen met bewoners het ontwerp voor de openbare ruimte gemaakt.

Uitvoering gefaseerd

Borger Aannemingsbedrijf BV uit IJsselmuiden gaat het werk uitvoeren. De uitvoering vindt gefaseerd plaats. Er wordt begonnen bij de Kennedylaan en dan wordt in 3 fasen naar het zuiden toe gewerkt. Vervolgens wordt vanaf de Kennedylaan naar het noorden toe gewerkt. Aan het eind van dit jaar zijn we, volgens planning, bij de Meeuwenweg aangekomen. Totaal wordt in 12 fasen gewerkt. Per fase wordt de weg afgesloten. De stoep blijft zolang mogelijk functioneren, waardoor de woningen zolang mogelijk via de stoep bereikbaar blijven. Alleen tijdens het vervangen van de oude stoep is het even onhandig om de deur te bereiken (schotten of andere voorzieningen worden toegepast). Er mag alleen in de vakken geparkeerd worden in verband met hulpdiensten en de aanvoerroute van de aannemer. Bewoners en bedrijven worden voordat ‘hun vak’ afgesloten wordt door de aannemer geïnformeerd en indien nodig worden nog afspraken gemaakt. In februari was er een inloopbijeenkomst in het stadhuis waar bewoners geïnformeerd werden over de planning, fasering en bereikbaarheid tijdens de uitvoering.

Het definitieve ontwerp

Met deze herinrichting wordt beoogd het straatprofiel beter in overeenstemming te brengen met de functie van de weg. Het zijn zogenaamde erftoegangswegen. Hierbij geldt 30 kilometer per uur als maximum snelheid. Er wordt eenrichtingsverkeer in deze straten ingevoerd. Dat is vanaf de kruising met de Flevoweg / Meeuwenweg richting het zuiden tot aan de Kennedylaan. De weg wordt smaller en de trottoirs en de parkeervakken worden breder. De huidige klinkers worden hergebruikt. In de trottoirs komen nieuwe klinkers.

Samen met bewoners

In december 2016 zijn de bewoners van deze straten en de direct aanliggende straten uitgenodigd om mee te denken over de herinrichting van de Ebbingestraten. Zij konden hun wensen en knelpunten in de openbare ruimte kenbaar maken. Tijdens deze avond zijn de bewoners constructief met elkaar in gesprek geweest met als doel een plan voor veilige en sfeervolle straten.

Dat heeft in maart 2017 geresulteerd in een presentatie van het voorlopig ontwerp. De meeste opmerkingen van aanwezigen op het voorlopige ontwerp tijdens de presentatieavond zijn verwerkt in het definitieve ontwerp.

De poorten

De verkeersveiligheid van de kruisingen nabij de poorten wordt met de herinrichting verbeterd. De voorrangssituatie blijft ongewijzigd. Dat wil zeggen dat het verkeer op de Ebbingestraten moet stoppen voor het verkeer op het doorgaande fietspad. Aan de parkzijde van de Broederpoort komt een zogenaamd sluisje. Deze vermindert de snelheid van de gebruikers van het fietspad. Bij de Cellebroederspoort worden fietspad en voetpad omgedraaid. De fietsers gaan straks langs de poort. Het voetpad wordt door de poort gelegd. Hiermee wordt deze kruising overzichtelijker.

De provincie betaalt mee

De provincie Overijssel maakt deze herinrichting mede mogelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Geen schapen op de dijk tijdens stormseizoen

Zwolle - Het beweidingsseizoen voor schapen op dijken in het gebied van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) is afgelopen. Het stormseizoen is begonnen en...

DwarsdoorSalland het nieuwe wandelplatform van een mooie streek

DwarsdoorSalland is een nieuw wandelplatform. Op de site staan acht wandelingen gepubliceerd, maar de makers achter de site geven aan dat dat nog maar...

Opening schoolbibliotheek CBS Shalom 

Vriezenveen - ‘De Bibliotheek op School’ op beide locaties van CBS Shalom in Vriezenveen, is in de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Onder aanvoering van...

Nomineer nu jouw Goudhaentje!

Raalte - Het is weer mogelijk om een initiatief of project te nomineren voor een Goudhaentje. Iedere inwoner kan een initiatief of project aandragen...

Groen Klimaatplein GroenRijk Raalte officieel geopend

Raalte - Inspiratie opdoen voor een groenere tuin? Dat kan vanaf vandaag op het Klimaatpleinbij GroenRijk Raalte. Met tips, voorbeelden en leuke acties kan...

Woonplan gemeenteraad geeft college richting

Hattem - Het valt niet mee om een passende woning te vinden in Hattem, zo luidt de klacht van velen. De Hattemse gemeenteraad inventariseerde...

Ab Goutbeek krijgt Penning van Verdienste uitgereikt aan

Dalfsen - Bestuurslid van de Historische Kring Dalfsen en (amateur) archeoloog en cultuurhistoricus Ab Goutbeek ontving op maandag 4 oktober de Penning van Verdienste...

Waterschap maakt dijken winterklaar met inspectie

Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vrijdag 1 oktober...