Woonplan gemeenteraad geeft college richting

Hattem – Het valt niet mee om een passende woning te vinden in Hattem, zo luidt de klacht van velen. De Hattemse gemeenteraad inventariseerde waar de grootste knelpunten zitten en stelde op basis daarvan een notitie ‘wonen in Hattem’ op. Alle fracties in de raad omarmen de uitkomst er van.

Bijzondere actie Hattemse gemeenteraad

Dat de Hattemse gemeenteraad zelf een notitie maakt over ‘Wonen in Hattem’ is best wel bijzonder. Misschien wel uniek in Nederland. Meestal wordt een dergelijke notitie gemaakt door de ambtelijke organisatie en via het college van B&W aan de raad aangeboden. Deze keer hebben de raadsleden zelf het initiatief genomen.

Notitie ‘Wonen in Hattem’

In de notitie staat dat Hattem een prachtige stad is om te wonen. “We zien dat er veel vraag is naar huizen in Hattem. Jongeren en gezinnen zijn soms lang op zoek naar huizen of vertrekken gedwongen uit Hattem. Daarnaast zorgen vergrijzing en klimaatverandering voor een veranderende behoefte. De woningopgave is groot.” De gemeenteraad zal aan een aantal fundamentele keuzes richting moeten geven. De raadsfracties zien de notitie als een aanzet tot debat om tot die keuzes te komen.

Opgaven in beeld gebracht

De notitie brengt de opgaven die er zijn in beeld en benoemt de politieke instrumenten daarbij. Daarbij wordt ingegaan op de regionale behoefte, de vergrijzing, de behoefte onder jongeren, de doorstroming (wooncarrière), de grenzen die er zijn aan de groei, de energietransitie, statushouders en arbeidsmigranten.

De boodschap van de raad aan het college is duidelijk. Burgemeester en wethouders en raad kijken op dezelfde manier tegen de problematiek aan. Alle aanleiding dus om in actie te komen. Wethouder Auke Schipper zegde aan het eind van de bespreking toe om met een woonplan te komen en de notitie van de raad hierin mee te nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

DwarsdoorSalland het nieuwe wandelplatform van een mooie streek

DwarsdoorSalland is een nieuw wandelplatform. Op de site staan acht wandelingen gepubliceerd, maar de makers achter de site geven aan dat dat nog maar...

Opening schoolbibliotheek CBS Shalom 

Vriezenveen - ‘De Bibliotheek op School’ op beide locaties van CBS Shalom in Vriezenveen, is in de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Onder aanvoering van...

Nomineer nu jouw Goudhaentje!

Raalte - Het is weer mogelijk om een initiatief of project te nomineren voor een Goudhaentje. Iedere inwoner kan een initiatief of project aandragen...

Groen Klimaatplein GroenRijk Raalte officieel geopend

Raalte - Inspiratie opdoen voor een groenere tuin? Dat kan vanaf vandaag op het Klimaatpleinbij GroenRijk Raalte. Met tips, voorbeelden en leuke acties kan...

Ab Goutbeek krijgt Penning van Verdienste uitgereikt aan

Dalfsen - Bestuurslid van de Historische Kring Dalfsen en (amateur) archeoloog en cultuurhistoricus Ab Goutbeek ontving op maandag 4 oktober de Penning van Verdienste...

Waterschap maakt dijken winterklaar met inspectie

Om te controleren hoe de dijken de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn, start Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) vrijdag 1 oktober...

VG Sport organiseert eerste sportfestival in Victorium Zwolle

Zwolle - Op zondag 7 november 2021 organiseert VG Sport - Stichting Verstandelijk Gehandicapten Sport - het eerste sportfestival voor alle verstandelijk gehandicapten uit...

Restafvalbeleid door gemeente Raalte onder de loep genomen

Raalte - Afval scheiden om zo min mogelijk restafval over te houden. Voor de een eenvoudig en voor de ander een uitdaging. Gemiddeld scheid...