19.7 C
De Bilt
dinsdag, 28 juni 2022

Economie

Voorschoten presenteert de jaarstukken

Voorschoten - Het college van burgemeester en wethouders heeft de kadernota 2023, de voorjaarsnota 2022 en de jaarrekening 2021 opgesteld. De gemeenteraad zal zich...

Positief resultaat van € 5,1 miljoen over 2021

Afgelopen week heeft het college de jaarrekening 2021 aangeboden aan de raad. Deze geeft een overzicht van alle concrete resultaten en de kosten en...

Minimumloon voor het eerst extra verhoogd

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon. De...

FNV: Enorm gesteund door advies advocaat-generaal over Deliveroo

FNV voelt zich enorm gesteund door het advies van advocaat-generaal De Bock over Deliveroo. Daarin stelt de advocaat-generaal dat maaltijdbezorgers van Deliveroo werken op basis van...

Kerkrade weet de C&A voorlopig te behouden!

De vestiging van C&A Kerkrade blijft langer open. “Eigenaar en verhuurder CPK Retail, C&A en gemeente zijn er samen in geslaagd om C&A tot...

Financiële toekomstbeeld Olst-Wijhe is positief

Het college van B&W van de gemeente Olst-Wijhe geeft met enige voorzichtigheid aan dat het financiële vooruitzicht van de gemeente een stuk gunstiger is...

College Barendrecht speelt €6 miljoen vrij voor nieuw beleid

Barendrecht - Het college van B&W stelt voor om circa €6.000.000,- vrij te spelen voor nieuw beleid in Barendrecht. Het betreft geld dat de...

Kadernota Krimpen aan den IJssel: gemeente staat er financieel goed voor

Met de kadernota 2023 draagt het scheidende college van Krimpen aan den IJssel het bestuurlijke stokje aan het nieuwe college over. Deze Kadernota is...

MBO-praktijkverklaring voor statushouders

Een groep van 17 statushouders uit de gemeenten Stadskanaal en Borger-Odoorn heeft op 15 juni een MBO-praktijkverklaring ontvangen. Daarmee kunnen ze aantonen dat ze...

Afspraken ondernemersfonds vastgelegd in convenant

Stichting Ondernemersfonds Hendrik-Ido-Ambacht en de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hebben dinsdag 14 juni een convenant getekend. Met het tekenen van het convenant heeft de stichting ook...

Gemeente Hellendoorn blikt (financieel) terug op 2021

Inmiddels is het juni en lijkt 2021 alweer een tijd geleden. Maar wat betreft de financiën van de gemeente Hellendoorn wordt deze over het...

Het ontwerpbureau vinden dat past bij jouw bedrijf

Op zoek naar een ontwerpbureau die jouw visie het beste kan vertalen naar concrete vormgeving? Wij helpen je graag. We weten namelijk als geen...

Regio Foodvalley zet zichzelf op de kaart

'Ontdek en ontmoet' was het thema van de netwerkbijeenkomst die op 10 juni in Regio Foodvalley plaatsvond. Ruim 160 deelnemers konden op 22 locaties...

Werkgevers: technologische ontwikkelingen zorgt voor sterke verandering van inhoud van functies

Technologische ontwikkelingen kunnen impact hebben op het werk: functies kunnen sterk veranderen of verdwijnen, maar er kunnen ook nieuwe banen ontstaan. Drie op de...

Mogelijkheid vestiging hyperscale datacentra door Kabinet beperkt

Het kabinet heeft ingestemd met het ontwerpbesluit voor strikte regulering van hyperscale datacentra. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kondigde in februari...

Kringlooplandbouw als basis voor een duurzame en sterke (agrifood)sector

Ons land staat voor ingrijpende opgaven als het gaat om het verbeteren van onze natuur, klimaat en waterkwaliteit. Actie van de sectoren landbouw, industrie,...