17.6 C
De Bilt

100.000 woningen er bij in randstad Zuid-Holland in versneld tempo

Het Rijk, de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in de regio trekken samen op om de woningbouwproductie te versnellen, de leefbaarheid in zwakkere wijken te verbeteren en excessen zoals malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Bovenop de bekende 12 ontwikkelingsgebieden komen er 6 locaties bij waar woningbouw versneld van de grond moet komen. In de periode tot 2025 moeten er 100.000 woningen extra bijkomen, oplopend tot 230.000 in 2040. Het Rijk ondersteunt de opgave met geld voor pilots en mankracht. Verder kunnen onder voorwaarden projecten onder de Crisis- en Herstelwet tijdelijk afwijken van bepaalde normen zodat tijdwinst kan worden geboekt.

100.000 woningen als start

Dat staat in de woondeal voor de zuidelijke Randstad die vandaag is ondertekend. De afspraken voor 100.000 nieuwe woningen worden ondersteund door de regionale koepelorganisaties van de woningcorporaties en de regionale afdelingen van Bouwend Nederland en de NEPROM. De nieuwste woondeal is na de woondeals met de gemeente Groningen en Stedelijk Gebied Eindhoven de eerste woondeal in de Randstand die de minister Ollongren (BZK) sluit met regio’s waar de woningmarkt het meest gespannen is. Voor de zomer wil de minister nog meerjarige afspraken vastleggen met de Metropoolregio Amsterdam en de regio Utrecht.

Versnelling van projecten voor 100.000 woningen

Het leeuwendeel van de bouwopgave voor 100.000 woningen staat gepland in de gemeenten die deel uit maken van de Verstedelijkingsalliantie, een samenwerkingsverband van 8 gemeenten langs de spoorlijn Leiden- Dordrecht. De minister stimuleert de versnelling met 550.000 euro voor kennis en personeel via de Vliegende Brigade die gemeenten ondersteunt bij de gebiedsontwikkeling. De minister bekijkt of de Binckhorst als Gebiedsinvesteringszone (GIZ) een speciale status kan krijgen en reserveert daarvoor 1 miljoen euro als startbijdrage. Verder wordt tijdwinst geboekt door gebieden gebruik te laten maken van de Crisis- en Herstelwet waardoor procedures verkort worden en gemeenten tijdelijk mogen afwijken van allerlei wettelijke normen.

Nog eens 6 projecten

Bovenop de 12 ontwikkellocaties, hebben Rijk en regio nog eens 6 projecten geselecteerd waar versneld kan worden: Leiden (Lammenschanspark), Zoetermeer (Binnenstad), Rijswijk (Rijswijn-Buiten) Capelle aan de IJssel (Nieuw Rivium), Barendrecht (Stationsgebied) en Lansingerland (Wilderszijde). Rijk en provincie maken voor expertise en personeel geld vrij. Om de druk op de regionale woningmarkt verder te verlichten is afgesproken dat er 5 locaties worden geselecteerd voor snel te realiseren flexwoningen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van prefab-woningen. Minister Ollongren heeft vorige week bekend gemaakt deze concepten te stimuleren met onder andere vrijstellingen van de verhuurderheffing.

Binnenstedelijk bouwen als uitgangspunt

Uitgangspunt is dat woningbouw zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied plaatsvindt en dat partijen zich inzetten voor de ontsluiting van deze gebieden met hoogwaardige OV-verbindingen. Het kabinet en G4- gemeenten werken daarom aan een Verstedelijkingsakkoord waarin onder andere afspraken komen over vernieuwende vormen van financiering van gebiedsontwikkeling. Bijvoorbeeld door partijen die profiteren van de maatschappelijke opbrengsten van gebiedsontwikkeling te laten meebetalen.

Wijkgerichte aanpak leefbaarheid

Tegelijk met de inzet op versnelling van de woningbouwproductie hebben de partners in de woondeal afspraken gemaakt over de verbetering van de leefbaarheid in (oude) stadswijken, een meer gemend aanbod, meer huurwoningen in het middensegment en meer aanbod voor doelgroepen als studenten en arbeidsmigranten. Zo is er naast de al bestaande inzet voor Rotterdam Zuid, speciale aandacht voor Schiedam en Den Haag Zuidwest. De minister verkent of deze laatste wijk in aanmerking komt voor een speciale rijksstatus. Voor zowel Rotterdam als Den Haag is een half miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van discriminatie op de huurmarkt en de aanpak van malafide huisjesmelkerij. Voor de ontwikkeling van en regionale aanpak voor het huisvesten van arbeidsmigranten stelt het Rijk 400.000 euro beschikbaar.

Belangrijke rol woningcorporaties

Woningcorporaties spelen bij de bouwopgave, de verduurzaming van woningen en de wijkvernieuwing een belangrijke rol. Tegelijkertijd is de investeringscapaciteit van de Zuid-Hollandse corporaties gering. De door minister Ollongren aangestelde bestuurlijk regisseur Hamit Karakus komt voor de zomer met voorstellen voor oplossingen rond saneringscorporatie Vestia. Zo nodig komt de minister dit najaar met aanvullende maatregen die de investeringscapaciteit van de corporaties in de regio vergroten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio