16.8 C
De Bilt
zaterdag, 25 mei 2024

2 provincies in gesprek met Schiphol over hinderreductie

Bestuurders uit de provincies Zuid-Holland en Utrecht vinden het positief dat de Luchtvaartsector een plan heeft gemaakt om de hinder voor omwonenden te verminderen. De bestuurders zijn echter bezorgd dat bij groei van de luchtvaart de geluidhinder toch zal toenemen. Zij vragen daarom o.a. aandacht voor het snel invoeren van hogere vliegroutes, minder nachtvluchten en vermijding van verschuiven van de hinder naar andere woonkernen.

Provincies en Schiphol in overleg

De CEO’s van Schiphol (Dick Benschop) en de Luchtverkeersleiding (Michiel van Dorst) voerden overleg met gedeputeerden en gemeentebestuurders * van de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Aanleiding was het Programma Hinderreductie (www.minderhinderschiphol.nl) , opgesteld door Schiphol en LVNL. De bestuurders van o.a. de provincies waarderen het dat de luchtvaartsector het gesprek met de omgeving aangaat en de klachten van omwonenden ter harte neemt. Diverse wethouders brachten tijdens het gesprek concrete wensen naar voren.

Hogere aanvliegroutes

Zo pleitte Peter Glasbeek (wethouder Oegstgeest) voor hogere aanvliegroutes: “Het is door de Coronacrisis nu zeer rustig in de lucht, dus de noodzaak om vanwege veiligheid en capaciteitsproblemen zeer laag over de hele regio te vliegen is er niet meer. Dit is voor LVNL een uitgelezen moment om de maatregel hoger aanvliegen nu direct in te voeren”.

Stikstof

Guus Elkhuizen (wethouder Nieuwkoop) benadrukte ook het belang voor Schiphol om de stikstofproblematiek en de natuurbeschermingsvergunning in orde te maken.

Waterbed

Marina van der Velde-Menting (burgemeester Kaag en Braassem) uitte haar zorgen over het ‘waterbed-effect’: “Veel van de bedachte maatregelen leiden tot een verschuiving van vliegtuigbewegingen naar de Kaagbaan. Daardoor ontstaat extra hinder voor de vele bewoners in de Leidse regio, Duin- en Bollenstreek en Kaag en Braassem. Dit geeft zoveel vliegbewegingen dat er bijna geen rustmomenten meer zijn. Dit levert extra hinder en gezondheidseffecten voor onze bewoners.”

Overige wensen voor hinderbeperking

In het overleg zijn verder de volgende wensen door de bestuurders van o.a de provincies naar voren gebracht:

  • Aanzienlijk beperken van het vliegverkeer in de nacht
  • Meer rustmomenten op een dag regelen
  • Geen aanleg van een tweede parallelle Kaagbaan
  • Niet meer richten op ongebreidelde groei, maar op kwaliteit van het netwerk en van de leefomgeving.
  • De terugslag door de crisis gebruiken om deze zogenaamde ‘selectieve groei’ gedoseerd tot stand te brengen

Balans

Benschop en Van Dorst benadrukten dat zij ondanks de huidige crisis in de luchtvaart doorgaan met de hinderbeperking en juist door de crisis ook nieuwe kansen zien voor vermindering van hinder. Ook bij hen leeft de sterke wens om een betere balans tussen sector en omgeving te realiseren.

Programma Hinderreductie

LVNL en Schiphol committeren zich aan het Programma Hinderreductie, ongeacht de ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen. Een aantal beslissingen ligt echter bij het Kabinet, zoals het aantal (nacht)vluchten en al dan niet de grondreservering aanhouden voor een eventuele Tweede Kaagbaan.

Vervolggesprekken

Schiphol en LVNL plannen vervolggesprekken om de wensen van de regionale overheden en andere stakeholders verder in kaart te brengen. Zij bekijken alle gedane suggesties en gebruiken die indien mogelijk om het Programma Hinderreductie te verbeteren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio