200 miljoen euro voor het MKB-Actieplan vrijgemaakt door kabinet

Binnenland – De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingestemd met het MKB-Actieplan. De afgelopen maanden maakte de staatssecretaris een ‘MKB-tour’ door Nederland en sprak met ondernemers over hun drie grootste uitdagingen: personeel, digitalisering en financiering. Het MKB-actieplan helpt het midden- en kleinbedrijf met het oplossen hiervan. Het kabinet stelt tot en met 2021 hiervoor 200 miljoen euro beschikbaar.

Verandering economie

Staatssecretaris Keijzer: “De economie verandert door bijvoorbeeld digitalisering structureel. Dat merken veel ondernemers, maar vooral de kleinere hebben vaak niet de tijd en de expertise om hier adequaat op in te spelen. De kapster in Pijnacker, de Tech Startup uit Zwolle en het architectenbureau in Delft, lopen tegen uiteenlopende dingen aan: hoe kom ik aan goed personeel? Hoe kom ik aan financiering? Hoe profiteer ik van de kansen die digitalisering biedt? Bij die uitdagingen gaat de overheid een krachtiger rol spelen, samen met branches en onderwijs. Zo maken we samen het hele mkb sterker, efficiënter en productiever. Dat is precies het doel van dit actieplan waarvoor deze kabinetsperiode 200 miljoen euro beschikbaar is.”

Met het MKB-actieplan geeft het kabinet uitvoering aan de ambities uit het regeerakkoord om het ondernemersklimaat in Nederland te versterken.

MKB-actieplan

Het kabinet is trots op al die mkb-ondernemers die Nederland rijk is. Het mkb is het fundament van de Nederlandse economie. Er zijn in Nederland ruim één miljoen mkb-ondernemers. Het mkb zorgt voor ruim 60% van de toegevoegde waarde en levert ruim 70% van de werkgelegenheid in het bedrijfsleven. Het MKB-actieplan, dat is geschreven aan de hand van zeven hoofdthema’s: personeel, financiering, digitalisering, toepassing van innovatie, internationaal ondernemen, regelgeving en fiscaliteit, moet het MKB hierbij helpen.

Besteding geld

Het geld van het Actieplan wordt besteed aan een breed scala aan maatregelen op de thema’s menselijk kapitaal (Techniekpact, talentprogramma’s), financiering (verhoging maximum SEED, opschalen regionale financieringstafels, stimuleren alternatieve financiering, tijdig betalen), digitalisering, toepassing van innovatie (ophoging MIT, Innovatiekrediet, SBIR) en voor regionale samenwerking (opschaling regionale best practices van initiatieven voor het brede mkb).

Belangrijkste maatregelen en acties

  • Menselijk kapitaal: projecten zoals Verzilver je talent, MKB!dee en Katapult: koppelen van studenten en bedrijven. Intensivering van circa €25 miljoen. Programma versnelling digitalisering mkb, beginnend met regionale praktijktesten. Voor dit versnellingsproject en de aanpak cybersecurity wordt hiervoor in vier jaar tijd circa €31 miljoen uitgetrokken.
  • Toegang tot passende financiering met zogeheten regionale financieringstafels.
  • Intensivering van andere financiële instrumenten, zoals SEED: ruim €16 miljoen.
  • Ophoging van budgetten voor innovatie en kennisdeling, zoals MIT, SBIR, Innovatiekrediet en start Thematische Technology Transfer, opgeteld circa €123 miljoen.
  • MKB-toets om regeldruk te beperken en structureel overleg met ondernemers daarover.

MKB-samenwerkingsagenda

Naast het MKB-actieplan is ook de MKB-samenwerkingsagenda aan de Tweede Kamer gezonden. De regio is belangrijk voor het mkb. Veel bedrijven halen hun kennis, mensen en financiering uit hun naaste omgeving. Daarom werken sinds 2015 EZK, provincies, MKB-Nederland en de Topsectoren samen op basis van de MKB-samenwerkingsagenda. Doel is de ondersteuning van het innovatieve mkb te versterken. Dit zorgt ervoor dat de ondersteuning aan het mkb meer transparant en toegankelijk wordt gemaakt en kansrijke innovaties of startups sneller kunnen doorgroeien. De huidige MKB-samenwerkingsagenda is geactualiseerd voor 2018-2019. Eén van de afspraken uit de agenda is dat EZK en provincies samen, via de MIT-regeling, circa €64 miljoen per jaar vrijmaken voor innovatieve ideeën van mkb-ondernemers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Regio Deals boeken resultaten

In de afgelopen jaren investeerde het kabinet 950 miljoen euro in Regio Deals om de kwaliteit van leven, wonen en werken voor inwoners en...

Avondklok als zwaarste middel tegen derde golf

Den Haag - Hoewel de Tweede Kamer er nog akkoord aan moet geven, lijkt het onomkeerbaar dat de door velen gevreesde avondklok, nu toch...

Basisscholen en kinderopvang gaan niet eerder open

De basisscholen en de kinderopvanglocaties blijven dicht tot 8 februari, behalve voor de noodopvang. Volgens het Outbreak Management Team (OMT) lijken kinderen in dezelfde mate...

Kabinet Rutte treedt af: persconferentie om 14.15 uur

Den Haag - Het hing al langer in de lucht, maar om half twee vanmiddag werd dan toch duidelijk dat het kabinet Rutte III...

Prinses Laurentien leest voor tijdens start De Nationale Voorleesdagen

Prinses Laurentien der Nederlanden leest woensdagochtend 20 januari voor in het tv-programma ‘Zin in Zappelin’. Dit doet Prinses Laurentien in het kader van de...

Extra inzet rechtsbijstand bij echtscheiding

De vernieuwingen in de rechtsbijstand beginnen zichtbaar te worden, zo schrijft minister Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer. Zo heeft de...

KHN: Horeca als een van de eerste sectoren open na lockdown

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil dat de horeca na de huidige lockdown als een van de eerste sectoren op een verantwoorde manier haar deuren...

Zo zorgt strooizout voor veilige situaties tijdens gladheid!

Wist je dat strooizout je voor een hoop narigheid kan behoeden? Het is nu hartje winter en dat brengt natuurlijk heel wat gezelligheid met...