19.2 C
De Bilt

23 april a.s. wordt Burgerinitiatief Stop de Hondenbelasting aangeboden aan Tweede kamer

Binnenland – Sinds 2012 is Gary Yanover al bezig met het burgerinitiatief stophondenbelasting. Hij is daarmee begonnen, omdat Yanover geconfronteerd werd met de hondenbelasting, toen zijn dochter een hond kreeg. Dat de gemeente de hondenbelasting aan allerlei zaken mag besteden, verontwaardigde hem. In een brief aan de gemeente Noordwijkerhout, de woonplaats van Gary, legde hij uit wat zijn bezwaar was en vroeg om een gesprek. Hierop kreeg Yanover als antwoord een aanslag hondenbelasting. Om die rede is Gary “De Actie Tegen de Hondenbelasting” gestart. Deze actie heeft momenteel voldoende handtekeningen opgeleverd en worden deze op 23 april a.s. aangeboden aan de Tweede Kamer.

Om door de Tweede Kamer behandelt te worden, moet een burgerinitiatief aan wettelijke regels voldoen. Zo zijn er minimaal 40.000 geldige handtekeningen nodig. Het is Gary gelukt om dit aantal te halen, mede door gebruik te maken van de ondersteuning van Stichting Petities.nl

Ik vind het moeilijk te verklaren dat we de hondenbelasting nog steeds hebben”
Ronald Plassterk – Minister van Binnenlandszaken 15 december 2015

60.000 hondenliefhebbers

Het is voor 60.000 hondenliefhebbers, net als voor de minister toen, nog steeds onbegrijpelijk waarom zij voor hondenbelasting worden aangeslagen en waar deze belasting voor dient. Deze hondenliefhebbers hebben het initiatief gesteund en zij willen voor eens en voor altijd verlost worden van de belastingheffing die gezien wordt als een onrechtvaardige heffing gebaseerd op willekeur.
Dit Burgerinitiatief gaat dan ook over een bevoegdheid die door het parlement aan de gemeenten is verleend. Deze bevoegdheid is beschreven in artikel 226 van de gemeentewet. Het initiatief heeft als doel om dit artikel uit de Gemeentewet te schrappen. De Tweede Kamer is het politieke orgaan dat de bevoegdheid heeft om een dergelijke wetswijziging door te voeren.
Door artikel 226 uit de Gemeentewet te schrappen wordt de willekeur van toepassing van hondenbelasting in Nederland voorgoed opgeheven. Hondeneigenaren voelen zich met deze extra gemeentelijke belasting gediscrimineerd, vanwege het feit dat het houden van een hond wordt belast terwijl het houden van andere dieren niet wordt belast.

Oudste gemeentelijke heffing

De hondenbelasting is waarschijnlijk ontstaan in de 15e eeuw en is daarmee de oudste gemeentelijke heffing die nog bestaat.
De opbrengst van de belasting werd toen gebruikt voor het financieren van de armenzorg. De belasting werd later gebruikt om de overlast van rondzwervende honden en de verspreiding van hondsdolheid in te perken. Tegenwoordig is voor veel gemeenten de hond een melkkoe geworden en wordt de hondenbelasting heel vaak gebruikt om gaten in de begroting te dichten.

Onrechtvaardig

En dat is precies waar het in dit burgerinitiatief Stophondenbelasting om gaat. De hondenbelasting wordt tegenwoordig in geen enkele gemeente nog geheven waarvoor het oorspronkelijk in het leven is geroepen en in de Gemeentewet is opgenomen.
In gemeenten waar de hondenbelasting nog wel wordt geheven worden de middelen niet geoormerkt voor hondenbeleid, maar veelal gebruikt als extra in de begroting of om er (te verwachten) tekorten mee te dekken. Hondenbezitters dragen hierdoor naast de OZB ten opzichte van ieder andere inwoner middels de hondenbelasting extra bij aan de algemene middelen van de gemeente. Dit wordt terecht als onrechtvaardig ervaren.

Voordelen voor de maatschappij

Vaak wordt vergeten dat het houden van een hond veel voordelen voor onze maatschappij oplevert, waaronder:

  • Een hond is goed gezelschap voor veel eenzame mensen. Zij ervaren steun en gezelschap aan hun trouwe viervoeter.
  • Een hond bevordert bewegen en dat is gunstig voor iemands gezondheid. Een hond moet immers alle dagen meerdere keren per dag worden uitgelaten.
  • Een hond brengt extra veiligheid met zich mee. Een (waak)hond werkt preventief tegen inbraak enz. Er zijn zelfs lokale projecten waarbij hondeneigenaren in samenwerking met gemeente, politie en wijkraden worden opgeroepen extra alert te zijn bij verdachte situaties.
  • Een hond bevordert sociale contacten en haalt mensen uit een sociaal isolement. Op veel hondenuitlaatplaatsen wordt zelfs op vaste tijden met elkaar afgesproken.
  • Een (werk)hond kan een leuke hobby zijn om er de hondensport mee te beoefenen, zelfs op wedstrijdniveau, nationaal en internationaal.
  • Een hond helpt tegen depressieve klachten en zorgt voor een geluksgevoel.
  • Alle voorgenoemde punten bespaart de gemeenschap veel kosten, waaronder kosten van de Wmo en gezondheid.

Er zijn steeds meer gemeenten in Nederland die in de afgelopen jaren besloten om geen hondenbelasting meer te heffen. Toch zijn er nog veel gemeenten die wel gebruik blijven maken van artikel 226 uit de Gemeentewet. Of de hondenbelasting (opnieuw) invoeren. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Er is bovendien bij die gemeenten willekeur in de hoogte van het bedrag en wordt het altijd voor algemene zaken in de gemeente gebruikt, zonder nadere onderbouwing aan de belastingbetaler.
Tal van gemeenten gebruiken het simpelweg om de begroting sluitend te maken, ten koste van de hondeneigenaar. Een enkele gemeente is zelfs overgegaan tot het instellen van een boete bij niet tijdig aanmelden van een hond.

Per gemeente afschaffen

Vaak geeft het veel gedoe om de hondenbelasting per gemeente af te schaffen. Er is ook nog veel misverstand over de hondenbelasting, bij hondeneigenaren, maar ook bij mensen zonder hond. Beide partijen denken vaak ten onrechte dat de hondenbelasting wordt geheven vanwege de hondenpoep. Mensen met hond lijken hier om minder de geneigd te zijn om zelf de hondenpoep op te ruimen. Daarom vinden mensen die geen hond hebben het juist terecht dat er hondenbelasting geheven wordt.
Zelfs onder lokale politici leeft dit laatste denkbeeld. Echter, deze belasting gaat rechtstreeks naar de algemene middelen en wordt aan van alles en nog wat besteed.

Foto: © Joke Rietveld – Regio online

Politieke verantwoordelijkheid

Daarom is het nu tijd dat de leden van de tweede Kamer hun politieke verantwoordelijkheid nemen en ervoor zorg dragen dat gemeenten niet langer misbruik kunnen maken van hun bevoegdheid om de hondenbelasting te heffen. Een kleine wetswijziging met de Gemeentewet middels het schrappen van artikel 226 kan dit volgens Yanover voor eens en altijd oplossen en tevens erkenning geven aan de positieve bijdragen die honden tegenwoordig geven aan hun eigenaren en indirect aan de gemeenschap.

Voor meer informatie over dit Burgerinitiatief:

Gary Yanover, 06-14368666

www.stophondenbelasting.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio