Effecten geothermie niet duidelijk voor Statenfracties CU & SGP en CDA

In verschillende gemeenten in Zuid-Holland wordt, als goed alternatief voor fossiele brandstoffen, gebruik gemaakt van geothermie voor het verwarmen van kassen, bedrijven en woningen. Maar dat is niet zonder risico’s. Diepe boringen doorsnijden de aardlagen waarin zoet grondwater zit. Dit grondwater vormt een bron voor de drinkwatervoorziening.

Vragen van Statenleden over geothermie

Daarom hebben Statenleden van ChristenUnie & SGP en het CDA vragen gesteld. Zij willen voorkomen dat de boringen in het dichtbevolkte Zuid-Holland de zoete watervoerende lagen in de ondergrond verontreinigen, dat potentieel drinkwater wordt aangetast en dat de bodem verder verzilt door het oppompen van zout water. Bij bestaande putten voor geothermie is namelijk geconstateerd dat het oppompen van zout water kan leiden tot het doorroesten van putten.

Beschermen drinkwatervoorraad

Djoeki van Woerden-Kerssen (ChristenUnie & SGP): “De grond- en drinkwatervoorraden moeten goed beschermd worden bij de winning van aardwarmte. De huidige landelijke wet- en regelgeving lijkt achter te lopen bij de ontwikkelingen rond geothermie. Daarom vragen wij om inzicht in de stand van zaken in Zuid-Holland. Zijn ons grondwater en onze drinkwatervoorraden voldoende beschermd als de beschermende kleilagen worden doorboord? Moeten we als provincie aanvullende eisen stellen aan geothermie om de risico’s te verminderen? Welke bestuurslaag is verantwoordelijk voor de ondergrond in het geval van diepe en ultra-diepe geothermie?”

Grond- en oppervlaktewater

Het beschermen van de kwaliteit van grondwater en regionaal oppervlaktewater is een taak van de provincie. Ook de bescherming van drinkwatervoorraden is een provinciale taak. Maar de winningsvergunningen worden afgegeven door het ministerie van EZK. Er is een groot aantal vergunningen voor proefboringen verleend. Moniek van Sandick: “Zoete watervoerende lagen in de ondergrond zijn van groot belang voor drinkwaterwinning. Deze lagen kunnen bij de opsporing en winning van aardwarmte vermengd raken met zout formatiewater, dat is zeer ongewenst. Ook het zeer zoute testwater dat bij een eerste boring vrijkomt kan bodem, grond- en oppervlaktewater verontreinigen als het gemorst wordt of niet goed wordt opgeslagen in bassins.”

Djoeki van Woerden

Van Woerden en Van Sandick hebben hun vragen in 3 categorieën ingedeeld. Ze willen meer inzicht in de effecten van geothermie op het grondwater, op drinkwatervoorraden en het oppervlaktewater, ze willen een strak vergunningenbeleid en evt. extra eisen voor geothermieboringen en ze willen zekerheid dat de provincie haar taak van het beschermen van grondwater en oppervlaktewater goed kan uitoefenen.

Djoeki van Woerden: “Het ministerie van EZK verleent vergunningen voor de winning van geothermie, gemeenten hebben adviesrecht en de provincie beschermt de kwaliteit van grondwater, inclusief drinkwatervoorraden en regionaal oppervlaktewater. Wie is verantwoordelijk als het mis gaat? En dan heb ik de waterschappen nog niet eens genoemd!” Het college van Gedeputeerde Staten zal de komende tijd de vragen van Van Woerden en Van Sandick beantwoorden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Tijdelijke opslagruimte huren? Hierbij kan het van pas komen!

Heb je soms gewoon wat ruimte te kort in huis? Dan kan het een mogelijkheid zijn om tijdelijke opslagruimte te huren. Je kunt dan...

Uitvaartverzekering blijkt vaak niet de kosten te dekken

Steeds meer mensen sluiten tegenwoordig een uitvaartverzekering af. Een goede ontwikkeling, want op deze manier zadel je jouw nabestaanden niet met torenhoge kosten op...

Schiphol wil lokale luchtkwaliteit verbeteren

Schiphol onderzoekt in samenspraak met andere partijen in de Nederlandse luchtvaartsector extra maatregelen om de hoeveelheid ultrafijnstof op en om de luchthaven verder omlaag...

Online informatiebijeenkomst over het reizen met het OV

Nu u weer met de bus of trein op stap mag, weet u misschien niet hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan is...

Met deze 6 relatiegeschenken maak je echt onderscheid als bedrijf

Ben je een onderneming gestart en wil je nu investeren in relatiegeschenken? Dat is een goed idee, want het zorgt voor veel extra zichtbaarheid...

Waterschappen Zuid-Holland meer gekozen zetels dankzij PvdA statenlid

Waterschappen in Zuid-Holland krijgen meer gekozen zetels. Het voorstel om het aantal geborgde (vaste, niet gekozen zetels) zetels terug te brengen naar het wettelijk...

Inzicht in uitkomstinformatie leidt tot meer gepersonaliseerde zorg voor reumapatiënten, thuis en in het ziekenhuis

Binnenland - 1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Deze chronische ziekte heeft een grote impact op het leven...

Geef kleur door op de Nationale Groente- en Fruitdag

Neem een Ga Voor Kleur Break en snack je middagdip eruit met groenten en fruit! Dat is het thema van de tweede editie van...