13.5 C
De Bilt

UWV: Hogere uitkeringslasten door stijging minimumloon

De uitkeringslasten voor 2023 zijn ruim 800 miljoen euro hoger dan eerder bij de Juninota 2022 geraamd werd, zo meldt het UWV. Dat komt voornamelijk door het besluit van het kabinet om de minimumlonen per 1 januari 2023 met 10,15 procent te verhogen vanwege de hoge inflatie. De uitkeringen stijgen in vrijwel gelijke mate mee. De totale uitkeringslasten voor 2023 komen daarmee op 24 miljard euro.

Uitkeringslasten

Dat staat in de vandaag gepresenteerde Januarinota 2023. Tegenover de hogere uitkeringslasten staan overigens de premiebaten van werkgevers en de rijksbijdragen van de Rijksoverheid die ook flink toenemen en de lasten overstijgen. Het totale vermogen van de UWV-fondsen stijgt in 2022 met 9,2 miljard euro en voor 2023 wordt nog eens een stijging geraamd van 8,5 miljard euro tot ruim 34 miljard euro.

UWV ontvangt ook weer rente

Bijzonder is dat UWV met ingang van september 2022 sinds lange tijd weer rente ontvangt en betaalt over de fondsvermogens. In 2022 ontvangt UWV per saldo 60 miljoen euro en in 2023 421 miljoen euro aan rentebaten.

Waar de uitkeringslasten in 2022 met 463 miljoen euro dalen tot zo’n 21 miljard euro, is er in 2023 naar verwachting dus een stijging te zien, tot zo’n 24 miljard euro. Dit komt, naast de stijging van het minimumloon, door de stijgende aantallen uitkeringen bij de WIA, WW en Wazo.

Werkloosheid

Het aantal WW-uitkeringen nam in 2022 met 43.000 af tot 149.000, een fors hogere afname dan geraamd in de Juninota. Voor 2023 wordt weer een lichte toename van het aantal WW-uitkeringen verwacht tot 176.000, al is ook dat lager dan geraamd in de Juninota. De WW-lasten stijgen daardoor met 333 miljoen euro naar bijna 2,9 miljard euro.

Arbeidsongeschiktheid

Het totaal aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheidswetten stijgt zowel in 2022 als in 2023. Dit is vooral het resultaat van een stijging bij de WIA die hoger is dan de daling bij de WAO. Het vaker verstrekken van WIA-voorschotten vanwege een te late sociaal-medische beoordeling heeft in 2022 een verhogend effect op de in- en uitstroomcijfers. Sinds 1 oktober 2022 past UWV echter een vereenvoudigde claimbeoordeling toe voor de leeftijdscategorie 60 jaar en ouder.

We verwachten dat hierdoor minder voorschotten nodig zullen zijn. Voor 2023 gaan we uit van een afname van het aantal voorschotten. De totale uitkeringslasten voor arbeidsongeschiktheidswetten stijgen in 2022 met 530 miljoen euro en in 2023 met 2,1 miljard euro en komen dan uit op 16,3 miljard euro.

Ziekte en zorg

Het aantal Ziektewet-uitkeringsjaren daalt in 2022 met 6.000 tot 101.000 en daalt in 2023 naar verwachting verder naar 99.000. Daartegenover staat dat het aantal geraamde Wazo-uitkeringsjaren in 2022 stijgt met 1.000 en in 2023 naar verwachting nog eens toeneemt met 19.000. Deze stijging is met name het gevolg van de Wazo-Wbo (Wet betaald ouderschapsverlof) die in augustus 2022 is ingegaan. Dit leidt ertoe dat de totale uitkeringslasten voor de regelingen voor ziekte en zorg in 2022 met 79 miljoen euro stijgen en in 2023 verder stijgen met 678 miljoen euro tot 4,4 miljard euro.

Januarinota

Met de Januarinota schetst UWV actuele inzichten voor 2022 en 2023 in de verwachte ontwikkeling van de door UWV uitgevoerde wetten en fondsen. Met de prognoses voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van cijfers voor o.a. de komende voorjaarsbesluitvorming.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio