21.9 C
De Bilt

Waterschap gaat baggeren en verdiept Oude Haven Campen

Waterschap Scheldestromen is gestart met het baggeren en verdiepen van de waterloop Oude Haven in Zeeuws-Vlaanderen. Deze waterloop begint bij de kreek De Vogel (bij Hengstdijk) en eindigt bij gemaal Campen. Naast een bijdrage aan waterkwaliteit en peilbeheer, wordt met name de afvoercapaciteit van de waterloop ruimschoots vergroot. Totale kosten van het project bedragen 1.6 miljoen. Voor het project is subsidie aangevraagd bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland. EVS BV uit Westdorpe voert de werkzaamheden uit.

Baggeren

Volgens planning wordt uit de waterloop 22.000 m³ baggerspecie verwijderd en wordt er 58.000 m³ van de vaste bodem verwijderd om de waterloop te verdiepen. Door het baggeren en het verdiepen van de waterloop wordt de afvoer van het oppervlaktewater verbeterd, is beter peilbeheer mogelijk en verbetert de waterkwaliteit door het verwijderen van de zuurstofarme baggerlaag.

Zuigerboot

De waterloop wordt met een zuigerbootje gebaggerd. Via een leiding wordt de baggerspecie getransporteerd naar laaggelegen landbouwpercelen waarop de natte grond verspreid wordt als ophoging van deze percelen ter verbetering van de drooglegging. Deze percelen bevinden zich aan de Plattedijk bij Hengstdijk en de Eendragtweg in Zaamslag.

Afgerond in maart

Volgens planning zijn de baggerwerkzaamheden in maart afgerond. Afhankelijk van de weersomstandigheden droogt en slinkt daarna de bagger zodat het uiteindelijk gebruikt kan worden om ongeveer 25 hectare aan percelen op te hogen. Op die manier is transport over de weg niet nodig en wordt overlast tot een minimum beperkt. Deze manier van werken is ook de goedkoopste manier om de werkzaamheden uit te voeren.

Regelgeving

Het baggeren van de Oude Haven is onderhoudswerk dat voorkomt uit het Baggerprogramma Grote Wateren van het waterschap. Daarnaast wordt met de baggerwerkzaamheden een bijdrage geleverd aan verschillende doelen:

  • Kaderrichtlijn Water (KRW) verbeteren kwaliteit oppervlaktewater;
  • Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR) goed peilbeheer onder dagelijkse omstandigheden;
  • Waterbeheer 21e eeuw (WB21) goede waterafvoer en voldoende waterberging onder extreme situaties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio