Waterschappen Zuid-Holland meer gekozen zetels dankzij PvdA statenlid

Waterschappen in Zuid-Holland krijgen meer gekozen zetels. Het voorstel om het aantal geborgde (vaste, niet gekozen zetels) zetels terug te brengen naar het wettelijk minimum van 7 in plaats van 9 zetels heeft op een meerderheid kunnen rekenen. Dit initiatiefvoorstel is ingediend door Paulien van der Hoeven van Zuid-Hollands PvdA fractie. Dit betekent dat bewoners bij de eerstvolgende waterschapsverkiezingen meer invloed hebben op het bestuur van de waterschappen. Een noodzakelijk stap want waterschappen worden steeds belangrijker.

Geborgde zetels waterschappen verkleind

Elk waterschap heeft zogenaamde geborgde zetels. Dit zijn zetels die gereserveerd zijn voor belangengroepen, zoals de Land- en Tuinbouworganisatie, de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren. Het bijzondere aan deze zetels is dat ze niet democratisch gekozen worden. Alle waterschappen in Zuid-Holland hebben 9 van die geborgde zetels. Met het besluit wat vandaag is genomen wordt dat aantal geborgde zetels verlaagd naar het wettelijk minimum, namelijk 7. Zuid-Holland maakt daarmee een inhaalslag, want de meeste waterschappen in Nederland hebben al 7 geborgde zetels.

“Ik ben erg blij dat we het proces om de geborgde zetels terug te brengen nu gaan starten.

Paulien van der Hoeven (PvdA Zuid-Holland)

Paulien van der Hoeven (PvdA): “Ik ben erg blij dat we het proces om de geborgde zetels terug te brengen nu gaan starten. Water wordt steeds belangrijker en de afwegingen over hoe we met water omgaan moeten zo democratisch mogelijk worden gemaakt. Een noodzaak die door veel partijen vandaag is bevestigd. Dat we in Zuid-Holland de geborgde zetels nu gaan terugbrengen was niet mogelijk geweest zonder de vele mede-indieners van het voorstel”. De mede-indieners van het voorstel zijn: Partij voor de Dieren, JA21, D66, GroenLinks, SP, PVV en 50PLUS. Daarnaast stemde ook DENK, Groep Van Rijnberk en Groep GO voor. CDA, VVD, CU/SGP en FvD stemde tegen.

Democratisering

Democratisering was het sleutelwoord bij de bespreking van het initiatiefvoorstel. Hanke Hoogerwerf (Partij voor de Dieren): ‘”Waterschappen worden bij de uitvoering van hun taken geconfronteerd met de grote uitdagingen van nu. Zij moeten inspelen op de open samenleving door een meer transparante bestuursstijl. Met het beperken van de geborgde zetels naar het wettelijk vastgestelde minimum wordt een stap in de goede richting gezet naar democratisering van de waterschappen in Zuid-Holland.”

Statenleden

Robert Klumpes (GroenLinks): “We zouden toch vreemd opkijken, als in de Tweede-Kamer 45 zetels van de 150 bezet zouden worden door lobbygroepen? Waarom zouden we dat dan wel bij de waterschappen accepteren?”

Ria Oosterop (D66): “D66 is voorstander van democratisering bij de verkiezingen voor de waterschappen. We vinden het belangrijk dat de bewoners van Zuid-Holland meer inspraak krijgen.  Het verhogen van het aantal verkiesbare zetels draagt daaraan bij.“

Lies van Aelst (SP): “Met de zeespiegelstijging, steeds heviger hoosbuien en nog veel meer impact van klimaatverandering, krijgen inwoners steeds vaker met waterschappen en de hogere lasten bij waterschappen te maken. Het is juist ook daarom belangrijk dat de stem van inwoners goed vertegenwoordigd is in waterschappen.’’

Ed Braam (PVV): “Het is krankjorum dat dit orgaan zoveel vaste zetels kent waar de inwoners niet zelf op kunnen stemmen. Democratie wordt met dit voorstel een beetje de goede kant op geholpen.”

Willem Bakx (50PLUS) “Het terugbrengen van het aantal geborgde zetels versterkt de democratische legitimiteit van de waterschappen.’’

Toine Beukering (JA21) “We steunen dit voorstel. Het is niet anti-boeren, maar een stap naar meer democratie. Het woord is aan de kiezer.”

Landelijk niveau

Op landelijk niveau wordt er gewerkt aan een wetswijziging om de geborgde zetels in z’n geheel af te schaffen. Gezien de energie en tijd die nu wordt besteed aan de formatie is het echter niet waarschijnlijk dat dit traject op tijd voor de volgende waterschapsverkiezingen is afgerond. Na de stemming van vandaag, tijdens de Provinciale Staten van Zuid-Holland, kan de provincie het proces starten om het aantal geborgde zetels terug te dringen, zodat bewoners bij de volgende waterschapsverkiezingen in maart 2023 meer invloed hebben op het bestuur van waterschappen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Inzicht in uitkomstinformatie leidt tot meer gepersonaliseerde zorg voor reumapatiënten, thuis en in het ziekenhuis

Binnenland - 1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Deze chronische ziekte heeft een grote impact op het leven...

Geef kleur door op de Nationale Groente- en Fruitdag

Neem een Ga Voor Kleur Break en snack je middagdip eruit met groenten en fruit! Dat is het thema van de tweede editie van...

CDA: aanpassing reglementen Zuid-Hollandse Waterschappen grote fout

Binnenkort zal het initiatief om de reglementen van de Zuid-Hollandse Waterschappen aan te passen besproken worden tijdens de commissievergadering Bestuur, Maatschappij en Middelen (BMM)...

Alles wat u moet weten over paneelbouwers

Ook al zijn al onze gemeubileerde goederen producten van betrouwbare industrieën, als we naar industrieën kijken, is er veel dat we geneigd zijn te...

Dat bloedonderzoek van eigen risico afgaat is bij groot deel niet bekend

Veertig procent van de mensen die een bloedonderzoek hebben gehad, weet niet dat bloedprikken ten koste gaat van het eigen risico. Zelfs van de...

Provincie: stop gasboringen in Waddenzee

Provincie Noord-Holland verzoekt het demissionaire kabinet dringend om boringen naar aardgas in kleine velden in de Waddenzee te stoppen en in plaats daarvan vol...

Slik op de weg! Wegbeheerders en brancheorganisaties waarschuwen

Het is oogstseizoen. Landbouwers zijn volop bezig met het oogsten van hun producten. Tijdens het oogsten kan er slik (modder) op de...

Grootschalige demonstratie voor meer acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap tijdens Rotterdamse Prideweek

Rotterdam - Op zaterdag 25 september, tijdens Rotterdam Pride, organiseren GayRotterdam en COC Rotterdam een grootschalige demonstratie. Aanleiding voor de demonstratie zijn de recente...