Zorg wijkteams goed, wachttijd moet korter volgens Rekenkamer

Barendrecht – De Rekenkamer Barendrecht heeft een onderzoek uitgevoerd naar knelpunten in het functioneren van de wijkteams en doet een aantal aanbevelingen om de geconstateerde knelpunten op te lossen. Het Barendrechtse college neemt de meeste aanbevelingen van de Rekenkamer over en zet hier in 2018 op in.

Handvatten

Wethouder Johan van Wolfswinkel van de gemeente Barendrecht: “Het rapport geeft ons goede en waardevolle handvatten voor de toekomst en voor het verbeteren van de ondersteuning aan onze inwoners. De kwaliteit van zorg aan onze inwoners is niet in het geding. In geval van dreigende crisissituaties biedt het wijkteam meteen hulp, er zijn momenteel geen schrijnende situaties bekend in Barendrecht waar geen hulp geboden wordt.”

Wachttijden

De Rekenkamer is van mening dat de gemeente nog onvoldoende kan waarborgen dat inwoners tijdig ondersteuning krijgen. Het college vindt ook dat inwoners soms te lang moeten wachten en heeft daar maatregelen op doorgevoerd; “Sinds 1 januari is de werkwijze aangepast waardoor cliënten sneller ondersteuning krijgen. Daarnaast is ook in de gespecialiseerde jeugdhulp een verbeterde werkwijze ingevoerd die bijdraagt aan het verkorten van de wachttijd.” Aldus Van Wolfswinkel.

Rapport waardevol, maar bevat ook onjuistheden”

Wethouder Johan van Wolfswinkel heeft waardering voor het onderzoek van de Rekenkamer: “De in het rapport gesignaleerde knelpunten nemen we grotendeels over. Er zijn wel enkele onjuistheden in te vinden, die we graag willen ophelderen. Zo meldt de Rekenkamer dat de gemeente geen inzicht heeft of de wijkteams passende hulp bieden. Het wijkteam weet juist heel goed of de zorg en ondersteuning passend is geweest, maar gemeentebreed wordt dit nog niet door ons bijgehouden. We hebben het voornemen dit in het komend jaar wel te gaan doen.”

Hoe werken de wijkteams?

In Barendrecht zijn vier wijkteams actief. Voor informatie, advies en/of ondersteuning op het gebied van opvoeden, welzijn, zorg, werk en inkomen kan het wijkteam ondersteunen. In de wijkteams werken deskundigen op het gebied van onder andere opvoedvragen, ouderenproblematiek, wonen, mantelzorg, werk, relatieproblemen, eenzaamheid, schulden en huiselijk geweld.

De wijkteams zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0180, via het (aan)meldformulier op www.barendrecht.nl en tijdens de inloopspreekuren in de wijken.

Vervolg

Op 13 februari 2018 behandelt de commissie Samenleving het rekenkamerrapport.  De rekenkamer Barendrecht wordt in deze vergadering in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op het rapport. Daarna zal de commissie ingaan op de conclusies en de aanbevelingen van het rapport. In de vergadering van 6 maart 2018 zal de gemeenteraad van Barendrecht een besluit nemen met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Grootschalige demonstratie voor meer acceptatie van de LHBTI+-gemeenschap tijdens Rotterdamse Prideweek

Rotterdam - Op zaterdag 25 september, tijdens Rotterdam Pride, organiseren GayRotterdam en COC Rotterdam een grootschalige demonstratie. Aanleiding voor de demonstratie zijn de recente...

Zeer ernstige verkeershinder door afsluiting A12 Utrecht richting Den Haag

Rijkswaterstaat verwacht van 27 september 21.00 uur tot 7 oktober 05.00 uur zeer ernstige verkeershinder op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt...

Een autoverzekering afsluiten vraagt om goede keuzes maken

Je mag in Nederland alleen de openbare weg op met een auto als je een autoverzekering hebt. Daarom sluiten de meeste mensen direct een...

Het Groene Strand lanceert eerste groene stranden van Nederland in drie provincies

Binnenland - Op woensdag 29 september ontvangen drie stranden in Nederland een Groene Strand Wimpel. Een unieke gebeurtenis, want dit zijn de eerste stranden in Nederland...

Toegangsbewijs wordt de standaard na vaarwel aan anderhalve meter

Den Haag - De coronatoegangsbewijs wordt vanaf 25 september de standaard om de samenleving 'ruimte te geven'. Dit werd vanavond bekend gemaakt tijdens de...

On the way to PlanetProof Week van start: keurmerk in de volgende versnelling

Met een winkelwagen vol met On the way to PlanetProof producten openen klimaatambassadeur Helga van Leur en Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland,...

Groot onderzoek naar koopgedrag in de Randstad en Noord-Brabant

Nieuw onderzoek naar koopgedrag blijkt hard nodig. De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is...

Open Monumentendag met ruim 850.000 bezoekers bijna als vanouds

Afgelopen weekend bezochten op de open monumentendag naar schatting ruim 850.000 bezoekers de circa 4.000 opengestelde monumenten in Nederland tijdens de 35ste VriendenLoterij Open...