Vrijspraak Akwasi van strafvervolging als zeer onterecht ervaren

Amsterdam – Het Hof Amsterdam heeft deze week Akwasi vrijgesproken van strafvervolging. Het OM had hem een voorwaardelijk sepot opgelegd, vanwege zijn uitspraken op de Dam van 1 juni 2020, voor 10.000 BLM betogers. Het OM achtte zijn uitspraken wel opruiend en daarom strafwaardig, maar maakte een deal met zijn advocaat en hemzelf.

Geen strafvervolging bij publiekelijk afstand nemen woorden

Er zou geen strafvervolging komen, als hij publiekelijk afstand nam van zijn woorden, en gedurende een jaar niet in overtreding ging. Dat zou de rust in de Sinterklaasperiode ten goede komen. Twintig mensen maakten bij het Hof Amsterdam bezwaar tegen deze uitspraak, via een artikel-12 procedure, met een advocaat.

Hoofdpunten klaagschrift

In het klaagschrift hadden de twintig mensen die bezwaar maakten tegen het seponeren van de strafvervolging van Akwasi (de Klagers) een aantal hoofdpunten, waarop zij het hof verzochten het OM alsnog tot vervolging over te laten gaan.

Meten met twee maten

Volgens klagers wordt er met twee maten gemeten, gezien de veroordelingen in de zaak Wilders, die van de Blokkeerfriezen en van de twitteraars in de zaak van de NRC columniste en Kickout sympathisante Gargard. “Waarom wordt er in deze ernstige zaak opeens een deal gesloten met de aangeklaagde? Zijn speech zit vol met haatdragende uitspraken en opruiing, voor een groot publiek en de media.”

“Geschiedsvervalsing: Zwartepiet komt uit Middeleeuwen en was nooit slaaf”

“Al tien jaar wordt het Sinterklaasfeest, vooral de intocht, verstoord door een groep migranten, Kickout Zwartepiet en Black Archives, met wie Akwasi samenwerkt. Ze plegen ook intimidatie en bedreigingen, van spelers, scholen en winkeliers. Zij doen dit op basis van geschiedvervalsing, want Zwartepiet bestond al in de Europese middeleeuwen en was nooit een slaaf. De Officier van Justitie die deze zaak behandelde werkte samen met Kickout Zwartepiet, een ernstige belangenverstrengeling”, zo stellen klagers.

Geen preventieve werking

“Geen strafvervolging zet de deur open voor verdergaande bedreigingen en verstoringen, het heeft geen preventieve werking.”

Publiekelijk heeft Akwasi geen afstand genomen

“Akwasi heeft geenszins publiekelijk afstand genomen van zijn uitspraken; integendeel, zijn Dam-speech staat nog steeds op zijn Instagram- en Facebook pagina, en wordt via delen verder verbreid in het land. Daarnaast heeft hij zich dreigend en intimiderend opgesteld tijdens een interview met EO-radio, waarbij hij de omroep dwong een opname te verwijderen.”

Geen rustige Sinterklaasperiode

“De periode van het Sinterklaasfeest was allerminst rustig, zoals beweerd: duizenden spelers van het Sinterklaasspel en organisaties werden in het najaar wegens “haatdragendheid” door de monitoren van Kickout Zwartepiet van Facebook gejaagd. Dezelfde organisatie die met de genoemde Officier samenwerkte. Winkeliers werden bedreigd: ze moesten hun etalages aanpassen. De preventie werkte niet.”

Sinterklaasfeest in alle vrijheid spelen

De spelers, vrijwilligers, eisen dat voortaan het Sinterklaasfeest in alle vrijheid en rust, en zonder enige bedreiging, door hen kan worden gespeeld, en gevierd door het publiek, onder wie veel kinderen. “De vrijheid van theater, vrije meningsuiting, is in het geding”, zo stellen klagers.

Theaterwetenschapper Henk van Kuijk

Henk van Kuijk, theaterwetenschapper, is één van de aanklagers en geeft zijn commentaar op de uitspraak van het Hof:

Officier had zaak beter niet kunnen voeren

“Het Hof vond dat de genoemde rechtszaken zeer verschillend zijn, en zich niet lenen voor het gelijkheidsbeginsel. Maar ze zijn juist verschillend in ingrijpendheid: die van Akwasi is veel ingrijpender en voor een veel groter publiek. Het Hof vond overigens wel dat de Officier in kwestie beter deze zaak niet had kunnen voeren, maar ze kon niet betrapt worden op onzuiver afhandelen. En de aanklagers hadden niet onderbouwd wat voor verkeerde invloed haar belangenverstrengeling had gehad. Dit is natuurlijk absurd. De foute verstrengeling wordt erkend, maar het maakte niks uit voor de afhandeling van de zaak. En als dat wel zo is, moeten wij dat maar bewijzen.”

Speech Akwasi nog steeds te lezen

“Nog erger vinden we dat het zeer belastende feit dat de speech door Akwasi tien maanden lang wordt gehandhaafd op de sociale media, en nu nog, volkomen genegeerd wordt in de uitspraak. Er wordt geen letter aan gewijd, terwijl wij via een laptop in de rechtszaal het Hof hebben geconfronteerd met deze ernstige overtreding van de voorwaarden van het sepot.”

Veel liefhebbers van het spel weggezet

“Het Hof stelde ook dat de uitspraken van Akwasi niet “aanzettend tot haat” genoemd kunnen worden in de zin van artikel 137d van het wetboek van strafrecht. Maar de vrienden van Akwasi mogen wel bij duizenden de spelers en liefhebbers van het spel wegens “haatdragendheid” van Facebook blijven jagen. De wereld op zijn kop. Vrienden met wie de Officier samenwerkte. Er zijn 61 aangiften gedaan bij het OM tegen Facebook Netherlands b.v. Amsterdam. Niemand kreeg nog antwoord. Het wordt terzijde geschoven.”

Meten met twee maten

“Met twee maten meten. Het aangifte doen tegen Akwasi, en het beroep was een hindernisrace, het OM weerde voortdurend af, of stuurde geen brief. Het Hof negeerde ook de discriminerende acties van Facebook, die in het Klaagschrift staan, volledig. Het kwam niet in de kraam te pas. Tekenend voor de manipulatie door het Hof is hun uitspraak: “Omdat de EO geen aangifte heeft gedaan, was Akwasi niet in overtreding.” Absurd. Daar is de EO niet voor nodig.”

Hof houdt OM en Akwasi hand boven

“Onze conclusie kan helder zijn: het Hof houdt nadrukkelijk het OM en Akwasi de hand boven het hoofd. Men heeft zelfs niet het fatsoen om op twee zeer belastende zaken fatsoenlijk een antwoord te geven. Maar ja, dat komt dan niet in de kraam te pas. Natuurlijk heeft Akwasi de voorwaarden van het sepot duidelijk overtreden, dus zwijgt men.”

Sommige mensen zijn meer gelijk dan anderen

“Sommige mensen zijn meer gelijk dan anderen. De discriminatiekaart lijkt hier zwaarder te wegen dan het recht. Het recht is krom geworden, meet met twee maten, en dat is ernstig. Wij klagers vrezen voor verdere afbraak van het enige vrije, creatieve, tolerante Nederlandse volkstheater, en verdere bedreigingen en intimidatie, plus de voortdurende leugen van racisme door een kleine groep schreeuwende migranten in Nederland. Omdat het recht geen recht meer spreekt. Met als gevolg meer polarisatie en minder integratie”, zo besluit Van Kuijk zijn betoog.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Win het boek Back to Nature, over dé hobby van 2021: avontuurlijk wandelen

In Back to Nature nemen Eva Spigt en Nicola Dow je mee op avontuur in de Nederlandse natuur. Waarom? Omdat wandelen in Nederland niet alleen verschrikkelijk...

ILT haalt 56% vuurwerkfonteinen F1-categorie als onveilig van de markt

Onlangs heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het onderzoek naar fop- en schertsvuurwerk (F1-categorie) afgerond, waarbij in totaal 114 verschillende soorten vuurwerk zijn...

Inspraak ontwerpbestemmingsplan project Aanpak verkeersdrukte Thorbeckeweg

Oostzaan/Zaanstad - Van 27 mei tot en met 7 juli kunnen inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in Oostzaan en Zaanstad inspraak hebben op het...

Zwembad De Slag stap dichterbij realisatie

Zaandam - Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het ontwerp van zwembad De Slag en hebben het krediet beschikbaar gesteld voor de bouw. Het...

Huurkorting voor Zaanse horeca en detailhandel in crisis

Zaanstad - Huurkorting is één van de middelen die de gemeente Zaanstad aan ondernemers in de horeca en (een deel van) de detailhandel aanbiedt....

Geweldgebruik opsporingsambtenaren beoordeeld volgens nieuw wettelijk kader

In het Wetboek van Strafrecht komt een apart delict te staan voor opsporingsambtenaren die schuldig zijn aan het schenden van de geweldsinstructie, met lichamelijk...

Strafuitsluiting voor verblijf hulpverleners en journalisten in terroristisch gebied

Hulpverleners en journalisten kunnen meer zekerheid krijgen straks voor werk in terroristische gebieden. De Nederlandse en Europese samenleving moet beschermd worden tegen het gevaar...

Burgemeester Wormerland stuurt jongeren brief over vaaroverlast

Wormerland - Burgemeester Judith Michel van de gemeente Wormerland vraagt in een brief aan alle jongeren mee te helpen en elkaar aan te spreken...