6.7 C
De Bilt

Archief gemeente Zutphen 1990-2004 toegankelijk en openbaar

Zutphen – Vanaf nu is het ook mogelijk om onderzoek te doen in het Zutphens gemeentelijk archief over de jaren 1990-2004. Alle dossiers die door de ambtenaren in die jaren zijn samengesteld, worden blijvend bewaard in het archiefdepot aan de Spiegelstraat. Het gaat om in totaal wel 100 strekkende meter papier!

Duizend jaar stedelijke administratie

De dossiers van vóór 1990 zijn al lang beschikbaar voor onderzoek. Het oudste archiefstuk betreft 996, het zijn de tolrechten voor het klooster te Elten. Steeds werd een blok oude administratie aan het middeleeuwse archief toegevoegd. Nu ook dit jongste blok openbaar archief is geworden, staat er maar liefst duizend jaar aan stedelijke administratie in het depot aan de Spiegelstraat.

Openbaar archief

De Archiefwet verplicht de gemeente om de administratie die ouder is dan twintig jaar openbaar te maken: iedereen mag het inzien. Overigens geldt dat niet voor alle ambtelijke stukken. Akten van de burgerlijke stand zijn om privacy-redenen nog een lange tijd niet voor het publiek in te zien. Een geboorteakte bijvoorbeeld mag pas na 100 jaar openbaar worden gemaakt. De akten van de burgerlijke stand en de persoonskaarten vindt u daarom ook niet in deze inventaris. Bouwvergunningen en milieuvergunningen zijn om praktische redenen in een eigen e-loket (https://bouwdossiers.erfgoedcentrumzutphen.nl/) opgenomen.

Gemeentelijke taken

Toch blijft er nog genoeg archief over om te raadplegen, waaronder natuurlijk de raadsnotulen, de kernstukken van onze democratie. Verder de bestemmings- en structuurplannen, aan- en verkopen, verordeningen, nota’s en beleidsplannen voor alle projecten en activiteiten waarbij de gemeente betrokken was. Alleen al het lezen van de inventaris (https://erfgoedcentrumzutphen.nl/onderzoeken/archieven/details/NL-ZuRAZ-0510) geeft een erg goed inzicht in al die gemeentelijke taken. Er zijn rubrieken voor volkshuisvesting, riolering, geluidshinder, onderwijs, cultuur en nog veel meer. In totaal bevat het archief meer dan 2.700 dossiers!

Vinex-wijk Leesten

Eén van de meest in het oog springende ontwikkelingen in Zutphen in de jaren negentig was wel de totstandkoming van de nieuwe wijk Leesten. Leesten is een zogenaamde Vinex-wijk, genoemd naar de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra uit 1991. In die nota stonden enkele uitganspunten voor een Vinex-wijk benoemd. Zo moest er bijvoorbeeld aandacht worden geschonken aan de mobiliteit tussen wonen, werken en voorzieningen.

Die mobiliteit moest zo min mogelijk plaatsvinden met auto’s en zoveel mogelijk door gebruik te maken van fiets of openbaar vervoer. Voordat de eerste huizen gebouwd konden worden moest eerst een grenswijziging plaatsvinden met de toen nog zelfstandige gemeente Warnsveld. Dat gebeurde in 1989. Vervolgens konden verdere plannen worden gemaakt. In 1992 verschenen de eerste huizen aan bijvoorbeeld de Lulofsstraat of het Thiemeplein.

Inzage in de studiezaal

Inzage van dit jonge archiefblok kan nog niet digitaal. Voor onderzoek moet u naar de studiezaal om daar de papieren dossiers in te zien. Aan de hand van de inventaris (https://erfgoedcentrumzutphen.nl/onderzoeken/archieven/details/NL-ZuRAZ-0510) kunt u al wel de hele inhoudsopgave bekijken en vooronderzoek doen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio