8 C
De Bilt

Energietransitie op de goede weg, maar er zijn ook uitdagingen

In 2019 is het gemeentelijke “Uitnodigingskader lokale duurzame energieopwekking” vastgesteld. Het college van B&W van gemeente Oude IJsselstreek heeft onlangs ingestemd met de evaluatie van dit kader. Ze legt deze ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. De gemeente is op de goede weg met de energietransitie maar er liggen ook nog uitdagingen. Op basis van het kader zijn de afgelopen jaren 6 zonnevelden geselecteerd om te realiseren. Op het vervangen van gas door duurzame warmtebronnen ligt nog een opgave.

Energietransitie voor komende generaties

Wethouder Janine Kock: “We willen aan toekomstige generaties een leefbare wereld doorgeven. En we willen een schone en groene gemeente zijn. Dat doen we door duurzamer te leven. Onze ambitie is binnen de grenzen van de gemeente net zoveel energie op te wekken als  wordt verbruikt. We hebben daar al mooie stappen in gezet de afgelopen jaren.” Het opwekken van duurzame energie via windmolens, zonnevelden en biomassa heeft een ruimtelijke impact. Om de kwaliteit van de leefomgeving te behouden of te verbeteren is het uitnodigingskader destijds gemaakt. 

Zes plannen voor zonnevelden

Het opwekken van duurzame elektriciteit is goed op gang gekomen. Er zijn verschillende succesvolle projecten in de gemeente. De gemeente zit op 81% van het doel dat in 2016 is vastgelegd voor het jaar 2030. Er zijn vanuit het kader zes zonnevelden geselecteerd. Vier van de geselecteerde zonnevelden hebben inmiddels een omgevingsvergunning. Alle zes zijn grootschalige plannen, waardoor flinke stappen gezet worden naar meer opwekking van duurzame energie. De strategie om te kiezen voor enkele grote parken, en zo op minder plekken een ruimtelijke impact te hebben, is succesvol gebleken. Voor “duurzame warmte”, het vervangen van aardgas door duurzame warmtebronnen, ligt er nog een opgave.   

Zon op daken

De ambitie om in 2030 20 hectare ‘zon op daken’ te realiseren is binnen handbereik. Op dit moment liggen er ongeveer 54.000 zonnepanelen op grote daken. Dat is 18 hectare. Sinds december 2021 is het toegenomen met 4,5 hectare. Omdat zonnepanelen op daken geen ruimtelijke impact hebben, valt dit niet binnen het uitnodigingskader.

Samenwerken met het burgerinitiatief

De gemeente is in gesprek met het Burgerinitiatief Energie Oude IJsselstreek (BEOIJ). Het burgerinitiatief is een grote groep inwoners die zich heeft verenigd naar aanleiding van de in 2020 in gediende plannen voor zonnevelden en de onrust die daarom heen is ontstaan. De

gemeente ziet dit initiatief als een mooie kans om inwoners beter te betrekken en samen met inwoners op te trekken.

Maatwerk voor nieuwe aanvragen zonnevelden  

De energietransitie is nog niet voltooid. Regelmatig ontvangt de gemeente nieuwe initiatieven. De aanvragen van zonnevelden, groot en klein, zal de gemeente voorlopig als maatwerk behandelen. Eerst wordt een verkennend gesprek gevoerd met de gemeente. Vervolgens kunnen initiatiefnemers een schriftelijk verzoek indienen dat ambtelijk wordt beoordeeld. Is de beoordeling positief dan kunnen de initiatiefnemers contact zoeken met omwonenden én BEOIJ. De gemeente helpt initiatiefnemers bij het benaderen van omwonenden. Vervolgens kan er een principeverzoek worden ingediend bij het college. Na akkoord van het college worden plannen groter dan 5 ha voorgelegd aan de gemeenteraad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio