Knotwilgen komen terug langs Hoogeweg

Heiloo – Ook na de herinrichting van de Hoogeweg als fiets- en woonstraat blijven de knotwilgen het straatbeeld bepalen. Een nostalgische herinnering aan de tijd dat Zuiderloo een landelijk karakter had. Bewoners van de Hoogeweg hebben hun voorkeur voor deze boomsoort aangegeven in een enquête. De werkzaamheden aan de Hoogeweg starten begin oktober.

Petitie voor knotwilgen

Met de ontwikkeling van Zuiderloo verliest de Hoogeweg het karakter van een weg in het buitengebied. De knotwilgen zouden daarom na de herinrichting van de Hoogeweg, vervangen worden door boomsoorten die van oorsprong op de strandwal voorkwamen. Zo wordt het beeld van het oude lint van de Heereweg en het noordelijk deel van de Hoogeweg doorgetrokken naar dit deel van de Hoogeweg en het historische karakter van het oude lint versterkt. Een groep bewoners wilde de knotwilgen echter behouden of laten terug planten. Zij diende hiervoor in de raadvergadering van 14 mei een petitie in met 281 handtekeningen uit het hele dorp.

Resultaten enquête bewoners Hoogeweg

Afgelopen juni is er een enquête gehouden onder de direct aanwonenden van de Hoogeweg. Om de woonomgeving zoveel mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de bewoners, wilde de gemeente hun mening weten over de groeninrichting. In de enquête konden bewoners een keuze maken tussen het terug planten van nieuwe knotwilgen of een variatie aan bomen die op de strandwal voorkwamen. Van de in totaal 37 reacties heeft twee derde hun voorkeur uitgesproken voor knotwilgen. Van deze groep heeft ook een groot deel aangegeven bereid te zijn mee te helpen met het onderhoud van de knotwilgen.

De gemeente heeft daarom besloten om na de herinrichting nieuwe knotwilgen terug te plaatsen. Waar mogelijk worden oude knotwilgen behouden. Een groot deel van de knotwilgen zal het waarschijnlijk niet overleven door onherstelbare wortelschade bij de aanleg van de rijweg, riolering en het voetpad.

Groenadoptie

De bewoners die het onderhoud van de knotwilgen op zich willen nemen, worden binnenkort persoonlijk benaderd. De gemeente gaat met deze enthousiaste groep een groenadoptie-overeenkomst aan, zodat het onderhoud van de knotwilgen de komende jaren geregeld is. Zo moeten de bomen bijvoorbeeld één keer per 2 jaar geknot worden. Ook moeten minimaal twee keer per jaar alle overhangende takken aan de kant van de weg en het voetpad verwijderen worden.

De werkzaamheden aan de Hoogeweg, Groeneweg en Krommelaan starten begin oktober.

Nieuws uit deze regio

Gezamenlijk sportcomplex voor behoud van een leefbare kern

Nieuwe Niedorp - Een toekomstbestendig sportcomplex voor Nieuwe Niedorp en Winkel met o.a. voetbalen handbalvelden, tennisbanen, een binnen- en buitenzwembad en een sporthal zal...

College stuurt brief naar andere gemeenten over motoren overlast

Bergen aan Zee - Het college stuurt een brief naar alle gemeenten in Nederland over geluidsoverlast van motorvoertuigen. “Onze inwoners en ondernemers ondervinden veel...

Dodelijk schietincident Wijckplein Bergen aan Zee

Bergen aan Zee - De politie doet onderzoek naar een dodelijk schietincident dat op dinsdagmiddag plaatsvond op het Van der Wijckplein. Hierbij kwam een...

Inspirerend cultuuronderwijs voor alle Noord-Hollandse leerlingen

Plein C, het kenniscentrum voor cultuuronderwijs in Noord-Holland, heeft een subsidie van bijna 3,5 miljoen euro gekregen vanuit het landelijke FCP. De provincie Noord-Holland...

Duurzaamheidslening gemeente Heemskerk helpt bij opwekken energie

Heemskerk biedt inwoner een duurzaamheidslening aan, om energie te besparen, zelf duurzame energie op te wekken en duurzaam te verwarmen. Belangrijke maatregelen om onze...

Nieuw spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam

Zaandam - ProRail vernieuwt het spoor tussen Heerhugowaard en Zaandam. Van 20 februari tot 1 maart vervangen we op een traject van zestien kilometer...

Dekkend AED-netwerk van start in Dijk en Waard

Heerhugowaard - Het is de ambitie van beide gemeenten en de Veiligheidsregio om een dekkend AED-netwerk uit te rollen. Deze ambitie is het gevolg...

Tweede Kamer stemt in met fusie gemeente Langedijk en Heerhugowaard

De Tweede Kamer heeft donderdag 11 februari, ingestemd met het wetsvoorstel voor fusie van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. De nieuwe gemeente Dijk en...