12.7 C
De Bilt

Onderhoud Waterbuurt Zeewolde

Zeewolde – Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week ingestemd met de plannen voor het integrale onderhoud van de Waterbuurt. Het gaat om het gebied dat grofweg loopt vanaf de basisscholen De Regenboog en ‘t Wold tot en met de Kuinder. In deze wijk zijn de woningen en de twee basisscholen in het midden van de jaren 80 opgeleverd. Het grootste deel van de wijk is ouder dan 30 jaar en behoort daarmee tot de oudste van Zeewolde.

Volgende week begint  de aannemer met het verwijderen van enkele bomen. Deze worden nu al gerooid vanwege de vleermuizen.  Voor de overige werkzaamheden zal een aanbesteding worden gehouden. Volgens planning starten de werkzaamheden dan medio 2022.

Betrokkenheid van de bewoners

De bewoners van de wijk zijn bij de voorbereidingen voor het onderhoud betrokken door o.a. een enquête over het onderhoud in het voorjaar van 2019 en wijkschouwen in september 2019. De informatie die daarmee is opgehaald bij bewoners uit de buurt was input voor het ontwerp. In juli van dit jaar is het plan voor het onderhoud  tenslotte nog een keer gepresenteerd in het gemeentehuis en op de website. Op basis van de reacties die toen zijn binnengekomen is het plan definitief gemaakt. 

Wat voor onderhoud gaat er gebeuren in de Waterbuurt

In het nieuwe ontwerp voor deze wijk is aandacht besteed aan klimaatadaptatie en duurzaamheid. Met klimaatadaptatie bedoelen we het aanpassen aan de klimaatveranderingen. Want het klimaat verandert, de extremen in wateroverlast, droogte en hitte nemen toe en biodiversiteit neemt af. Berekeningen laten zien dat er, ook in deze wijk, een reële kans is dat er zoveel neerslag valt dat het water in sommige woningen zal stromen. Om dit te voorkomen richten we een aantal straten in met een goot in het midden van de straat en verwijderen of verlagen we drempels, bermen en trottoirbanden.

Sommige rijwegen  worden smaller. De bestrating wordt daar vervangen door groen. Alhoewel veel bomen worden verwijderd komen veel nieuwe bomen terug. Op een aantal plaatsen passen we de riolering aan en richten we de wegen zo in, dat bij een hoosbui het water via het oppervlak weg kan stromen naar grachten en groenstroken.

Vervangen van bomen en plaatsen nieuwe bomen 

Op een sommige plekken in de Waterbuurt moeten bomen worden verwijderd. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Bijvoorbeeld bomen die erg groot zijn geworden en veel overlast en schade aan de weg geven. De bomen die daarvoor in de plaats komen zullen kleiner blijven. Andere bomen moeten juist blijven staan, vanwege de vleermuizen of omdat ze schaduw geven wat weer zorgt voor verkoeling. Nieuwe bomen plaatsen we het liefst in een groenperk.

Kan dat niet, dan zorgen we voor een speciaal grond/steenmengsel op die plekken waar de nieuwe bomen wel in het straatwerk komen te staan. Daarmee verkleinen we de kans op  schade aan de weg. De bomen in het talud naar de gracht langs de Enkhuizerweg en Keteldiep worden verwijderd en vervangen. De bewoners van de straten langs de Ketelgracht  zijn hier al over geïnformeerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio