15.1 C
De Bilt

De waterbeleving in Zeewolde

Zeewolde – Verschillende gebruikers van het water in sloten, vijvers en vaarten hebben in de afgelopen jaren gewerkt aan plannen om het gebruik en de beleving van het water te verbeteren. Er is behoefte aan meer verbindingen en de verbetering van de waterkwantiteit en -kwaliteit. De ideeën zijn uitgewerkt in initiatieven en aan de gemeente aangeboden als onderdeel van het Waterplan. De gemeente wil de initiatieven voor het Waterplan belonen.

Indeling in drie categorieën

Het Waterplan met daarin de initiatieven, wordt eind 2022 vastgesteld. De initiatieven zijn in de categorieën, a t/m c ingedeeld (a relatief eenvoudig realiseerbaar, b complexere initiatieven en c complexe initiatieven). Voor de uitvoer van de initiatieven in de categorie a heeft de gemeente in februari 2022 165.000 euro beschikbaar gesteld. Samen met de initiatiefnemers is al gestart met de voorbereiding van de realisatie. Het is de bedoeling dat de eerste maatregelen voor de zomer en in de loop van 2022 worden gerealiseerd en uiterlijk 2023 volgt de rest.

Subsidie vanuit de Rijksoverheid

De Flevolandse gemeenten, provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland hebben gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend. In totaal is er 2 miljoen toegewezen. Daarvan is een kwart voor de gemeente Zeewolde. Op 3 maart 2022 heeft de Rijksoverheid een subsidie beschikbaar gesteld van €445.000 euro. Deze subsidie is voor de projecten ‘Kop van de Kuierbaan, ‘Het groot onderhoud Waterbuurt’ en ‘Het robuust rondje Zeewolde’.

Kop van de Kuierbaan

Met het project Kop van de Kuierbaan wordt het water in de poelen in het oude Gronddepot teruggebracht en de dichte begroeiing tussen de dijk en de poelen verwijderd. Het water in de poelen zorgt voor een grote variatie in planten en dieren. Door het verwijderen van de dichte begroeiing ontstaat er een verbinding tussen de natuur in de oevers van het Wolderwijd en die van de poelen in het oude gronddepot. De biodiversiteit, de zichtbaarheid en beleving worden hiermee hersteld. 

Het groot onderhoud Waterbuurt

Bij het groot onderhoud Waterbuurt worden de drempels, stoepbanden en riolering aangepast. Er worden goten aangelegd, straten versmald en vervangen door groen en nieuwe bomen geplant. Door het veranderende klimaat kunnen regenbuien steeds heviger zijn. De neerslag neemt toe, dit zou normaal tot wateroverlast leiden. Door de aanpassingen wordt de overlast beperkt en kan het water makkelijker wegstromen.

Het robuust rondje Zeewolde

Een rondje Zeewolde varen is een grote wens voor roeiers, kanoërs en de pleziervaart; een mooie route van 12 km door het polderlandschap, Het Horsterwold en het dorp. Met het Project ‘Robuust rondje Zeewolde’ wordt de verbinding van de Blauwe Diamant tussen de Ossenkamp- en de Gooiseweg gerealiseerd. Het is een essentiële ontbrekende schakel in de infrastructuur en het ecologische- en vaarwegen netwerk. De watergang wordt verbreed, er komen natuurvriendelijke oevers en bagger en beschoeiing worden verwijderd. “Wij vinden het fijn om te horen dat ook het rijk zijn steentje bijdraagt.

Inmiddels zijn we met de gemeente aan de slag om onze droom waar te maken. Wij zijn benieuwd wanneer wij voor de eerste keer door de watergang kunnen varen. Aan ons zal het niet liggen”, aldus Watersportvereniging Blauwe Diamant en Roeivereniging Amenophis. Meer informatie over het groot onderhoud Waterbuurt is te vinden op www.zeewolde.nl/waterbuurt en het Waterplan op www.zeewolde.nl/waterplan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio