Mogelijkheden windturbines en zonnevelden onderzocht langs de A28

Nijkerk – Samen met omwonenden en bedrijven onderzoekt het college van Nijkerk waar en hoe minimaal 2 windturbines en maximaal 40 hectare zonneveld kunnen komen. Het gaat om een gebied langs de A28 dat eerder door de gemeenteraad is aangewezen (zie kaartje). De effecten van windturbines en zonnevelden worden via een zogenoemde milieu effect rapportage in beeld gebracht. Op basis van deze onderzoeken en de gesprekken met omwonenden en bedrijven komt er een plan.

Milieu effect rapportages

Een milieu effect rapportage is een wettelijke procedure, waarin effecten van plannen onderzocht worden. Denk hierbij aan geluidsoverlast, slagschaduw, schittering, gevolgen voor landschap, bodem en dieren. Het is een procedure met kwaliteitseisen en regels. Een onafhankelijke, landelijke, commissie controleert dit. De eerste stap is het maken van een onderzoeksopdracht, waarin staat wat de gemeente precies wil laten onderzoeken.

Notitie Reikwijdte

Deze opdracht, genoemd Notitie Reikwijdte en Detailniveau, ligt van 27 september tot en met 10 november a.s. voor iedereen ter inzage op het stadhuis en op de website van de gemeente (www.nijkerk.eu). Ieder die dat wil mag zijn mening hierover gegeven. Dat kan ook tijdens een online inspraakbijeenkomst op 11 oktober a.s. Begin volgend jaar zal de gemeenteraad een beslissing nemen over de onderzoeksopdracht.

Gesprekken met omwonenden en bedrijven

De afgelopen maanden is de gemeente het gesprek aangegaan met omwonenden en bedrijven over zorgen en wensen rondom de mogelijke komst van zonnevelden en windturbines. De opmerkingen en wensen zijn meegenomen in de onderzoeksopdracht. Ook bij het vervolg blijft de gemeente in goed overleg met de betrokkenen en werken we samen aan een plan met zo’n breed mogelijk draagvlak. De resultaten van het milieuonderzoek worden daarin meegenomen. Het plan, samen met het milieueffectrapport, verwacht de gemeente 2de helft 2022.

Windturbines

Wethouder Harke Dijksterhuis: “Om de opwarming van onze kwetsbare aarde tegen te gaan, maken we een omslag naar het gebruik van duurzame energie. In de eerste plaats willen we zoveel mogelijk energie besparen. Daarnaast zetten we in Nijkerk volop in op het plaatsen van zonnepanelen op alle daken die daarvoor geschikt zijn. Maar we ontkomen er niet aan om, in dit geval langs de A28, ook aan de slag te gaan met zonnevelden en windturbines.

Biodiversiteit

Ik vind het cruciaal om dat samen met de omwonenden en bedrijven te doen. We willen een plan dat zo min mogelijk overlast geeft en zo goed mogelijk past in het landschap. Op basis van de gesprekken zie ik daarnaast ook mooie kansen om een plan te maken waar ook het versterken van biodiversiteit, recreatiepaden en economische ontwikkeling een plek kunnen krijgen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende tijd samen tot een goed plan kunnen komen. Iedereen die daar ideeën over heeft nodig ik van harte uit om mee te denken. ”

Grotere uitdaging

De komst van zonnevelden en windturbines staat niet op zich. Het maakt deel uit van een veel grotere duurzaamheidsopgave die de gemeente Nijkerk heeft. De gemeente moet in 2030 bijna 750 Tera Joule (TJ) aan duurzame energie op wekken. In de gemeente wordt nu ongeveer 200 TJ aan duurzame energie opgewekt. Dat zijn de zonnepanelen die nu al op de daken van woningen en bedrijven liggen. De zonnevelden en de windturbines zullen ongeveer 280 TJ op wekken.

Zonnepanelen

Er moet dus veel meer gebeuren. Er kan nog 260 TJ  extra aan duurzame energie met zonnepanelen worden opgewekt op daken, restgronden en overkapte parkeerterreinen. Een van de acties die de gemeente hiervoor op dit moment onderneemt is uitgebreide informatie en begeleiding richting bedrijven langs de A28, om zo energiebesparing en het plaatsen van zonnepanelen op daken voor hen makkelijker te maken. De plannen van de gemeente passen binnen de Regionale Energiestrategie. Meer informatie over duurzaamheid in Nijkerk: www.duurzaam-nijkerk.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Nieuws uit deze regio

Aandacht voor kinderrechten in de West Veluwe Vallei

Op woensdag 29 september bezoekt wethouder Hans van Daalen (sociaal domein) groep 8 van de Willem van Oranjeschool om een les over kinderrechten bij...

Regioschilderij van Piet Schopping aangekomen in stadhuis Nijkerk

Nijkerk - Kenmerkende symbolen uit de negen gemeenten uit Regio Amersfoort zijn door kunstenaar Piet Schopping verenigd op het schilderij ‘Regio Amersfoort, je kunt...

intensiveren samenwerking door FC Utrecht, gemeente Amersfoort en SRO

Amersfoort - FC Utrecht, de gemeente Amersfoort en SRO intensiveren de bestaande band en gaan meer samenwerken op maatschappelijk vlag. Komend jaar bundelen zij...

Stadsoorkonde voor Voetbalvereniging Cobu Boys

Amersfoort - Op zaterdag 4 september 2021 reikte burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort een Stadsoorkonde uit aan Voetbalvereniging Cobu Boys. Zij ontvingen de Stadsoorkonde...

Groen licht voor renovatie Altalaan, Wittelaan en Sophialaan

Baarn - Het asfalt, trottoirs en delen van het riool in de Altalaan, Wittelaan en Sophialaan in Baarn zijn aan vervanging toe. Na een...

Inruilsubsidie voor de benzinebrommer

Amersfoort - Vanaf 8 september kunnen inwoners van Amersfoort 400 euro subsidie aanvragen als zij hun benzinebrommer of -snorfiets laten slopen en schoon vervoer...

Gemeente Barneveld wil lachgas en 3MMC verbieden

Barneveld - De gemeente Barneveld wil lachgas en de ‘designerdrugs’ 3MMC verbieden. Met aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening voert het college de opdracht...

Renovatie Skatepark Vathorst in Amersfoort

Amersfoort - Het skatepark aan de Caraïben in Vathorst wordt in het voorjaar van 2022 opgeknapt. De gemeente wil samen met gebruikers een plan...