16.5 C
De Bilt
donderdag, 20 juni 2024

Overlastgevende jongeren uit de anonimiteit halen in Woudenberg

De gemeente Woudenberg haalt de harde kern van een ernstige overlast gevende jeugdgroep uit de anonimiteit. Het gaat om jongeren die problemen veroorzaken op verschillende plekken in het dorp en daarmee het leefplezier van inwoners onder druk zetten. De reguliere aanpak met veel bezoeken van boa en politie aan de locaties waar de jongeren overlast veroorzaken, het aanspreken op gedrag en het uitdelen van boetes is niet voldoende. Dit dwingt de gemeente om nieuwe maatregelen in te zetten.

Burgemeester stuurt ouders van overlastgevende jongerengroep brief

De politie en boa zetten doorgaans in op het regelmatig bezoeken van de locaties waar de overlastgevende jeugdgroep te vinden zijn. En ze aan te spreken op hun gedrag, het voeren van stopgesprekken en eventueel boetes uit te reiken. Deze aanpak heeft tot nu toe niet het gewenste effect bereikt.

Daarom heeft de gemeente in overleg met de politie en andere netwerkpartners besloten om over te gaan op een aanpak via het zogenoemde ‘zeven stappen model’ van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV)*. We brengen de groep in kaart, versturen brieven aan de jongeren en hun ouders en halen daarmee de jongeren uit de anonimiteit. We gaan met hen in gesprek over hun gedrag en de impact daarvan op hun omgeving.

Samen met de politie, De Kleine Schans en jongerenwerk kijken we met de jongeren en hun ouders of er misschien een hulpverleningstraject nodig is om ze weer op het goede pad te brengen. Werkt dit niet, dan zetten we in op repressie van het criminele gedrag. Bijvoorbeeld het opleggen van een gebiedsverbod of samenscholingsverbod.

“Ik voel zeer mee met onze inwoners en betreur de overlast die zij ervaren dan ook enorm. Met de brieven hoop ik om niet alleen de betreffende jongeren, maar ook hun ouders bewust te maken van de ernst van hun gedrag. Zij moeten echt begrijpen en inzien dat dit gedrag niet door de beugel kan. De norm is dat iedereen zich correct gedraagt; goed gedrag wordt niet apart beloond, maar vind ik als burgemeester normaal. Daarnaast willen we natuurlijk een helpende hand bieden.”, aldus burgemeester Jansen.

Hulp bieden en overlast verminderen

De brieven zijn een uitnodiging aan ouder en kind voor een gesprek. In dat gesprek komt het gedrag van hun kind aan de orde en wordt er ondersteuning aangeboden. Zoals bijvoorbeeld het begeleiden naar de juiste instantie die kan helpen bij de aanpak van het probleem. Denk hierbij aan toegang tot jeugdzorg, counseling of andere vormen van ondersteuning. Burgemeester Jansen hoopt dat ouders naar aanleiding van de brief het gesprek aangaan met de gemeente, jongerenwerk of andere zorginstanties, zoals De Kleine Schans. Doel van deze nieuwe – mogelijk als confronterend ervaren – aanpak is het aanzienlijk verminderen van de overlast.

Belsignalen en meldingen

Mogelijk hebben inwoners de indruk dat er niets met een overlastmelding gebeurt. Het aanpakken van de problematiek kost veel tijd en daarom kan deze indruk ontstaan. Het tegendeel is waar. Weet dat gemeente en politie elke melding zeer serieus nemen!

Misschien is er ook sprake van angst om een melding te doen of denkt men dat de melding van de buurman al voldoende is. Het is van groot belang dat iedereen overlast meldt, zodat effectief optreden door gemeente of politie mogelijk is en we gezamenlijk de problemen grondig kunnen aanpakken.

Melden helpt om eigen woonomgeving veilig en prettig te houden

Burgemeester Jansen zegt; “Ik dring er bij alle inwoners op aan om elke vorm van overlast te melden. Alleen door samen te werken en problemen aan te kaarten, kunnen we de leefbaarheid in onze gemeente verbeteren en zorgen voor een veilige en aangename omgeving voor iedereen. Meld overlast en andere vervelende situaties aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. En bel 112 als er sprake is van een acuut gevaarlijke situatie.”

De gemeente Woudenberg vindt het van belang te melden dat alle partners (burgemeester/politie/Openbaar Ministerie) zich hierbij aan de privacywetgeving houden, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Nieuws uit deze regio